Przejdź do menu Przejdź do treści

O nas


Oddział Kliniczny Medycyny Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego pełni funkcję centralnego ośrodka zabezpieczenia hiperbarycznego Sił Zbrojnych, wykonując jednocześnie świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w trybie 24 godzinnej gotowości.


Oddział Kliniczny Medycyny Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego pełni funkcję centralnego ośrodka zabezpieczenia hiperbarycznego Sił Zbrojnych, wykonując jednocześnie świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w trybie 24 godzinnej gotowości.

Zabiegi ratujące życie wykonywane są w trybie pilnym całodobowo, zarówno dla pacjentów szpitala, jak i chorych transportowanych z innych podmiotów leczniczych. W Oddziale możliwe jest natychmiastowe przyjęcie międzyszpitalnego transportu samochodowego (osobny wjazd bezpośredni do OKMH), jak również lotniczego z wykorzystaniem lądowiska dla śmigłowców Sił Powietrznych (koordynacja ARCC) oraz cywilnego lotnictwa HEMS.

 

Realizacja świadczeń ratujących życie, lub wykonywanych w trybie intensywnej terapii dla pacjentów transportowanych z innych podmiotów leczniczych wymaga pilnego uzgodnienia z lekarzem dyżurnym OKMH miejsca, liczby pacjentów, ich stanu oraz warunków transportu powrotnego. tel. 0048 261 817 688

 

 

Oddział Kliniczny Medycyny Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego wykonuje w trybie ratunkowym świadczenia w przypadkach:

 • choroby dekompresyjnej typu I oraz II (powstałej w wyniku nurkowania lub awarii statków powietrznych)
 • zatorów gazowych (o etiologii jatrogennej lub pourazowej)
 • zatruć tlenkiem węgla oraz methemoglobinemii (zarówno dzieci jak i osób dorosłych)
 • martwiczych zakażeń tkanek miękkich (o etiologii beztlenowej oraz mieszanej)
 • ciężkich oparzeń (powyżej 20% powierzchni ciała, III stopnia u dorosłych oraz powyżej 10% powierzchni ciała u dzieci)
 • urazów wielonarządowych, urazów mięśniowo szkieletowych i ostrego niedokrwienia tkanek miękkich.

 

Oddział wykonuje świadczenia finansowane ze środków NFZ, zarówno ze wskazań przewlekłych jak i ostrych, w przypadkach:

 • nagłej głuchoty idiopatycznej oraz urazu akustycznego
 • trudnogojących się ran, zespołu stopy cukrzycowej;
 • zapaleń skóry i tkanki podskórnej, owrzodzeń troficznych;
 • zakażeń ran pourazowych;
 • zapalenia i martwicy kości;
 • popromiennego uszkodzenia tkanek i narządów.

 

Oddział gwarantuje najwyższą jakość świadczeń medycznych realizowanych w wieloprofilowym ośrodku klinicznym. Chorzy leczeni z powodu powikłań cukrzycy, stopy cukrzycowej, trudnogojących się ran, a także zapaleń i martwicy kości w naszym Oddziale objęci są specjalistyczną opieką chirurgiczną we współpracy z Oddziałem Zakażeń Narządu Ruchu.

 

W ramach leczenia w Oddziale Klinicznym Medycyny Hiperbarycznej chorzy mają zapewniony dostęp do szerokiego spektrum badań obrazowych, takich jak diagnostyka z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, oraz badań scyntygraficznych kości.

Kontakt

Wybierz jednostkę: