Przejdź do menu Przejdź do treści
O instytucie

Wojskowy Instytut Medyczny Szpital w Legionowie


ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo
sekretariat.legionowo@wim.mil.pl

 

 

Izba Przyjęć: 261 866 297
Numer zawałowy:  725 707 720

Nowy podmiot leczniczy na mapie Mazowsza jednoczasowo jest w stanie hospitalizować 90 chorych w kluczowych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców specjalnościach: kardiologii, chirurgii, ginekologii, okulistyki i intensywnej terapii.
Placówka funkcjonuje jako filia Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM), oferując chorym kompleksową opiekę medyczną w miejscu lub w głównej siedzibie Instytutu w Warszawie.

 

15 grudnia 2022 roku rozpoczął działalność Oddział Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie. 

 

Nowo powstały Oddział prowadzi rehabilitację kardiologiczną w ramach umowy z NFZ. Oddział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 18.00, rejestracja pod numerem tel.: 22 381 25 25, wew. 6. Zapraszamy.

 

Więcej informacji na stronie Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej WIM w Legionowie


PORADNIA MEDYCYNY PRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNĄ

ZAPRASZA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ


Badania medycyny pracy, badania dla kierowców, uczniów studentów i wiele innych

Komendant Szpitala WIM w Legionowie
Płk dr n. med. Robert Ryczek

Sekretariat: Czynny w godz. 8:00 – 14:00

tel. 261 866 200, faks. 22 515 06 26

Zastępca Komendanta Szpitala WIM w Legionowie
dr n. med. Jakub Klimkiewicz

e-mail: jklimkiewicz@wim.mil.pl
tel. 725 707 904

Rzecznik Prasowy, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
ppłk lek. Dariusz Lemczak

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
wtorek w godzinach 10:00-14:00
czwartek w godzinach 10:00-14:00
pokój 29.B I Piętro w Łączniku

 

Kontakt: tel.: 725 707 692 (wtorek oraz czwartek 8:00 – 14:00)
e-mail: dlemczak@wim.mil.pl

Służę pomocą w przypadku:
– potrzeby zgłoszenia wniosku lub problemu
– potrzeby informacji dotyczącej zasad korzystania z usług medycznych w WIM
– wyjaśnienia wątpliwości, które pojawiły się podczas korzystania z naszych usług

Zastępca Komendanta ds. Pielęgniarstwa
mgr Lidia Wojda

Dowiedz się więcej o Szpitalu w Legionowie