Przejdź do menu Przejdź do treści

Leczenie obrażeń wojennych

EWS (Emergency War Surgery) to specjalistyczny kurs przeznaczony dla personelu lekarskiego, zarówno wojskowego, jak i cywilnego, przygotowujący do opieki nad rannymi w efekcie działania środków bojowych.

 

Prowadzący kurs przekażą wiedzę i pomogą lepiej zrozumieć techniki leczenia chirurgicznego unikalne dla opieki nad rannym pacjentem oraz zrozumieć patofizjologię ran wojennych celem zapewnienia jak najlepszej opieki poszkodowanym. Szczególny nacisk położony zostanie na charakterystyczne obrażenia powstałe w wyniku działania środków bojowych.

 

Zajęcia prowadzić będą specjaliści, lekarze z doświadczeniem zdobytym na misjach wojskowych i cywilnych poza granicami kraju.

 

Kurs trwa 3 dni, a na program składają się wykłady i ćwiczenia. Przeważająca liczba godzin zostanie przeznaczona na ćwiczenie umiejętności z wykorzystaniem metod symulacji.

 

W trakcie kursu przekazywana będzie wiedza na temat:
• podstaw medycyny pola walki wg wytycznych TCCC,
• obrażeń wojennych i metody ich zaopatrywania chirurgicznego,
• transfuzjologii w urazach bojowych,
• badania USG w postępowaniu urazowym,
• opieki anestezjologicznej nad poszkodowanymi w warunkach bojowych.

 

 

Termin kursu: 10-12.04.2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie EWS w powyższym terminie prosimy o kontakt mailowy: ckp@wim.mil.pl.

Prosimy o podanie w zgłoszeniu informacji o liczbie chętnych, wykonywanym przez nich zawodzie medycznym oraz miejscu ich zatrudnienia.
Kolejne terminy szkoleń podamy wkrótce.


Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl