Przejdź do menu Przejdź do treści

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką organizacyjną wpisaną na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w wybranych dziedzinach medycyny według obowiązujących programów specjalizacji.

 

Wykaz jednostek akredytacyjnych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w Wojskowym Instytucie Medycznym:

Akredytacja do specjalizacji i staży kierunkowych

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie intensywnej terapii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii: 25
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie intensywnej terapii: 4

W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 3

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii naczyniowej: 4

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii ogólnej: 15
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii onkologicznej: 8

 

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii można również realizować staże kierunkowe:
– w zakresie chirurgii ogólnej w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 2
– w zakresie chirurgii ogólnej: staż kierunkowy w zakresie chirurgii endokrynologicznej w ramach specjalizacji z endokrynologii – liczba miejsc akredytacyjnych: 2
– w zakresie chirurgii ogólnej: staż kierunkowy w zakresie chirurgii minimalnie inwazyjnej w ramach specjalizacji z chirurgii ogólnej – liczba miejsc akredytacyjnych: 5
– w zakresie chirurgii onkologicznej w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 5

Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie alergologii, w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie chorób zakaźnych.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie alergologii: 7
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 6
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób zakaźnych: 5

 

W Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii można również realizować staże kierunkowe:
– w zakresie alergologii w ramach specjalizacji z otorynolaryngologii oraz dermatologii i wenerologii – liczba miejsc akredytacyjnych: 4
– w zakresie alergologii w ramach specjalizacji z alergologii oraz w zakresie alergologii: staż w poradni alergologicznej w ramach specjalizacji z alergologii – liczba miejsc akredytacyjnych: 4
– w zakresie chorób zakaźnych w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych, w dziedzinie hematologii oraz w dziedzinie transplantologii klinicznej wariant B.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 10
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie hematologii: 8
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie transplantologii klinicznej wariant B: 2

 

W Klinice Chorób Wewnętrznych i Hematologii można również realizować staże kierunkowe:
– w zakresie chorób wewnętrznych w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 5
– w zakresie hematologii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 5
– w zakresie hematologii: staż kierunkowy w ośrodku przeszczepiania szpiku akredytowanym do wykonywania przeszczepień alogenicznych w ramach specjalizacji z hematologii – liczba miejsc akredytacyjnych: 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie reumatologii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 12
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie reumatologii: 12

 

W Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii można również realizować staże kieunkowe:
– w zakresie reumatologii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 12

 

W Poradnii Przyklinicznej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii można realizować staże kieunkowe:
– w zakresie reumatologii w ramach specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w zakresie reumatologii w poradnii reumatologicznej w ramach specjalizacji z reumatologii – liczba miejsc akredytacyjnych: 3
– w zakresie reumatologii w ramach specjalizacji w dziedzinie reumatologii oraz w zakresie reumatologii w poradnii reumatologicznej w ramach specjalizacji z reumatologii – liczba miejsc akredytacyjnych: 3

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie nefrologii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 18
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie nefrologii: 12

 

W Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii można również realizować staże kierunkowe:
– w zakresie chorób wewnętrznych w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 10
– w zakresie nefrologii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 5

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Rzadkich posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie alergologii, w dziedzinie chorób płuc, w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie immunologii klinicznej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie alergologii: 10
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób płuc: 12
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 15
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie immunologii klinicznej: 6

 

W Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej można również realizować staże kierunkowe:
– w zakresie alergologii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 3
– w zakresie immunologii klinicznej w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 2

Klinika Dermatologiczna posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie dermatologii i wenerologii: 17

 

W Klinice Dermatologicznej można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 5

Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie endokrynologii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie endokrynologii: 8

 

W Klinice Endokrynologii i Terapii Izotopowej można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie endokrynologii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 4

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie gastroenterologii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 8
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie gastroenterologii: 13

 

W Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych można również realizować staże kierunkowe:
– w zakresie chorób wewnętrznych w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 10
– w zakresie gastroenterologii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 10

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczej, w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz w dziedzinie położnictwa i ginekologii

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczej: 3
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie ginekologii onkologicznej: 4
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii: 13

 

W Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej można również realizować staże kierunkowe:
– w zakresie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczej: w zakresie endoskopii ginekologicznej w ramach specjalizacji z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczej – liczba miejsc akredytacyjnych: 6
– w zakresie ginekologii onkologicznej w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 4
– w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 10

Klinika Kardiochirurgii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie kardiochirurgii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie kardiochirurgii: 2

 

W Klinice Kardiochirurgii można również realizować staż kieunkowy:
– w zakresie kardiochirurgii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 2

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie kardiologii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznych: 37
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie kardiologii: 63

 

W Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych można również realizować staże kierunkowe:
– w zakresie chorób wewnętrznych w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 16
– w zakresie kardiologii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 16

Klinika Neurochirurgii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurochirurgii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie neurochirurgii: 5

 

W Klinice Neurochirurgii można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie neurochirurgii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 3

Klinika Neurologiczna posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie neurologii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie neurologii: 21

 

W Klinice Neurologicznej można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie neurologii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 6

Klinika Okulistyki posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie okulistyki.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie okulistyki: 27

 

W Klinice Okulistyki można również realizować staże kierunkowe:
– w zakresie okulistyki w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 3
-staż kierunkowy w poradni ogólnej o profilu jaskrowym w ramach specjalizacji z okulistyki – liczba miejsc akredytacyjnych: 3
-staż kierunkowy w poradni okulistycznej przyszpitalnej w ramach specjalizacji z okulistyki – liczba miejsc akredytacyjnych: 3
-staż kierunkowy w poradni ogólnej o profilu siatkówkowym w ramach specjalizacji z okulistyki – liczba miejsc akredytacyjnych: 3
– Staż kierunkowy w pracowni laserowej w ramach specjalizacji z okulistyki – liczba miejsc akredytacyjnych: 3
– Staż kierunkowy w pracowni angiograficznej w ramach specjalizacji z okulistyki – liczba miejsc akredytacyjnych: 3
– Staż kierunkowy w poradniach specjalistycznych w ramach specjalizacji z okulistyki – liczba miejsc akredytacyjnych: 3

Klinika Onkologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie onkologii klinicznej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie onkologii klinicznej: 20

 

W Klinice Onkologii można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie onkologii klinicznej w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 15

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie alergologii, w dziedzinie audiologii i foniatrii, w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej oraz w dziedzinie otorynolaryngologii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie alergologii: 3
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie audiologii i foniatrii: 2
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii stomatologicznej: 5
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej: 8
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie otorynolaryngologii: 15

 

W Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie chirurgii stomatologicznej w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 2
– w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 5

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie nefrologii dziecięcej oraz w dziedzinie pediatrii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie nefrologii dziecięcej: 2
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie pediatrii: 17

 

W Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej można również realizować staże kierunkowe:
– w zakresie alergologii: staż kierunkowy w zakresie pulmonologii i alergologii dzieci dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii w systemie modułowym – liczba miejsc akredytacyjnych: 3
– w zakresie nefrologii w ramach specjalizacji z pediatrii – liczba miejsc akredytacyjnych: 3
– w zakresie nefrologii dziecięcej w ramach specjalizacji z pediatrii – liczba miejsc akredytacyjnych: 4
– w zakresie pediatrii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 7
– w zakresie pediatrii (POZ Pediatryczny): staż kierunkowy w poradni POZ sprawującej opiekę nad dziećmi dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii – liczba miejsc akredytacyjnych: 1

Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie psychiatrii: 15

 

W Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii można również realizować staże kierunkowe:
– w zakresie psychiatrii w ramach specjalizacji z psychiatrii, oraz w zakresie psychiatrii: staż kierunkowy z leczenia nerwic w ramach specjalizacji z psychiatrii – liczba miejsc akredytacyjnych: 1

Klinika Rehabilitacji posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej: 6
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie rehabilitacjii medycznej: 10

 

W Klinice Rehabilitacji można również realizować staż kieunkowy:
– w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej w ramach specjalizacji z rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej oraz reumatologii, a także staż kliniczny z fizykoterapii – liczba miejsc akredytacyjnych: 4

Klinika Traumatologii i Ortopedii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu: 30

 

W Klinice Traumatologii i Ortopedii można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 30

Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie urologii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie urologii: 8

 

W Klinice Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej można również realizować staż kieunkowy:
– w zakresie urologii w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 6

Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii plastycznej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie chirurgii plastycznej: 3

 

Na Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń można również realizować staż kieunkowy:
– w zakresie chirurgii plastycznej w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 2

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie medycyny ratunkowej: 15

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie medycyny ratunkowej w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 6

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej: 3

Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej (81-103 Gdynia, ul. Grudzińskiego 4) posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej oraz w dziedzinie medycyny transportu.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej: 6
Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie medycyny transportu: 12

 

W Zakładzie Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie medycyny morskiej i tropikalnej: staż kierunkowy w zakresie medycyny hiperbarycznej i nurkowej w ramach specjalizacji z medycyny morskiej i tropikalnej – liczba miejsc akredytacyjnych: 3

Zakład Medycyny Nuklearnej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny nuklearnej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie medycyny nuklearnej: 10

 

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie medycyny nuklearnej w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 5

Zakład Patomorfologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie patomorfologii.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie patomorfologii: 5

Zakład Radiologii Lekarskiej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej: 20

 

W Zakładzie Radiologii Lekarskiej można również realizować staż kierunkowy:
– w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w ramach innych specjalności – liczba miejsc akredytacyjnych: 4

Zakład Radioterapii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie radioterapii onkologicznej: 3

Zakład Transfuzjologii Klinicznej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie transfuzjologii klinicznej: 3

Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

 

Liczba miejsc akredytacyjnych w dziedzinie medycyny rodzinnej: 3