Przejdź do menu Przejdź do treści

Realizowane projekty

  • System do przygotowywania, hodowli oraz wizualizowania komórek w kontrolowanych warunkach O2. SPUB/SN/491340/2021
  • Regulacja ekspresji Serpine1 w raku nerki – rola hipoksji. 2020/37/N/NZ5/04024
  • Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tianeptyny w leczeniu objawów mgły covidowej u pacjentów po przebytym COVID-19 z badaniem patofizjologii zjawiska za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej, parametrów biochemicznych, immunologicznych oraz elektrofizjologicznych (COVMENT). 2021/ABM/02/00019 – 00