Przejdź do menu Przejdź do treści
Nauka i kształcenie

Studenckie Koła Naukowe działające przy klinikach Wojskowego Instytutu Medycznego


Przy Wojskowym Instytucie Medycznym aktywnie działają studenckie koła naukowe, których opiekunami są przedstawiciele kadry naukowej. W chwili obecnej jest ich piętnaście w różnych specjalnościach medycznych: alergologia, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia, chirurgia onkologiczna, chirurgia twarzowo-szczękowa, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, kardiochirurgia, kardiologia, nefrologia, neurologia, onkologia kliniczna, otorynolaryngologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, medycyna podróży.


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PEDIATRII

Logo studenckiego koła naukowego pediatrii

Koło działa przy przy Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej.

 

Opiekun: dr n. med. Agata Tomaszewska, lek. Milena Pogonowska
Przewodniczący: Anna Ziółkowska

Specjalizacje: alergologia, nefrologia

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ALERGEN

 

Koło działa przy Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii

 

Opiekun:  prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Chciałowski

Przewodniczący: Anna Rapiejko


STUDENCIE KOŁO NAUKOWE ANESTEZJOLOGII WIM

Logo studenckiego koła naukowego anestezjologii WIM

Koło działa przy przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

 

Opiekun: dr n. med. Jakub Klimkiewicz

Przewodniczący: Kinga Pirsztuk

Specjalizacje: anestezjologia i intensywna terapia

email kontaktowy: kpirsztuk@gmail.com

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BLACK HAWKS

 

Studenckie koło naukowe black hawks

 

Koło działa przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii

 

Opiekun: lek. Rafał Roszkowski

Przewodniczący: Szymon Zieliński

Specjalizacje: chirurgia, chirurgia onkologiczna, torakochirurgia

email kontaktowy: dyzury.kolo.chirurgiczne.wim@gmail.com

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MAXFAX

 

Koło działa przy Klinice Otolaryngologii Onkologii Laryngologicznej z
Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-SzczękowoTwarzowej

 

Opiekun: lek. dent. Karol Chodkowski

Przewodniczący: Karolina Usowska

Specjalizacje: chirurgia twarzowoszczękowa

email kontaktowy: karolinau289@gmail.com

STUDENCKIE NEFROLOGICZNE KOŁO NAUKOWE

 

Koło działa przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii 

 

Opiekun: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

Przewodniczący: Weronika Lea Śliwińska

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, nefrologia

email kontaktowy: skn.nefrologii.wim@gmail.com

SKN IRON LUNG

Studencki klub naukowy Iron Lung

 

Koło działa przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

 

Opiekun: ppłk lek. Rafał Sokołowski

Przewodniczący: Piotr Piekarczyk

Specjalizacje: choroby wewnętrzne

email kontaktowy: pneumonologiawim@gmail.com

SKN MEDYCYNY PODRÓŻY MONSUN

Studenckie koło medycyny podróży monsun

 

Koło działa przy Zakładzie Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej 

 

Opiekun: płk prof. dr hab. n.med. Krzysztof Korzeniewski

Przewodniczący: Katarzyna Wasilczuk

Specjalizacje: choroby zakaźne

email kontaktowy: jskn.monsun@gmail.com
WWW: http://www.medycynapodrozy.com

SKN GINEKOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

 

Koło działa przy Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej 

 

Opiekun: ppłk dr n. med. Jacek Doniec

Przewodniczący: Bartosz Mioduszewski

Specjalizacje: ginekologia, położnictwo

email kontaktowy: skn.ginekologiaonkologiczna@gmail.com

KARDIOCHIRURGICZNE SKN Z SEKCJĄ KARDIOANESTEZJOLOGII

 

Koło działa przy Klinice Kardiochirurgii

 

Opiekun: dr n. med. Grzegorz Suwalski 

Przewodniczący: Kamila Buczek

Specjalizacje: kardiochirurgia

email kontaktowy: kardiochirurgia.skn@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe CARDIACUS

loko studenckiego koła naukowego Cardiacus

Koło działa przy Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

 

Opiekun: płk lek. Jarosław Kowal, lek. Marta Mielniczuk

Przewodniczący: Maria Maślanko

Specjalizacje: kardiologia

email kontaktowy: skn.cardiacus@gmail.com

STUDENCKIE KOŁO NEUROLOGICZNE WIM

 

Koło działa przy Klinice Neurologii

 

Opiekun: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Specjalizacje: neurologia

email kontaktowy: koloneurologicznewim@gmail.com

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE SPERO

 

Koło działa przy Klinice Onkologii 

 

Opiekun: prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska

Specjalizacje: onkologia kliniczna

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EAR – NOSE – THROAT

 

Koło działa przy Klinice Otolaryngologii Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-SzczękowoTwarzowej

 

Opiekun: ppłk dr hab. n.med. Kornel Szczygielski

Przewodniczący: Aleksandra Siódmiak

Specjalizacje: otorynolaryngologia

email kontaktowy: skn.ear.nose.throat@gmail.com

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE REUMATOLOGII

 

Koło działa przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii 

 

Opiekun: dr n.med. Robert Kruszewski

Przewodniczący: Natalia Kostecka

Specjalizacje: reumatologia

email kontaktowy: skn.reumatologii.wum@gmail.com

DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

  1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
  2. Studenckie Koło Naukowe OCULUS