Przejdź do menu Przejdź do treści

Kurs ACLS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. (kurs AHA) kładzie nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnętrznej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące udrażniania dróg oddechowych, zaawansowanych metod prowadzenia RKO i powiązane tematy z zakresu farmakologii.

 

W trakcie kursu uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji teoretycznych, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowo – testowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków.

 

Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test z zakresu RKO, korzystania z defibrylatorów zewnętrznych, wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską oraz test Megacode i egzamin pisemny.

 

Kurs certyfikowany przez American Heart Association, która odpowiada również za przygotowanie podręczników na bazie aktualnych wytycznych (od lutego 2021 podręczniki nie są tłumaczone przez AHA i są dostępne tylko w wersji anglojęzycznej).

 

 • Koszt: 1350 zł
 • Liczba miejsc: 12
 • Za szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

 

 

 • Postępowanie według algorytmu BLS i ACLS
 • Postępowanie w zatrzymaniu oddechu
 • Ćwiczenie Umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 • Przedstawienie koncepcja zespołu reanimacyjnego
 • Rozpoznawanie i postępowanie w przypadkach:
 • Nagłego zatrzymanie krążenia
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Udar mózgu
 • Bradyarytmie
 • Tachyarytmie
Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl