Przejdź do menu Przejdź do treści

Opłaty

Wysokość opłat za wydanie opinii Komisji Bioetycznej WIM-PIB została uregulowana w załączniku nr 10 do Regulaminu działania Komisji Bioetycznej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Opłaty za czynności Komisji Bioetycznej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego

 

1) za wydanie opinii o projekcie badania klinicznego (komercyjnego i niekomercyjnego) będącego badaniem klinicznym w rozumieniu art.2 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE, do którego stosuje się przepisy ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi;
2) za wydanie opinii projektu eksperymentu medycznego nie będącego badaniem klinicznym:

a) wnoszonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne działające na rzecz osób prawnych: 8500 PLN,
b) wnoszonych przez osoby fizyczne, prowadzące indywidualną działalność gospodarczą: 6000 PLN;
3) za wydanie opinii projektu badań finansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym granty NCBR, NCN, ABM i inne): 6000 PLN;
4) za wydanie opinii projektu badania klinicznego wyrobu medycznego, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy o wyrobach medycznych: 8500 PLN oraz dodatkowo 2000 PLN za każdy dodatkowy ośrodek;
5) za wydanie opinii odnośnie wniesienia i rozpatrzenia krytycznych poprawek dla kontynuacji eksperymentu badawczego: 2000 PLN;
6) za wydanie opinii na zlecenie innej komisji bioetycznej lub udziału dodatkowego ośrodka: 2000 PLN.

Opłaty należy wnieść na wyodrębniony rachunek bankowy WIM-PIB, po potwierdzeniu przez Komisję wysokości należnej opłaty, przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię.

Dokumenty do pobrania