Przejdź do menu Przejdź do treści

Przyjęcia ostrodyżurowe

Przyjęcia ostrodyżurowe to przyjęcia nagłe, nieplanowane, bez ustalonego wcześniej terminu przyjęcia do szpitala. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie.

Szpitalny Odział Ratunkowy

tel. 261 817 522

Czynny: całą dobę

Lokalizacja:
ul Szaserów 128,
04-141 Warszawa
Budynek nr 1(budynek główny), parter

Wizyta na SOR nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy też lekarza poradni specjalistycznej.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych na SOR polega na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.


Po zdiagnozowaniu pacjenta oraz ustabilizowaniu jego funkcji życiowych jest on wypisywany lub – jeśli wymaga dalszego leczenia – przekazywany do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej. Natomiast, gdy zachodzi potrzeba leczenia pacjenta w innej specjalistycznej placówce medycznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy powinien zapewnić pacjentowi transport sanitarny do tej placówki

Aby dotrzeć do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego najlepiej wejść na teren szpitala bramą od ulicy Szaserów. Następnie kierując się na wprost dojść do budynku głównego. W budynku  przejść przez hall, mijając punkt informacyjny po prawej stronie, skierować się do schodów na dziedziniec lub rampy dla wózków i osób niepełnosprawnych.

 

Wejście dla osób niepełnosprawnych

Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Informacji medycznej (rampa).

Na teren szpitala można wjechać:

  • bramą od ul. Szaserów – całodobowo
  • bramą od ul. Garwolińskiej – 06.30-16.00 (pon. – pt.)
  • bramą od ul. Wiatracznej – 06.30-16.00 (pon. – pt.)

Na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego do dyspozycji pacjentów jest ogólnodostępny parking. Parking znajduje się po prawej stronie od bramy głównej przy ulicy Szaserów.
Parking czynny jest 7 dni w tygodniu przez 24h /dobę.
WIM zapewnia wjazd pojazdów na parking:

  • bramą od ul. Szaserów – całodobowo
  • bramą od ul. Garwolińskiej – 06.30-16.00 (pon. – pt.)
  • bramą od ul. Wiatracznej – 06.30-16.00 (pon. – pt.)

 

Wjazd na parking odbywa się przez pobranie biletu z automatu przy wjeździe. Opłaty za parkowanie pojazdu dokonywane są gotówką przy wyjeździe z parkingu, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu Parkingu.
Pojazdy wolno stawiać tylko na oznaczonych miejscach postojowych. Regulamin i cennik parkingu znajdują się przy każdym wjeździe na parking.

 

Cennik parkingu (wyciąg)

Honorowi dawcy krwi – bezpłatnie w dniu oddawania krwi (do 12 godzin)

Osoby z niepełnosprawnością ruchową – bezpłatnie (do 12 godzin)

Wjazd do 10 min – bezpłatnie

1 godzina postoju (od momentu wjazdu) – 5,00 zł

Każda następna rozpoczęta godzina postoju – 5,00 zł

1 doba postoju – 50,00 zł 1 doba postoju (dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu) – 10 zł

Parking dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdem samochodowym oznaczonym specjalną kartą parkingową i parkujących w dniu wjazdu (maksymalnie do 12 godzin) jest bezpłatny. Parkujący dłużej niż 12 godzin płacą stawkę podstawową według cennika.

Procedurę przyjęcia do Szpitalnego Oddziału ratunkowego określa § 12 Regulaminu Organizacyjnego WIM dotyczący procedury przyjęć w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym WIM.

 

Pacjent zgłaszający się samodzielnie do SOR, pobiera w kolejkomacie bilet oznaczony literą „D” z indywidualnym numerem i czasem zgłoszenia się do oddziału. Za osoby przywiezione do oddziału przez ZRM, LPR lub inne zespoły medyczne, bilet pobiera członek tego zespołu.

 

Pacjenci zgodnie z kolejnością wynikającą z pobranego biletu są niezwłocznie poddawani segregacji medycznej w celu oceny ich stanu zdrowia.

 

W SOR ze względu na dużą liczbę pacjentów funkcjonuje procedura segregacji medycznej TRIAGE (czytaj triaż). Jest to system segregacji chorych, który pomaga zidentyfikować pacjentów, którym należy pomóc w pierwszej kolejności. Pacjenci, których stan wskazuje na konieczność natychmiastowego udzielenia pomocy, poddawani są segregacji poza kolejnością zgłoszenia.

 

Wynik oceny medycznej w procedurze TRIAGE decyduje o ustaleniu priorytetu udzielania świadczeń medycznych w SOR i przypisaniu pacjenta do jednej z kategorii pilności:
kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,
kolor pomarańczowy – kontakt z lekarzem do 10 minut,
kolor żółty – kontakt z lekarzem do 60 minut,
kolor zielony – kontakt z lekarzem do 120 minut,
kolor niebieski – kontakt z lekarzem do 240 minut

 

TRIAGE przeprowadza ratownik medyczny lub pielęgniarka, a w razie potrzeby lekarz. Po badaniu informują oni pacjenta o nadanej kategorii pilności i prognozowanym czasie oczekiwania na badanie lekarskie.
Po zakończeniu TRIAGE, pacjenci oczekują na pierwszy kontakt z lekarzem w poczekalni SOR, w tym czasie pozostają pod nadzorem i opieką pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego i w razie potrzeby poddawani są ocenie ich stanu klinicznego (RE-TRIAGE). Ocena ta jest dokonywana nie rzadziej niż co 90 minut, a jej wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej.

W momencie przyjęcia do Szpitala Pacjent może przekazać swoją odzież i przedmioty wartościowe rodzinie/innej osobie przez siebie wskazanej lub przekazać do szpitalnego depozytu odzieży i rzeczy wartościowych.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe i odzież pacjenta, jeżeli nie zostały oddane do depozytu szpitalnego.

Ostry dyżur ortopedyczny (Budynek główny obok SOR)
Ostry dyżur laryngologiczny