Przejdź do menu Przejdź do treści

Przyjęcia planowe

Przyjęcia planowe to przyjęcia z ustalonym wcześniej terminem przyjęcia do szpitala.

Rejestracja i Przyjęcia Pacjentów

tel. 261 818 396

tel./faks 261 816 975

Pielęgniarka Oddziałowa

tel. 261 816 292

Sekretariat

tel. 261 817 256

tel./faks 261 817 256

Lokalizacja:
ul Szaserów 128,
04-141 Warszawa
Budynek nr 1(budynek główny), parter

Przyjęcie do szpitala odbywa się za pomocą elektronicznego systemu kolejkowania [numerkomatu], który znajduje się na parterze budynku głównego Wojskowego Instytutu Medycznego.
W oddziale czekają na Państwa cztery stanowiska przyjęć oraz punkt przyjmowania opłat.

Oddział Przyjęć posiada osobne wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych z możliwością podjazdu ambulansów i samochodów prywatnych.

W trybie planowanego przyjęcia(z ustalonym terminem przyjęcia) do szpitala Pacjent zobowiązany jest posiadać wymagane dokumenty i niezbędne rzeczy codziennego użytku, mogące przydać się podczas pobytu w szpitalu.

 

Niezbędne dokumenty:

  • Skierowanie do szpitala
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Pacjenta i jego kserokopię,
  • Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne (ważne 1 miesiąc) i jego kserokopię.
  • Dokumentację medyczną i wyniki badań z dotychczasowego leczenia (jeśli pacjent takie posiada).

Niezbędne rzeczy, które należy zabrać z sobą do szpitala:

  • piżama, szlafrok
  • obuwie domowe (klapki)
  • przybory toaletowe

W ramach umowy o koordynacji Obywatele Unii Europejskiej, Obywatele EFTA zobowiązani są posiadać:

  • Skierowanie do szpitala,
  • Paszport i jego kserokopię,
  • Adres zamieszkania w państwie Unijnym,
  • Kartę EKUZ,
  • Poświadczenie – wydane przez NFZ,
  • Zaświadczenie – formularze z serii E.

Wojskowy Instytut Medyczny, w strukturze którego znajduje się Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, jest spadkobiercą Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny żołnierzom zawodowym i żołnierzom OT pełniącym terytorialną służbę wojskową przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych.

 

Dokumentem uprawniającym do korzystania poza kolejnością z prawa do świadczeń opieki zdrowotnej jest legitymacja służbowa stwierdzająca pełnienie zawodowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej, wydana przez właściwy organ.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska weteranów poszkodowanych Wojskowy Instytut Medyczny zachęca weteranów do skorzystania z kompleksowej pomocy w Centrum Leczenia Weterana, które działa na terenie Instytutu.
Centrum zapewnia profesjonalną i kompleksową opiekę nad weteranami poszkodowanymi poprzez usprawnienie dostępu do opieki zdrowotnej weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa.

Pacjenci przyjmowani są w trybie pilnym i planowym według wykazu w Listach Pacjentów Oczekujących.

Świadczenia zdrowotne dla pacjentów ubezpieczonych, realizowane w Wojskowym Instytucie Medycznym są w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawartych umów.

Szpital jest placówką wieloprofilową, nowocześnie wyposażoną, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę. Posiada zarówno lecznictwo otwarte, jak i zamknięte. Kliniki i pracownie wyposażone są w nowoczesną aparaturę diagnostyczną.