Przejdź do menu Przejdź do treści
O instytucie

 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Chciałowski
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Renata Duchnowska
 • płk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mirosław Dziuk
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Gonciarz
 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński
 • płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Arkadiusz Lubas
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
 • dr hab. n. med. Jolanta Korsak
 • dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
 • płk dr hab. n. med. Tomasz Ząbkowski
 • płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Grzegorz Zieliński
 • ppłk dr n. med. Krzysztof Kłos
 • dr n. med. Krystyna Zieniuk

 • prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
 • prof. hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 • prof. dr n. med. Jarosław Fedorowski
 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik
 • dr hab. n. med. Wojciech Hautz
 • prof. dr hab. Kuba Jałoszyński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski
 • prof. dr hab. Alojzy Zbigniew Nowak
 • prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak
 • dr hab. n. med. Andrzej Wojdas
 • dr hab. Barbara Więckowska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba
 • Wojciech Kuta
 • Wojciech Stępień

 • gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
 • płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 •  dr hab. n. med. Adam Kobayashi – przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Skład Komisji ds. Nauki Rady Naukowej WIM VII kadencji 16.08.2021-15.08.2025, powołanej na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 20 października 2021 r.

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

Członkowie: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Renata Duchnowska, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mirosław Dziuk, gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, prof. dr hab. n. med. Maciej Gonciarz, prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bolesław Kalicki, płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński,  płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki,  płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Grzegorz Zieliński. Przewodniczący Komisji Doktorskich i ich zastępcy: dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska, płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Witold Owczarek, płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Arkadiusz Lubas.

Skład Komisji Doktorskich Rady Naukowej WIM VII kadencji 16.08.2021-15.08.2025, powołanej na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 20 października 2021 r.

Komisja nr 1
Przewodniczący: płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Witold Owczarek
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bolesław Kalicki

Członkowie: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Renata Duchnowska, płk. dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz, prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński, płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński, prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, dr hab. n. med. Jolanta Korsak

Obrony będą przeprowadzane w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Komisja nr 2

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
Zastępca Przewodniczącej: płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Arkadiusz Lubas

Członkowie: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Chciałowski, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mirosław Dziuk, gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, prof. dr hab. n. med. Maciej Gonciarz, prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, prof. dr hab. n. med. Adam Stępień, ppłk dr hab. n. med. Tomasz Ząbkowski, płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Grzegorz Zieliński

Obrony będą przeprowadzane w drugi i czwarty wtorek miesiąca.

Skład Komisji ds. Oceny Badań i Rozliczeń Naukowych oraz Rankingowej Rady Naukowej WIM VII kadencji 16.08.2021-15.08.2025, powołanej na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 20 października 2021 r .

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bolesław Kalicki
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

Członkowie Rady Naukowej: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Renta Duchnowska, płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Arkadiusz Lubas, płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Witold Owczarek, dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska, ppłk dr hab. n. med. Tomasz Ząbkowski, płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Grzegorz Zieliński.

 

Członkowie spoza Rady Naukowej: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Dziuk, dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, mgr Ariadna Bednarz, mgr Barbara Kwiatkowska-Jędrzejak, mgr Dorota Połeć – sekretarz Komisji.

 

Obsługa administracyjna Komisji Rady Naukowej ds. Oceny Badań i Rozliczeń Naukowych oraz Rankingowej: Pion Nauki, Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych

tel.: +48 26 18167 35; tel.kom. +48 665 707 556; e-mail: dpolec@wim.mil

Rzecznik Dyscyplinarny

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Pion Nauki, Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych.

tel.: +48 26 181 77 47;

tel.kom. +48 665 707157

e-mail: mbiernacka@wim.mil.pl

Wybory do Rady Naukowej

Wyniki wyborów do Rady naukowej WIM kadencji 2021 – 2025

Protokół z Wyborów do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego VII kadencji 2021-2025. Głosowanie na kandydatów w wyborach do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego rozpoczęło się w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godz. 6.00 i trwało bez przerwy do godz. 21.00 w Sali Dydaktycznej im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego (sala nr 236. II p., budynek główny).