Przejdź do menu Przejdź do treści

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ogłasza 16. edycję Konkursu o nagrodę Dyrektora Wojskowego Instytutu MedycznegoPaństwowego Instytutu Badawczego za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną w roku akademickim 2023/2024. Zasady przeprowadzenia konkursu oraz związane z nim materiały znajdują się w intranecie https://intranet.wim/n, folder Nauka → Konkurs o nagrodę Dyrektora WIM-PIB → Nagroda Dyrektora WIM-PIB 2023_2024.

 

Na zgłoszenia kandydatów do nagrody wraz z uzasadnieniem czekamy w Pionie Nauki  (Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych) pok. 120, do dnia 31 lipca 2024 r.

Informacji o konkursie udziela: p. Dorota Połeć, tel. 261 816 735; dpolec@wim.mil.pl

 

Zapraszamy do udziału.

 

A poniżej przypominamy Laureatów zeszłorocznej edycji konkursu:

https://wim.mil.pl/2023/10/06/laureaci-nagrody-dyrektora-wim-pib-2023/

 

W dotychczasowych 15 edycjach konkursu nagrodziliśmy 322 pracowników WIM-PIB.