Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespoły badawcze LOMTI

Zespół Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych

Praca zespołu skupiona jest wokół innowacyjnych terapii i technologii medycznych. W przeważającej części są to nowoczesne terapie komórkowe. Głównym kierunkiem zainteresowań badawczych sa mezenchymalne komórki macierzyste oraz organospecyficzne komórki progenitorowe. Ważną częścią badań prowadzonych w zespole są także hodowle komórkowe w układzie 3D będące podstawą modelowania wielu chorób cywilizacyjnych.

Czytaj więcej o Zespole

Zespół realizuje projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 18 pt. „Wpływ immunomodulacji na patogenezę endometriozy w modelach doświadczalnych” realizowany we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz realizowany we współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pt. „Nowy lek na nadciśnienie płucne o podwójnym mechanizmie działania: wpływ tris pirofosforanu mioinozytolu na naczynia płucne i serce”. W skład zespołu wchodzą naukowcy na stanowisku post-doc: dr Marta Hoffmann-Młodzianowska oraz dr Karolina Zajda

Czytaj więcej o Zespole

Nasz zespół zajmuje się opracowaniem przeciwnowotworowej terapii genowej opartej na wyciszaniu ekspresji genu TCTP. Chcemy wywołać masową apoptozę w komórkach rakowych oszczędzając sąsiednie komórki zdrowe. Naszym modelem doświadczalnym jest nowotwór wątroby. Prowadzimy również badania nad procesem rozwoju gonad w modelu mysim. Interesują nas losy pierwszych komórek tworzących gonady płodowe. Ten projekt może przyczynić się do rozpoznania przyczyn bezpłodności i opracowania ewentualnych metod jej leczenia.

Czytaj więcej o Zespole

Praca naszego zespołu skupia się na opracowywaniu terapii genowych z wykorzystaniem wektorów wirusowych. Poszukujemy nowych, naturalnych wariantów wirusów AAV2, które mogą być skutecznymi nośnikami genów terapeutycznych. Celem badań jest nowych narzędzi do leczenia m. in. hemofilii, rdzeniowego zaniku mięśni, chorób siatkówki i wątroby o podłożu genetycznym.

Czytaj więcej o Zespole

Zespół prowadzi badania skupione wokół molekularnych mechanizmów oporności nowotworów na chemioterapie, ze szczególnym uwzględnieniem starzenia komórkowego, macierzystości i autofagii. Badania mają na celu poszerzenie wiedzy na temat biologii komórek nowotworowych, ich powstawania oraz strategii przetrwania w sytuacjach stresowych (np. chemioterapii, niedotlenienia). Zespól powstał w 2018 roku w ramach realizacji projektu Sonata Bis 7 z Narodowego Centrum Nauki. Badacze wykorzystują w swoich doświadczeniach modele komórkowe i zwierzęce oraz analizują materiał kliniczny. Współpracują z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Wyniki swoich prac publikują w prestiżowych czasopismach, tj. Seminars in Cancer Biology, Frontiers in Oncology, Antioxidants. W perspektywie klinicznej wyniki prac zespołu dr Waś mogą przełożyć się na bardziej skuteczną walkę z chorobami nowotworowymi, zarówno na poziomie profilaktyki, jak i leczenia.

Czytaj więcej o Zespole

W ramach naszych badań opracowujemy modele organoidów z guzów nowotworowych, które mogą być narzędziem medycyny spersonalizowanej jako metoda wyboru najskuteczniejszego leku. Ponadto, uczestniczymy w badaniach klinicznych, charakteryzując odpowiedz immunologiczną w przebiegu różnych chorób, m. in. mgły covidowej.

Czytaj więcej o Zespole