Przejdź do menu Przejdź do treści
Darowizny

Darowizny rzeczowe – Pani Barbara Papis, e-mail: bpapis@wim.mil.pl, tel. 665-707-374

Darowizny finansowePani Marta Górska, e-mail: mgorska@wim.mil.pl; tel: 261-817-650, 665-707-836

 

Wpłaty z tytułem darowizna prosimy przekazywać na numer konta:

 

Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Nr konta: 30 1130 1017 0020 0716 4222 2210 z dopiskiem w treści przelewu: darowizna

 

Każde wsparcie z Państwa strony jest dla Nas bardzo cenne. Dziękujemy!

Dyrekcja Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego