Przejdź do menu Przejdź do treści
Pacjent

Leczenie w trybie ambulatoryjnym polega na tym, że nie trzeba przez całą dobę przebywać w szpitalu lub innym miejscu prowadzenia terapii. Pacjent przychodzi jedynie na konkretne badania lub zabiegi, np. do poradni specjalistycznej.

Podczas wizyty lekarz specjalista ocenia stan zdrowia pacjenta oraz wskazuje dalszy przebieg leczenia na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych. Dowiesz się również, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też będziesz musiał znaleźć się pod opieką specjalistyczną.

Badania, leki i wyroby medyczne, w zakresie koniecznym do udzielenia świadczeń gwarantowanych, uzyskasz bezpłatnie.

Lekarz specjalista musi poinformować twojego lekarza rodzinnego m.in. o tym, w jaki sposób jesteś leczony, jakie przyjmujesz leki oraz kiedy masz wizyty kontrolne. Otrzymasz od niego również zaświadczenie z rozpoznaniem choroby oraz zalecaną farmakoterapią (leczenie chorób przy użyciu leków). Na tej podstawie lekarz POZ może wystawiać ci recepty potrzebne do leczenia.

Więcej informacji na temat lecznictwa ambulatoryjnego znajdziesz na: http://www.archiwum.mz.gov.pl/leczenie/ambulatoryjna-opieka-specjalistyczna/

W większości przypadków aby skorzystać z porady lekarza specjalisty, potrzebne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego).

Skierowanie nie jest jednak wymagane do:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry;
 • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
 • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV.

 

Po zapisaniu się do poradni specjalistycznej oryginał skierowania musisz dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od dnia rejestracji. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz skreślony z listy oczekujących.

 

 • porady specjalistyczne
 • badania diagnostyczne
 • procedury zabiegowe ambulatoryjne
 • świadczenia w chemioterapii
 • inne świadczenia ambulatoryjne:
  • dializa otrzewnowa,
  • hemodializa,
  • tlenoterapia w warunkach domowych,
  • żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe,
  • żywienie dojelitowe w warunkach domowych: żywienie dojelitowe,
  • wykonanie zatyczki do protezy gałki ocznej,
  • powiększenie indywidualnej protezy gałki ocznej,
  • naprawa i renowacja protezy twarzy,
  • wykonanie i zaopatrzenie w protezę twarzy,
  • wykonanie i zaopatrzenie w protezę nosa,
  • wykonanie i zaopatrzenie w protezę małżowiny usznej,
  • wykonanie i zaopatrzenie w protezę gałki ocznej, wargi i nosa,
  • leczenie insuliną z zastosowaniem pompy insulinowej: założenie pompy insulinowej,
  • oksygenacja hiperbaryczna,
  • terapia izotopowa,
  • teleradioterapia radykalna, paliatywna i w leczeniu chorób skóry,
  • teleradioterapia konformalna z monitoringiem TK, bramkowana, z modulacją intensywności dawki, elektronami, fotonami,
  • brachyterapia standardowa,
  • brachyterapia z planowaniem 3D,
  • domowa antybiotykoterapia dożylna w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u pacjentów z mukowiscydozą. Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie,
  • opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego.