Przejdź do menu Przejdź do treści
Nauka i kształcenie

Czasopismo naukowe
Lekarz Wojskowy


„Lekarz Wojskowy” (100 pkt. MEiN) jest czasopismem naukowym Wojskowego Instytutu Medycznego, wydawanym od 3 stycznia 1920 r.

 

Czasopismo zamieszcza prace oryginalne (doświadczalne i kliniczne), prace poglądowe, doniesienia dotyczące zagadnień wojskowych, opracowania deontologiczne, opracowania ciekawych przypadków klinicznych, artykuły z historii medycyny, opisy wyników racjonalizatorskich, wywiady, wspomnienia pośmiertne, listy do Redakcji, oceny książek, streszczenia (przeglądy) artykułów z czasopism zagranicznych dotyczących szczególnie wojskowej służby zdrowia, sprawozdania ze zjazdów i konferencji naukowych, komunikaty o zjazdach.

 

Strona internetowa czasopisma Lekarz Wojskowy


Artykuły publikowane są w otwartym dostępie na podstawie licencji CC BY-NC-SA 4.0.

W celu uzyskania zgody na użycie komercyjne należy skontaktować się z Wydawcą.


Kontakt


lekarzwojskowy@wim.mil.pl
Redakcja “Lekarza Wojskowego” Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa


Aktualności