Przejdź do menu Przejdź do treści
Nauka i kształcenie

Centrum Kształcenia Podyplomowego


 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego zajmuje się organizacją kształcenia podyplomowego dla osób wykonujących zawody medyczne. Administruje studia podyplomowe, praktyki i wolontariaty oraz wspiera i organizuje projekty szkoleniowe i badawcze. Prowadzi praktyczne kursy z zakresu medycyny ratunkowej realizowane w Pracowni Symulacji Medycznej WIM.

 

Zapraszamy do odwiedzenia portalu Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM


Zakres działań

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy od lat jest współtwórcą wielu projektów naukowych oraz partnerem w organizacji ćwiczeń wojskowych. Centrum Kształcenia Podyplomowego aktywnie uczestniczy w realizacji projektów i wydarzeń we współpracy między innymi z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Wojskową Akademią Techniczną.

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM-PIB powstało w 2010 r. Nasza działalność obejmuje:

1. Organizację specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Dysponujemy 630 akredytowanymi miejscami specjalizacyjnymi w 47 dziedzinach medycyny – pod tym względem WIM-PIB zajmuje czołową pozycję w systemie kształcenia i doskonalenia kadr wojskowej służby zdrowia. Oprócz tego realizujemy także staże cząstkowe, kierunkowe, uzupełniające i doszkalające.

Dowiedz się więcej

 

 

 

2. Organizację stażu podyplomowego lekarzy

 

Organizujemy staże podyplomowe lekarzy – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie a także lekarzy-oficerów członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

Dowiedz się więcej

3. Organizację specjalizacji z fizjoterapii

Dysponujemy 12 akredytowanymi miejscami specjalizacyjnymi w dziedzinie fizjoterapii.

Dowiedz się więcej

 

 

4. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Prowadzimy szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne w blisko 20 dziedzinach pielęgniarstwa.

Dowiedz się więcej

5. Organizację szkoleń dla personelu medycznego

Oferujemy szkolenia dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek, których celem jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych dotyczących m.in. medycyny ratunkowej w warunkach przedszpitalnych, szpitalnych, z zakresu medycyny stanów nagłych, w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych oraz zapoznanie z wytycznymi leczenia chorób pochodzenia wewnętrznego. Szkolenia opieramy o scenariusze symulacji medycznej.

Dowiedz się więcej

 

 

6. Szkolenia na zamówienie

Realizujemy szkolenia na zamówienie dla personelu medycznego, żołnierzy (w tym dla jednostek specjalnych) i innych służb mundurowych (m.in. Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji). Szkolenia prowadzone są przez najlepszych specjalistów z wielu rożnych dziedzin medycyny.

Dowiedz się więcej

7. Organizację studiów podyplomowych

Realizujemy studia podyplomowe na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej dla pracowników medycznych instytutów badawczych, podmiotów leczniczych MON oraz jednostek i komórek organizacyjnych resortu MON.

Dowiedz się więcej

8. Organizację praktyk i wolontariatów

W Wojskowym Instytucie Medycznym istnieje możliwość odbywania praktyki klinicznej, praktyki doszkalającej w zakresie psychologii, praktyk studenckich i zawodowych oraz wolontariatu.

Dowiedz się więcej

Aktualności