Przejdź do menu Przejdź do treści

Kurs ACLS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. (kurs AHA) kładzie nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii.

 

W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo – testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków.

 

Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny.

 

Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych (od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej).

 

 • Koszt: 1200 zł
 • Liczba miejsc: 12
 • Za szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

Harmonogram i zapisy na kurs: wimcon.wim.mil.pl/agenda


 

Najbliższe terminy Kursu ACLS:

ACLS
Kurs AHA

6 listopad – 7 listopad 2023
(Brak wolnych miejsc – lista rezerwowa)

 • Postępowanie według algorytmu BLS i ACLS
 • Postępowanie w zatrzymaniu oddechu
 • Ćwiczenie Umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 • Przedstawienie koncepcja zespołu reanimacyjnego
 • Rozpoznawanie i postępowanie w przypadkach:
 • Nagłego zatrzymanie krążenia
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Udar mózgu
 • Bradyarytmie
 • Tachyarytmie

 • Dzień pierwszy
  08:30-08:35 Powitanie
  08:35-08:45 Ogólne informacje o kursie ACLS i jego organizacja
  08:45-09:00 Teoretyczne podstawy resuscytacji
  09:00-09:15 Podejście systemowe
  09:15-10:00 Ćwiczenia wysokiej jakości BLS
  10:00-10:15 Przerwa kawowa
  10:15-11:30 Ćwiczenia w zabezpieczaniu dróg oddechowych
  11:30-11:50 Przerwa kawowa
  11:50-12:20 Stanowisko szkoleniowe: OZW
  12:20-12:50 Stanowisko szkoleniowe: Udar
  12:50-13:20 Dynamika pracy zespołu i Megacode
  13:20-15:10 Stanowisko szkoleniowe: NZK
  Dzień drugi
  08:00-9:00 Bradykardia
  09:00-10:00 Częstoskurcz stabilny i niestabilny
  10:00-10:40 Wczesna opieka poresuscytacyjna
  10:40-11:00 Przerwa kawowa
  11:00-12:40 Ćwiczenia Megacode
  12:40-14:00 Test Megacode
  14:00-14:45 Test pisemny
  14:45-15:00 Sesja poprawkowa
  15:00-15:15 Podsumowanie kursu
Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl