Przejdź do menu Przejdź do treści
Nauka i kształcenie

Witamy w Bibliotece Naukowej

Biblioteka Naukowa WIM-PIB rozpoczęła swą działalność z chwilą otwarcia Szpitala, tj. w 1964 roku. Jej księgozbiór stanowiły zbiory przeniesione z 2-go Centralnego Szpitala Klinicznego WAM mieszczącego się przy ul. Koszykowej 78. Obecnie biblioteka spełnia rolę zarówno ośrodka informacji naukowej, jak i zaplecza dydaktyczno-naukowego Instytutu.

Podstawowe zadania realizowane są poprzez gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie książek oraz czasopism, pomoc w pracy naukowo-badawczej (przygotowanie zestawień tematycznych, gromadzenie bibliografii do publikacji), ewidencję wyników prac naukowych pracowników Instytutu, przygotowanie zestawień dorobku publikowanego i niepublikowanego dla celów sprawozdawczych oraz rozliczeń indywidualnych, tworzenie bibliografii dorobku naukowego pracowników WIM-PIB, dokumentację fotograficzną chorych oraz uroczystości i wizyt, przygotowywanie materiałów na kongresy, zjazdy, posiedzenia naukowe, a także dla celów wydawniczych, wykonywanie prezentacji i opracowywanie ulotek oraz folderów, współpracę z redakcjami.

Biblioteka Naukowa WIM
Księgozbiór Biblioteki Wojskowego Instytutu Medycznego WIM
Wnętrze Biblioteki Naukowej WIM
Czytelnia Biblioteki Naukowej WIM

Regulamin Biblioteki Naukowej WIM-PIB: