Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady odwiedzin pacjentów

 1. Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach wyznaczonych przez kierowników Klinik/Oddziałów. Dokładnych informacji udziela personel. W wyjątkowych sytuacjach osoby odwiedzjące mogą przebywać poza wyznaczonymi godzinami po uzyskaniu zgody od kierownika Kliniki/Oddziału lub lekarza dyżurnego.
 2. Pobyt osób odwiedzających nie może zakłócać toku planowanych badań i zabiegów przy pacjentach oraz ustalonego porządku pracy Kliniki/Oddziału i w tym zakresie osoby te zobowiązane są podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego.
 3. Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby.
 4. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających zalecamy, aby pacjentów nie odwiedzały dzieci do lat 7. Dzieci do lat 12 powinny odwiedzać pacjentów w towarzystwie dorosłych.
 6. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów mogą być wprowadzone okresowo ograniczenia dotyczące zasad odwiedzin pacjentów.
 7. W czasie udzielania świadczeń medycznych może być obecna osoba bliska, która może aktywnie uczestniczyć w procesie pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym, po uzyskaniu akceptacji i instruktażu w tym zakresie od personelu medycznego.
 8. W przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta może mieć miejsce odmowa udziału osób bliskich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 9. W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, salach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych, Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii odwiedzanie chorych jest ograniczone i może się odbyć za zgodą właściwego dla danego oddziału kierownika lub lekarza dyżurnego.
 10. Informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący osobom wskazanym przez pacjenta lub opiekunowi prawnemu. Lekarz dyżurny udziela informacji o aktualnym stanie zdrowia pacjenta osobom przez niego wskazanym lub opiekunowi prawnemu. W uzasadnionych przypadkach lekarz może udzielić informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta opiekunowi faktycznemu.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne pacjentów odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni.
 12. W trakcie odwiedzin w szpitalu osób zakażonych drobnoustrojami wymagającymi izolacji pacjenta, a także chorych w szczególny sposób narażonych na zakażenia np. z rozległymi ranami chirurgicznymi należy stosować się do obowiązujących zasad stosowania środków ochrony osobistej oraz higieny rąk. Stosownych informacji udziela personel oddziału.