Przejdź do menu Przejdź do treści

Witamy w Oddziale Klinicznym Medycyny Hiperbarycznej


Oddział Kliniczny Medycyny Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego pełni funkcję centralnego ośrodka zabezpieczenia hiperbarycznego Sił Zbrojnych, wykonując jednocześnie świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w trybie 24 godzinnej gotowości.


Kontakt

Wybierz jednostkę: