Przejdź do menu Przejdź do treści

Rok akademicki 2022/2023

Tytuł profesora nauk medycznych i  nauk o zdrowiu na wniosek Rady Doskonałości Naukowej, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskał 21 listopada 2022 r. płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, kierownik – profesor instytutu w Klinice Dermatologicznej.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2022 r. nr 115.9.2022 w sprawie nadania tytułu profesora (M. P. z 2022 r. poz. 1248).

 


 

Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu na wniosek Rady Doskonałości Naukowej, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskał 2 lutego 2023 r. płk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński, kierownik – profesor instytutu w Klinice Kardiologii i Chorób wewnętrznych.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2023 r. nr 115.2.2023 w sprawie nadania tytułu profesora (M. P. z 2023 r. poz. 242).

 


 

Tytuł profesora nauk medycznych i  nauk o zdrowiu na wniosek Rady Doskonałości Naukowej, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskał 4 sierpnia 2023 r. płk dr hab. n. med. Arkadiusz Lubas – profesor instytutu w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2023 r. nr 115.9.2023 w sprawie nadania tytułu profesora (M. P. z 2023 r. poz. 928).

 

Nadane stopnie doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne przez Radę Naukową WIM-PIB w roku akademickim 2022/2023:

 

 

specjalność nefrologia

dr n. med. Aleksandra Rymarz, adiunkt z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii za osiągnięcie naukowe: „Biochemiczne i antropometryczne markery zaburzeń odżywienia chorych z przewlekłą chorobą nerek, czynniki etiologiczne niedożywienia białkowo–energetycznego oraz i ich wpływ na rokowanie odległe”. Data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 16 listopada 2022 r. Numer decyzji o nadaniu: RN WIM-PIB 3/VII/2022

 


 

specjalność radioterpia onkologiczna

dr n. med. Joanna Socha, st. asystent z Zakładu Radioterapii za osiągnięcie naukowe: „Wyznaczenie klinicznych objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory przewodu pokarmowego”. Data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 19 kwietnia 2023 r. Numer decyzji o nadaniu: RN WIM-PIB 5/VII/2023.

 

Nadane stopnie doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne przez Radę Naukową WIM-PIB w roku akademickim 2022/2023:

 

Specjalność endokrynologia

lek. Barbara Bober z Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena bezpieczeństwa leczenia radioizotopowego z zastosowaniem lutetu-177 oraz itru-90 u chorych na nowotwory neuroendokrynne”. Promotor: płk dr hab. n. med. Marek Saracyn. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 19-10-2022

 


Specjalność reumatologia

lek. Piotr Geisler z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ultrasonograficzny pomiar przepływów naczyniowych w ocenie aktywności zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej”. Promotor:  prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz. Promotor pomocniczy: płk dr n. med. Artur Bachta. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 19-10-2022

 

lek. Sylwia Elert-Kopeć z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ stężenia poliglutaminianu metotreksatu w erytrocycie na aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz. Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Bartłomiej Kisiel. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 21-12-2022

 

lek. Ewa Malczuk z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena subklinicznych zmian morfologicznych i czynnościowych serca z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”. Promotor: dr hab. n. med. Elzbieta Kramarz. Promotor pomocniczy: dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 21-12-2022

 


Specjalność neurologia

lek. Katarzyna Gniadek-Olejniczak z Kliniki Rehabilitacji na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ rehabilitacji na stężenie mózgowego czynnika neurotroficznego (BDNF) oraz wybranych parametrów funkcji poznawczych, wykonawczych i afektu u chorych na stwardnienie rozsiane”. Promotor:  dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz. Promotor pomocniczy: dr n. med. Józef Mróz. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 19-10-2022

 


Specjalność okulistyka

lek. Marcin Smorawski na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wieloparametryczna ocena korekcji krótkowzroczności i astygmatyzmu krótkowzrocznego metodą FemtoLASIK”. Promotor: dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 19-10-2022

 


Specjalność kardiologia

lek. Katarzyna Żelazowska-Chmielińska z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ czynników anatomicznych i klinicznych na bezpośrednie i odległe efekty zabiegu udrożnienia przewlekłej niedrożności tętnic wieńcowych”. Promotor: dr hab. n. med. Wojciech Wąsek. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 16-11-2022

 


Specjalność onkologia kliniczna

lek. Bartosz Szymanowski z Kliniki Onkologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na zaawansowanego raka jajnika leczonych pochodnymi platyny”. Promotor:  prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Renata Duchnowska. Promotor pomocniczy: dr n. med. Rafał Pęksa. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 16-11-2022

 


Specjalność kardiochirurgia

lek. Radosław Smoczyński z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza wyników długoterminowych operacji wymiany zastawki aortalnej z użyciem protezy biologicznej z osierdzia wołowego typu Trifecta™”.Promotor:  prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 21-12-2022

 


Specjalność ortopedia i traumatologia narządu ruchu

lek. Krzysztof Rowicki z Kliniki Traumatologii i Ortopedii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena skuteczności leczenia preparatami osocza lub laseroterapią niskopoziomową w zespole entezopatycznym nadkłykcia bocznego kości ramiennej”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Janusz Płomiński. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 21-12-2022

 


Specjalność pediatria

lek. Magda Rakowska-Silska z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Alergia jako potencjalna przyczyna zaburzeń mikcji u dzieci”.Promotor: dr hab. n. med. Katarzyna Jobs. Promotor pomocniczy: dr n. med. Małgorzata Placzyńska. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 21-12-2022

 


Specjalność otorynolaryngologia

lek. Przemysław Bant z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo Twarzowej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wybrane badania immunohistochemiczne w diagnostyce różnicowej chorób migdałków podniebiennych”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz. Promotor pomocniczy: płk dr n. med. Szczepan Cierniak. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 15-03-2023

 


Specjalność urologia

lek. Marcin Radko z Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ultrasonograficzny pomiar przepływów naczyniowych w ocenie aktywności zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej”.Promotor:  prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz. Promotor pomocniczy: płk dr n. med. Artur Bachta. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 19-04-2023

 


Specjalność chirurgia ogólna

lek. Katarzyna Bartosiak z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej (cykl trzech oryginalnych artykułów naukowych) pt.: „Ocena efektywności leczenia i poziomu zadowolenia z podjętej decyzji w wybranej grupie pacjentów leczonych operacyjnie z powodu otyłości”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik. Promotor pomocniczy: dr n. med. Andrzej Kwiatkowski. Data uchwały o nadaniu stopnia doktora i wyróżnieniu rozprawy: 21-06-2023.

Rok akademicki 2021/2022

Tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu na wniosek Rady Doskonałości Naukowej, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskał 14 grudnia 2021 r. dr hab. n. med.  Andrzej Chciałowski, profesor instytutu, kierownik Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2021 r.  nr 115.24.2021 w sprawie nadania tytułu profesora (M. P. z 2022 r. poz.60).

W roku akademickim 2021/2022 Rada Naukowa podjęła uchwały  w sprawie nadania:

 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, specjalność kardiologia:

 

dr n. med. Beacie Uziębło-Życzkowskiej z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych za osiągnięcie naukowe: Rola echokardiograficznej techniki śledzenia markerów akustycznych w diagnostyce i monitorowaniu subklinicznej dysfunkcji serca w wybranych schorzeniach kardiologicznych i pozakardiologicznych.

 

Data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 16 marca 2022 r. Numer decyzji o nadaniu: RN WIM 1/VII/2022.

stopnia doktora nauk medycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

 

specjalność medycyna nuklearna

lek. Sebastian Osiecki z Zakładu Medycyny Nuklearnej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Zastosowanie wysiłkowej kardiografii impedancyjnej w obciążeniowych próbach scyntygraficznych w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mirosław Dziuk. (Uchwała RN nr 38/VII/2021 z dnia 15.12.2021)

 


specjalność psychiatria

mgr Justyna Kania [Maciołek] z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ  dedykowanych  technologii relaksacyjnych na poziom lęku i style radzenia sobie ze stresem u chorych rehabilitowanych kardiologicznie”. Promotor:  dr hab. n. med. Wojciech Wąsek, Uniwersytet Rzeszowski.

 

Promotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna Piotrowicz (Uchwała RN nr 96/VII/2022 z dnia 20.04.2022).

 


specjalność okulistyka

lek. Izabela Jamiołkowska na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ leczenia afliberceptem  na stan naczyniówki u chorych z wysiękową postacią  zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”. Promotor: dr hab. n. med. Małgorzata Figurska (Uchwała RN nr 98/VII/2022 z dnia 20.04.2022).

 

lek. Milena Kozera na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej (cykl trzech oryginalnych artykułów naukowych): „Skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania mikroimplantu istent podczas operacji fakoemulsyfikacji w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania”.
Promotor:  płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas. Promotor pomocniczy: dr n. med. Joanna Konopińska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Numer decyzji o nadaniu stopnia doktora: RN WIM 1/VII/2022 z dnia 20.04.2022.
ppłk lek. Michał Patyk z Kliniki Okulistyki na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza wyników leczenia idiopatycznego pełnościennego otworu w plamce techniką odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej w trakcie witrektomii tylnej 25G”.

 

Promotor:  płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas. Promotor pomocniczy: dr n. med. Adam Kluś. (Uchwała RN nr 162/VII/2022 z dnia 22.06.2022).

 


specjalność ortopedia i traumatologia narządu ruchu

lek. Piotr Piekarczyk z Kliniki Traumatologii i Ortopedii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wyniki operacyjnego leczenia złamań dalszego końca kości ramiennej zespolonych płytami ze stabilnością kątową.”

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski (Uchwała RN nr 99/VII/2022 z dnia 20.04.2022).

 


specjalność endokrynologia

lek. Maciej Kołodziej z Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena przydatności badania PET/CT ze znakowaną węglem-11 metioniną w diagnostyce trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc.”

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Marek Saracyn (Uchwała RN nr 164/VII/2022 z dnia 22.06.2022).

 


specjalność nefrologia

lek. Anna Grzywacz z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza wybranych aspektów wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 i typu 2 u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek, leczonych przewlekle hemodializami lub dializami otrzewnowymi”.

 

Promotor:  płk dr hab. n. med. Arkadiusz Lubas (Uchwała RN nr 128/VII/2022 z dnia 18.05.2022).

 


lek. Ksymena Leśniak z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Znaczenie kliniczne stężeń androgenów u chorych z przewlekłą chorobą nerek.”

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk. Promotor pomocniczy: dr n. med. Aleksandra Rymarz (Uchwała RN nr 163/VII/2022 z dnia 22.06.2022).

 


specjalność neurologia

ppłk lek. Jarosław Świstak z Kliniki Neurologicznej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena skuteczności leczenia  miażdżycowego  zwężenia  tętnic  szyjnych  za  pomocą angioplastyki z implantacją stentu.”

 

Promotor: dr hab. n. med. Jacek Staszewski (Uchwała RN nr 159/VII/2022 z dnia 22.06.2022).

 


specjalność pediatria

lek. Milena Pogonowska z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena wybranych  biomarkerów w diagnostyce astmy u dzieci.”

 

Promotor:  prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bolesław Kalicki (Uchwała RN nr 161/VII/2022 z dnia 22.06.2022).

 


specjalność reumatologia

lek. Robert Kruszewski Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.”

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz. Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Bartłomiej Kisiel (Uchwała RN nr 160/VII/2022 z dnia 22.06.2022).

 


specjalność urologia

lek. Ryszard Skiba z Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ leczenia substytucyjnego testosteronem na parametry gospodarki lipidowej, węglowodanowej, skład ciała oraz zaburzenia erekcji u chorych z przewlekłą chorobą nerek współwystępującą z hipogonadyzmem”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński. Promotor pomocniczy: dr n. med. Aleksandra Rymarz (Uchwała RN nr 158/VII/2022 z dnia 22.06.2022).

Rok akademicki 2020/2021

Nominacje profesorskie 2020/2021

 

Tytuł profesora nauk medycznych i i nauk o zdrowiu na wniosek Rady Naukowej WIM oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskał 4 stycznia 2021 r. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, profesor instytutu, kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 r.  nr 115.1.2021 w sprawie nadania tytułu profesora (M. P. z 2021 r. poz. 181).

 


Tytuł profesora nauk medycznych i i nauk o zdrowiu na wniosek Rady Doskonałości Naukowej, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskał 17 czerwca 2021 r. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk, profesor instytutu, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r.  nr 115.15..2021 w sprawie nadania tytułu profesora (M. P. z 2021 r. poz. 626).

 

W roku akademickim 2020/2021 Rada Naukowa podjęła uchwały  w sprawie nadania:
stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

 

specjalność medycyna nuklearna

lek. Ewa Witkowska-Patena z Zakładu Medycyny Nuklearnej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.:„Ocena przydatności badania 18F-PSMA-1007 PET/CT w obrazowaniu raka gruczołu krokowego”.

 

Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk. Data uchwały o nadaniu 21 października 2020 r.

 


specjalność radiologia i diagnostyka obrazowa

lek. Marta Kania-Pudło z Zakładu Radiologii Lekarskiej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Porównanie obrazu i progresji włóknienia płuc w obrazach HRCT klatki piersiowej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i idiopatycznego włóknienia płuc”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz. Promotor pomocniczy: dr n. med. Artur Maliborski. Data uchwały o nadaniu 18 listopada 2020 r.

 


specjalność pediatria

kpt. lek. Agata Będzichowska z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena przydatności wybranych markerów w prognozowaniu przewlekłej choroby nerek u dzieci”.

 

Promotor: dr hab. n. med. Katarzyna Jobs. Promotor pomocniczy: dr n. med. Marianna Lichosik. Data uchwały o nadaniu 17 lutego 2021 r.

 


specjalność kardiologia

lek. Agnieszka Jurek z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena funkcji układu krążenia u chorych na czynne hormonalnie gruczolaki przysadki”.

 

Promotor: gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Data uchwały o nadaniu 17 lutego 2021 r.

 


specjalność kardiologia

lek. Małgorzata Maciorowska z  Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Zmienność rytmu serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym w zależności od profilu hemodynamicznego i leczenia hipotensyjnego”.

 

Promotor: gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. Data uchwały o nadaniu 17 marca 2021 r.

 


specjalność chirurgia ogólna

ppłk lek. Jakub Włodarski z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza wartości wzmożonego ciśnienia wewnątrzbrzusznego w wybranej grupie chorych chirurgicznych”.

 

Promotor: Promotor: płk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz. Data uchwały o nadaniu 19 maja 2021 r.

 


specjalność pediatria

lek. Judyta Mews z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena skuteczności leczenia atopowego zapalenia skóry u dzieci za pomocą tlenoterapii hiperbarycznej „.:

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki. Promotor pomocniczy: dr n. med. Agnieszka Rustecka.  Data uchwały o nadaniu 23 czerwca 2021 r.

 


specjalność psychiatria

mgr Sylwia Magdalena Szymańska na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Neuropsychologiczne następstwa łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu w wynik działań bojowych u polskich weteranów misji wojennych w Iraku i Afganistanie”.

 

Promotor:  prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk. Promotor pomocniczy: płk dr n. med. Radosław Tworus. Data uchwały o nadaniu 23 czerwca 2021 r.

 


specjalność ortopedia i traumatologia narządu ruchu

lek. Justyna Gołos z Kliniki Ortopedii i Traumatologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena wpływu zaburzeń budowy i czynności stopy na zerwanie ścięgna Achillesa”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski. Data uchwały o nadaniu 15 września 2021 r.

Rok akademicki 2019/2020

Nominacje profesorskie 2019/2020

Tytuł profesora nauk medycznych i nauk i nauk o zdrowiu na wniosek Rady Naukowej WIM oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskał 6 lutego 2020 roku płk dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński, profesor instytutu w Klinice Neurochirurgii.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. nr 115.1.2020 (M.P. 2020 poz.304).

 

Tytuł profesora nauk medycznych i nauk i nauk o zdrowiu na wniosek Rady Naukowej WIM oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskała 28 września 2020 roku dr hab. n. med. Renata Duchnowska, profesor instytutu i, kierownik Kliniki Onkologii.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 115.11.2020 w sprawie nadania tytułu profesora (M. P. z 2020 r. poz. 996).

W roku akademickim 2019/2020 Rada Naukowa podjęła uchwały w sprawie o nadaniu:

5 stopni doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

 

ppłk dr n. med. Tomaszi Ząbkowski
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Analiza struktury urazów nerek i badania nad zastosowaniem organooszczędzającej metody leczenia krwawień z układu moczowego”

 

Data uchwały Rady Naukowej WIM o nadaniu stopnia: 22.01.2020 r.

 


dr n. med. Dariusz Tomaszewski
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Ocena biochemiczna, psychologiczna i spektroskopowa (NIRS) zmian w ośrodkowym układzie nerwowym podczas alloplastyki stawu biodrowego w znieczuleniu podpajęczynówkowym”

 

Data uchwały Rady Naukowej WIM o nadaniu stopnia: 18.12.2019 r.

 


dr n. med. Jaceki Staszewski
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Wpływ wybranych czynników hemodynamicznych i hemostatycznych na przebieg sporadycznej choroby małych naczyń mózgowych”

 

Data uchwały Rady Naukowej WIM o nadaniu stopnia: 20.11.2019 r.

 


dr n. med. Bartłomiej Kisiel
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Miażdżyca w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – patogeneza, wpływ leków modyfikujących przebieg choroby na ryzyko miażdżycy”

 

Data uchwały Rady Naukowej WIM o nadaniu stopnia: 20.11.2019 r.

 


dr n. med. Mariusz Chabowski
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Analiza wybranych czynników wpływających na jakość życia i zdrowie psychiczne pacjentów leczonych z powodu raka płuca”

 

Data uchwały Rady Naukowej WIM o nadaniu stopnia: 20.11.2019 r

 

stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

 

specjalność alergologia
dr n. med. Krzysztof Piwowarek z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Kliniczne znaczenie oznaczeń aktywności osoczowej acetylohydrolazy PAF w anafilaksji” .

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski. Data uchwały o nadaniu 19.02.2020 r.

 


specjalność chirurgia ogólna
dr n. med. Piotr Florczuk-Dąbek z Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wczesna ocena skuteczności postępowania wielokierunkowego u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski. Promotor pomocniczy: dr n. med. Wojciech Witkowski. Data uchwały o nadaniu 20.11.2019 r.

 


specjalność dermatologia i wenerologia
dr n. med. Agnieszka Nawrocka z Kliniki Dermatologicznej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.:  „Ocena zależności stężeń interleukin 17, 22 i 23 a wybranymi parametrami klinicznymi i immunologicznymi w surowicy chorych na łuszczycę plackowatą”.

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Witold Owczarek. Data uchwały o nadaniu 23.10.2019 r.

 


specjalność epidemiologia
dr n. med. Tomasz Ameljańczyk na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.:  „Wieloaspektowa analiza specyfiki pacjentów intensywnie korzystających z opieki ambulatoryjnej”.

 

Promotor: dr hab. n. med. Marcin Czech, WUM. Promotor pomocniczy: dr n. med. Artur Maliborski. Data uchwały o nadaniu 18.12.2019 r.

 


specjalność kardiochirurgia
dr n. med. Anna Witkowska na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena wyników wczesnych i odległych chirurgicznej ablacji samoistnego migotania przedsionków metodą całkowicie torakoskopową”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski. Data uchwały o nadaniu 17.06.2020 r.

 


specjalność kardiologia
ppłk dr n. med. Mariusz Foryś z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Przydatność analizy standardowego elektrokardiogramu w ocenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca”.

 

Promotor: dr hab. n. med. Elżbieta Kramarz. Data uchwały o nadaniu 17.06.2020 r.

 


specjalność laboratoryjna transfuzjologia medyczna
dr  n. med. Małgorzata Dorman na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ czasu przechowywania koncentratu krwinek czerwonych na uwalnianie mikrocząsteczek oraz morfologię krwinek czerwonych”.

 

Promotor: dr hab. n. med. Jolanta Korsak. Data uchwały o nadaniu 20.05.2020 r.

 


specjalność nefrologia
dr n. med. Magdalena Mosakowska z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena aktywności zapaleń naczyń ANCA dodatnich w różnych fazach choroby i leczenia, korelacja kliniczna oraz immunologiczna”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk. Data uchwały o nadaniu 18.12.2019 r.

 

dr n. med. Anna Matyjek z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena zaburzeń krzepnięcia oraz aktywności anty-Xa enoksaparyny stosowanej w profilaktyce przeciwzakrzepowej w ciężkim zespole nerczycowym”. Promotor: dr hab. n. med. Tomasz Rozmysłowicz. Promotor pomocniczy: dr n. med. Aleksandra Rymarz. Data uchwały o nadaniu 18.12.2019 r.

 


specjalność neurochirurgia
dr n. med. Andrzej Styk z Kliniki Neurochirurgii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza wartości obustronnego cewnikowania zatok skalistych dolnych w diagnostyce i leczeniu choroby Cushinga u pacjentów z negatywnym lub niejednoznacznym wynikiem badania przysadki metodą rezonansu magnetycznego”.

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński. Promotor pomocniczy: mjr dr n. med. Piotr Zięcina. Data uchwały o nadaniu 18.12.2019 r.

 


specjalność neurologia
dr n. med. Katarzyna Gocyła-Dudar z Kliniki Neurologicznej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Znaczenie prognostyczne obecności prążków oligoklonalnych na przebieg stwardnienia rozsianego leczonego lekami immunomodulującymi”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień. Data uchwały o nadaniu 18.03.2020

 


specjalność okulistyka
dr n. med. Joanna Jabłońska z Kliniki Okulistyki na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia jaskry za pomocą wszczepienia implantów iStent lub Hydrus w trakcie operacji zaćmy w obserwacji krótkoterminowej”.

 

Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas. Promotor pomocniczy: dr n. med. Katarzyna Lewczuk. Data uchwały o nadaniu 18.12.2019 r.

 

dr n. med. Mateusz Tłustochowicz z Kliniki Okulistyki na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa chirurgicznych metod leczenia skrzydlika”.Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas. Promotor pomocniczy: dr n. med. Karolina Krix-Jachym. Data uchwały o nadaniu 18.12.2019 r.

 


specjalność onkologia kliniczna
dr n. med. Agnieszka Buraczewska  z Kliniki Onkologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Rokownicze i predykcyjne znaczenie całkowitego obciążenia nowotworem ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji płucnej u chorych na jasnokomórkowego raka nerki w stadium uogólnienia (mRCC) poddanych terapii ukierunkowanej molekularnie”.

 

Promotor: dr hab. n. med. Renata Duchnowska. Data uchwały o nadaniu 18.12.2019 r.

 


specjalność ortopedia i traumatologia narządu ruchu
ppłk dr n. med. Artur Pepłoński  z Kliniki Traumatologii i Ortopedii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena wyników leczenia zwichnięć protezy stawu biodrowego”.

 

Promotor: dr hab. n. med. Janusz Płomiński. Data uchwały o nadaniu 20.11.2019 r.

 


specjalność otorynolaryngologia
dr n. med. Piotr Rot z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ śródoperacyjnego płukania zatok przynosowych na wczesne wyniki pooperacyjne”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz. Data uchwały o nadaniu 18.12.2019 r.

 

dr n. med. Monika Sobolewska z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowejna podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Zaburzenia smaku u chorych przewlekle hemodializowanych”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz. Promotor pomocniczy: dr n. med. Piotr Rapiejko. Data uchwały o nadaniu 18.03.2020 r.

 

dr n. med. Justyna Poddębniak na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Zmiany ortodontyczne w środkowym i dolnym piętrze twarzy u dzieci zakwalifikowanych do operacji wycięcia migdałka gardłowego”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz. Data uchwały o nadaniu 19.02.2020 r.

 


specjalność patomorfologia
dr n. med. Marzenna Jesiotr z Zakładu Patomorfologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Znaczenie predykcyjne i prognostyczne wybranych polimorfizmów genów szlaku PI3K/AKT/mTOR u chorych na surowiczego, niskozróżnicowanego raka jajnika leczonych chemioterapią o założeniu neoadiuwantowym”.

 

Promotor: dr hab. n. med. Lubomir Bodnar. Promotor pomocniczy: płk dr n. med. Szczepan Cierniak. Data uchwały o nadaniu 18.12.2019 r.

 

dr n. med. Bartłomiej Grala z Zakładu Patomorfologiina podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Badania jakościowe, ilościowe i półilościowe immunohistochemicznej ekspresji wybranych markerów w diagnostyce różnicowej najczęstszych nowotworów neuroepitelialnych ośrodkowego układu nerwowego”.

 

Promotor: prof. Wojciech Kozłowski. Promotor pomocniczy: płk dr n. med. Szczepan Cierniak. Data uchwały o nadaniu 18.12.2019 r.

 


specjalność pediatria
dr n. med. Małgorzata Sopińska z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ masy ciała na zaburzenia metaboliczne sprzyjające rozwojowi kamicy układu moczowego u dzieci”.

 

Promotor: dr hab. n. med. Katarzyna Jobs. Promotor pomocniczy: dr n. med. Marianna Lichosik. Data uchwały o nadaniu 17.06.2020 r.

 


specjalność pulmonologia
dr n. med. Agata Kalicka na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ endoskopowej operacji zatok  na czynność układu oddechowego, reaktywność oskrzeli  i jakość życia u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych”.

 

Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski. Promotor pomocniczy: dr n. med.  Piotr Rapiejko.
Data uchwały o nadaniu 19.02.2020 r.specjalność radiologia i diagnostyka obrazowa

 

dr n. med. Emilia Frankowska z Zakładu Radiologii Lekarskiej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza objętości mózgowia ze szczególnym uwzględnieniem hipokampów u pacjentów z chorobą Cushinga z zastosowaniem izowolumetrycznych obrazów T1-zależnych wykonanych 3T systemem MR”.

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński. Promotor pomocniczy: dr n. med. Rafał Kidziński. Data uchwały o nadaniu 23.10.2019 r.

 


specjalność urologia
dr n. med.  Liliya Tryfonyuk na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Struktura tkanki łącznej a jakość życia po leczeniu chirurgicznym u kobiet z obniżeniem narządu płciowego oraz objawami ze strony dolnych dróg moczowych”.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski. Data uchwały o nadaniu 19.02.2020 r.

 

Wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu:

 

stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

 

specjalność: nefrologia

ppłk dr. n. med. Arkadiusz Lubas
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Zastosowanie ultrasonograficznej oceny perfuzji kory nerek w diagnostyce interakcji sercowo-nerkowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i nadciśnieniem tętniczym”.  (Uchwała RN nr 436/VI/2019 z dnia 19.06.2019).

 

30 stopni doktora nauk medycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

 

specjalność alergologia

dr Jolanta Perkowska z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena wybranych parametrów układu krążenia u chorych poddawanych doustnej próbie prowokacji aspiryną”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski.(Uchwała RN nr 161/VI/2018 z dnia 17.10.2018).

 


specjalność chirurgia ogólna

dr Maciej Walędziak z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii   na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Przypadkowo znalezione nowotwory przewodu pokarmowego u pacjentów kwalifikowanych do leczenia operacyjnego z powodu otyłości”. Promotor: płk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz. Promotor pomocniczy: dr n. med. Wiktor Szewczuk. (Uchwała RN nr 331/VI/2019 z dnia 17.04.2019).

 


specjalność chirurgia plastyczna
ppłk dr Wojciech Jasek z Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena technik operacyjnych leczenia oparzeń”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik. Promotor pomocniczy: dr n. med. Wojciech Witkowski. (Uchwała RN nr 433/VI/2019 z dnia 19.06.2019).

 

dr Joanna Wiśniewska-Goryńna podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena wyników leczenia zespołu cieśni nadgarstka z zastosowaniem przeszczepu autologicznej tkanki tłuszczowej”. Promotor: dr hab. Józef Jethon. (Uchwała RN nr 472/VI/2019 z dnia 25.09.2019).

 


specjalność diagnostyka laboratoryjna

dr Magdalena Wójtowiczna podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Zastosowanie testów trzeciej generacji PTH w diagnostyce nadczynności przytarczyc u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek”. Promotor: dr hab. n. med. Wiesław Piechota. (Uchwała RN nr 439/VI/2019 z dnia 19.06.2019).

 


specjalność endokrynologia

dr Marta Mazur na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza parametrów klinicznych neuroradiologicznych i neuropatologicznych wpływających na remisję guzów kortykotropowych przysadki”. Promotor: dr hab. n. med. Przemysław Witek. (Uchwała RN nr 330/VI/2019 z dnia 17.04.2019).

 


specjalność fizjoterapia

dr Jolanta Olesińskana podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena skuteczności wcześnie podjętej fizjoterapii u noworodków i niemowląt z kręczem szyi pochodzenia mięśniowego”. Promotor: dr hab. n. med. Janusz Płomiński. (Uchwała RN nr 438/VI/2019 z dnia 19.06.2019).

 


specjalność kardiologia
dr Małgorzata Kurpaska podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Profil hemodynamiczny oceniany za pomocą kardiografii impedancyjnej a wydolność fizyczna u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym – cykl prac monotematycznych”. Promotor: ppłk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński. (Uchwała RN nr 438/VI/2019 z dnia 17.04.2019).

 

dr Agnieszka Wójcik na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Zastosowanie metod oceny neurokardiologicznej w identyfikacji żołnierzy o ponadprzeciętnej wydolności fizycznej”. Promotor: gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.(Uchwała RN nr 332/VI/2019 z dnia 25.04.2019).

 

dr Agata Galas na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena przydatności kardiografii impedancyjnej w rozpoznaniu i leczeniu chorych z zaostrzeniem niewydolności serca – cykl prac monotematycznych”. Promotor gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak (Uchwała RN nr 468/VI/2019 z dnia 25.09.2019).

 


specjalność mikrobiologia

dr Alina Augustynowicz z Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Porównanie efektywności metod koprologicznych na przykładzie diagnostyki pasożytów jelitowych w mikroskopii świetlnej”. Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski. (Uchwała RN nr 442/VI/2019 z dnia 19.06.2019).

 


specjalność nefrologia

dr Anna Adamska-Wełnicka z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Dializoterapii i Nefrologii na podstawie  przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena przydatności ultrasonografii płuc w diagnostyce stanu nawodnienia pacjentów przewlekle hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk. Promotor pomocniczy:  ppłk dr n.med. Arkadiusz Lubas. (Uchwała RN nr 441/VI/2019 z dnia 19.06.2019).

 


specjalność okulistyka

dr Izabela Nowak-Gospodarowicz z Kliniki Okulistyki na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena leczenia chirurgicznego niedomykalności szpary powiekowej spowodowanej utrwalonym porażeniem nerwu twarzowego poprzez dociążenie powieki górnej implantem ze złota”. Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas. Promotor pomocniczy: dr n. med. Radosław Różycki. (Uchwała RN nr 441/VI/2019 z dnia 17.04.2019).

 


specjalność onkologia
dr Joanna Kardas na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza porównawcza stosowania ciprofloksacyny lub rifaksyminy w profilaktyce przeciwbakteryjnej u leczonych przeszczepieniem komórek macierzystych krwiotworzenia”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki. (Uchwała RN nr 208/VI/2018 z dnia 19.12.2018).

 

dr Aleksandra Semeniuk-Wojtaś z Kliniki Onkologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Propozycja nowego modelu prognostycznego u chorych na nienaciekającego mięśniówki raka pęcherza moczowego”. Promotor: dr hab. n. med. Rafał Stec. Promotor pomocniczy:  ppłk dr n. med. Arkadiusz Lubas. (Uchwała RN nr 285/VI/2019 z dnia 20.03.2019).

 

dr Anna Nasiłowska z Kliniki Onkologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Znaczenie predykcyjne i prognostyczne czynników patomorfologicznych i klinicznych u chorych na raka jajnika leczonych pegylowaną liposomalną doksorubicyną”. Promotor: dr hab. n.med. Gabriel Wcisło. (Uchwała RN nr 407/VI/2019 z dnia 22.05.2019).

 

dr Beata Hryciuk z Kliniki Onkologii na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ekspresja receptorów dla hormonów steroidowych, naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 oraz czynnika wzrostu tkanki łącznej w raku pęcherzyka żółciowego i tkance zdrowej”. Promotor: dr hab. n. med. Renata Duchnowska. (Uchwała RN nr 285/VI/2019 z dnia 19.06.2019).

 


specjalność ortopedia i traumatologia narządu ruchu

mjr dr Grzegorz Pakuła na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Leczenie złamań końca dalszego kości udowej zespoleniem płytą blokowaną – ocena kliniczna i badanie biomechaniczne”.” Promotor: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski. (Uchwała RN nr 285/VI/2019 z dnia 21.11.2018).

 


specjalność pediatria
dr Agata Wawrzyniak z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ witaminy D oraz wpływ narażenia na dym tytoniowy na odpowiedź immunologiczną u dzieci z astmą”. Promotor: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki Promotor pomocniczy: płk. dr n. biol. Robert Zdanowski. (Uchwała RN nr 163/VI/2018 z dnia 17.10.2018).

 

dr Agnieszka Lipińska-Opałka z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ niedoboru witaminy D i ekspozycji na dym tytoniowy na przebieg atopowego zapalenia skóry u dzieci”. Promotor:  dr hab. n. med. Bolesław Kalicki. Promotor pomocniczy: dr n. biol. Sławomir Lewicki. Uchwała RN nr 329/VI/2019 z dnia 17.04.2019).

 

dr Joanna Milart z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ stężenia witaminy D na dynamikę tworzenia złogów w układzie moczowym i gęstość kości u dzieci z idiopatyczną hiperkalciurią „. Promotor: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki. Promotor pomocniczy: dr n. med. Agata Wawrzyniak.  Uchwała RN nr 567/VI/2019 z dnia 25.09.2019).

 


specjalność położnictwo i ginekologia

dr Magdalena Jarczak na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza wpływu indukcji porodu ciąż donoszonych na sposób ukończenia ciąży oraz pourodzeniowy stan noworodków oceniany w skali Apgar”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski. (Uchwała RN nr 296/VI/2019 z dnia 19.06.2019).

 


specjalność pulmonologia

dr Aneta Wójcikowska na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Jakość życia oraz częstość występowania objawów depresyjnych wśród chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc”. Promotor:  prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk. (Uchwała RN nr 471/VI/2019 z dnia 25.09.2019).

 


specjalność psychiatria
ppłk dr Piotr Ilnicki na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza samobójstw żołnierzy w okresie transformacji Sił Zbrojnych RP w latach 2000-2012”. Promotor: prof. dr. hab. n. med. Józef Kocur. (Uchwała RN nr 210/VI/2018 z dnia 19.12.2018).

 

mgr Anna Nycz na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena przydatności linii interwencyjnej dla weteranów misji wojennych i ich rodzin jako formy telemedycznej pomocy psychiatryczno-psychologicznej”. Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk. Promotor pomocniczy: płk dr n. med. Radosław Tworus. (Uchwała RN nr 470/VI/2019 z dnia 25.09.2019).

 

dr Ludmiła Kosińska na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie z chorobą przez pacjentów leczonych dializami”. Promotor rozprawy: prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk. Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Burnos. (Uchwała RN nr 408/VI/2019 z dnia 22.05.2019).

 


specjalność radiologia i diagnostyka obrazowa
mjr dr Piotr Zięcina z Zakładu Radiologii Lekarskiej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza skuteczności wewnątrznaczyniowej embolizacji tętniaków rozwidlenia tętnicy środkowej mózgu przy użyciu spiral embolizacyjnych odczepianych elektrolitycznie”. Promotor: dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński. Promotor pomocniczy: dr n. med. Krzysztof Brzozowski. (Uchwała RN nr 184/VI/2018 z dnia 19.12.2018).

 

ppłk dr Rafał Kidziński na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Przydatność traktografii tensora dyfuzji w ocenie jakości istoty białej u chorych ze stwardnieniem guzowatym”. Promotor: dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz. (Uchwała RN nr 162/VI/2018 z dnia 17.10.2018).

 


specjalność urologia
dr Artur Jedynak z Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza porównawcza fotoselektywnej waporyzacji laserem Greenlight HPS i elektroresekcji w łagodnym rozroście gruczołu krokowego”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński. Promotor pomocniczy: ppłk dr n. med. Tomasz Syryło. (Uchwała RN nr 359/VI/2019 z dnia 25.04.2019).

 

dr Grzegorz Piotrowicz z Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Wczesne i odległe wyniki leczenia chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego przyjmujących antykoagulanty lub leki antyagregacyjne metodą fotoselektywnej waporyzacji laserem Greenlight HPS 120W”. Promotor: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński. Promotor pomocniczy: ppłk dr n. med. Tomasz Syryło. (Uchwała RN nr 333/VI/2019 z dnia 17.04.2019).

 

Wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020

Rok akademicki 2017/2018

Nominacja profesorska 2018

Tytuł profesora nauk medycznych na wniosek Rady Naukowej WIM oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskał 30 lipca  2018 roku  płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. nr 115.10.2018 (M.P. 2018 poz.854).

W roku akademickim 2017/2018 Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu:

stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny specjalności otorynolaryngolgia

ppłk dr. n. med. Kornelowi Szczygielskiemu 
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Balonoplastyka w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych”

Data uchwały Rady Naukowej WIM o nadaniu stopnia: 19.12.2018 r.

 

Wręczenie dyplomów doktora i doktora habilitowanego podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019

Rok akademicki 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu:

4 stopni doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

dr n. med. Marek Kiliszek
Tytuł osiągnięcia naukowego: w j. pol. „Genetyczne podłoże migotania przedsionków”. w j. ang. „Genetic base of atrial fibrillation.” Data uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych: 21 czerwca 2017 r.

 

ppłk dr n. med. Paweł Krzesiński
Tytuł osiągnięcia naukowego: w j. pol. „Zastosowanie kardiografii impedancyjnej w diagnostyce i optymalizacji leczenia chorych z nadciśnieniem tętniczym ”. w j. ang. „The usefulness of impedance cardiography in the diagnosis and treatment of patients with arterial hypertension (series of publications)”.Data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych: 19.10.2016 r.

 

dr n. med. Przemysław Witek
Tytuł osiągnięcia naukowego: w j. pol. „Badania nad aspektami klinicznymi i patologicznymi guzów kortykotropowych przysadki w chorobie Cushinga i zespole Nelsona oraz ich wpływem na skuteczność leczenia operacyjnego” w j. ang. „Evaluation of clinical and pathological aspects of corticotroph pituitary tumors in Cushing’s disease and Nelson’s syndrome and their influence on surgical treatment effectiveness”. Data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych: 19.10.2016 r.

 

dr n. med. dr n. med. Wojciech Wąsek
Tytuł osiągnięcia naukowego: w j. pol. „Znaczenie wpływu wybranych czynników klinicznych, terapeutycznych I angiograficznych na ryzyko chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi”. w j. ang. „New insights into risk of patients with acute coronary syndromes. focus on selected clinical, drug-dependent and angiography-derived factors”. Data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych: 21 grudnia 2016 r.

Rok akademicki 2015/2016

Nominacje profesorskie 2016

Tytuł profesora nauk medycznych na wniosek Rady Naukowej WIM oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskali 22 stycznia 2016 roku:

 

dr hab. n. med. Małgorzata Jerzak, profesor nadzwyczajny, specjalista położnictwa i ginekologii, immunologii klinicznej, ginekologii onkologicznej Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM.

 

dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, profesor nadzwyczajny, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i endokrynologii, transplantolog kliniczny, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 115.2.2016 w sprawie nadania tytułu profesora.

W roku akademickim 2015/2016 Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu:

2 stopni doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

dr n. med. Artur Rogowski
Tytuł osiągnięcia naukowego: w j. pol. „Wielowymiarowa analiza kliniczna pacjentek z zaburzeniami uroginekologicznymi z uwzględnieniem metod subiektywnych, obiektywnych oraz oceny jakości życia”. w j. ang. „Multivariate, clinical analysis of patients with urogynecological diseases including subjective, objective methods and quality of life assessment”
.

 

Data uchwały Rady Naukowej WIM o nadaniu stopnia doktora habiliotowanego: 20.04.2016 r.

ppłk dr n. med. Marek Saracyn
Tytuł osiągnięcia naukowego:  w j.pol. „Badania nad patogenezą i powikłaniami ostrej niewydolności wątroby w modelu doświadczalnym wywołanym galaktozaminą”. w j. ang.  „Studies on the pathogenesis and complications of acute hepatic failure in an experimental model induced by galactosamine”.

 

Data uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych: 18.05.2016 r.

stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

specjalność: neurologia

Żanna Pastuszak z Kliniki Neurologicznej
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia mitoksantronem chorych na stwardnienie rozsiane”.

 

Promotor: prof. dr hab.n.med. Adam Stępień. Data uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora nauk medycznych: 21.10.2015 r.

 

specjalność: otorynolaryngolgia 

dr Agata Gerwel z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
Tytuł rozprawy doktorskiej:„Ocena przydatności badania PET-CT w diagnostyce nowotworów ślinianek przyusznych”
.

 

Promotor:  płk prof. dr  hab. n. med.  Dariusz Jurkiewicz. Promotor pomocniczy: ppłk dr n. med. Kornel Szczygielski Data uchwały Rady Nuakowej o nadaniu stopnia doktora nauk medycznych 16.12.2015 r.

 

dr Agnieszka Kwaśnik-Balińska z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola bakterii typowych i atypowych w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych”.

 

Promotor:  płk prof. dr  hab. n. med.  Dariusz Jurkiewicz.  Promotor pomocniczy: ppłk dr n. med. Kornel Szczygielski. Data  uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora nauk medycznych: 18.11.2015 r.

Rok akademicki 2014/2015

Nominacja profesorska 2015

 

Tytuł profesora nauk medycznych na wniosek Rady Naukowej WIM oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskał 29 stycznia 2015 roku  dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku (M.P. 2015 poz. 229).

W roku akademickim 2014/2015 Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu:

stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

dr. n. med. Markowi Stańczykowi

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Immunologiczna odpowiedź na nowotwór i rola układu chłonnego w tworzeniu przerzutów w aspekcie zastosowania nowych metod diagnostyki i leczenia”

 

Recenzenci rozprawy:
prof. dr hab.  Jacek  Mariusz  Roliński ,Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
prof. dr hab.  Marek  Jakóbisiak, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

 

20.05.2015 r. – Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalności chirurgia dr. n. med. Markowi Stańczykowi.


dr n. med. Beacie Jurkiewicz

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod endoskopowego leczenia kamicy układu moczowego  u dzieci”

 

Recenzenci rozprawy:
prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

 

22.04.2015 r. – Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalności chirurgii dziecięcej dr n. med. Becia Jurkiewicz.


dr n. med. Renacie Duchnowskiej z Kliniki Onkologii

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Biologia i klinika przerzutów do mózgu u chorych na zaawansowanego raka piersi”

 

Recenzenci rozprawy:
prof. dr hab. Jacek Fijuth, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz,  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr hab. Jan Podgórski,  Wojskowy Instytut Medyczny
21.01.2015 r. – Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalności onkologia dr n. med. Renacie Duchnowskiej


ppłk. dr. n. med. Kazimierzowi Tomczykiewiczowi z Kliniki Neurologicznej

Tytuł rozprawy: „Porównanie klasycznej ilościowej analizy czasowej, metody falkowej oraz analizy zwrotów/amplitudy w elektromiograficznej ocenie chorób mięśni”

 

Recenzenci rozprawy:
prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski, Kierownik Kliniki Neurologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Wiesław Drozdowski, Klinika Neurologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
dr hab.n. med. Andrzej Bogucki, Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 22 października 2014 r.

 

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalności neurologia –  22.10.2014 r

stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

mgr Anecie Guzek z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena dynamiki zmian w składzie flory bakteryjnej i zjawiska oporności bakterii na antybiotyki w materiale klinik Wojskowego Instytutu Medycznego w latach 2005-2012”

 

Promotor:  prof. dr hab.n.med. Zbigniew Rybicki
Recenzenci: prof. dr hab.  Danuta Dzierżanowska-Madalińska, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, prof. dr hab. Maria Kozioł-Montewka,Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym; Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16 czerwca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: mikrobiologia – 17.06.2015 r.

 


lek. Bartoszowi Rusteckiemu z  Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla podczas anestezji sewofluranem lub desfluranem z niskim przepływem gazów oddechowych”

 

Promotor: dr hab.n.med. Elżbieta Sokół-Kobielska
Recenzenci: dr hab. Mirosław Czuczwar,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym; II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr hab. Michał Gaca, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski I; Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 9 czerwca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: anestezjologia i intensywna terapia – 17.06.2015 r.

 


lek. Marzenie Janas

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena wpływu monitorowania  wolemii metodą spektroskopii bioimpedancyjnej na adekwatność hemodializoterapii w 18- miesięcznej prospektywnej obserwacji”

 

Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
Recenzenci: dr hab. n. med. Mariusz Jasik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, prof. dr hab. Ewa Żukowska-Szczechowska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu; Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 9 czerwca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: nefrologia – 17.06.2015 r.

 


lek. Ninie Kiepurskiej z Kliniki Dermatologicznej

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena kliniczna i analiza kosztów bezpośrednich leczenia skórnych reakcji polekowych pacjentów hospitalizowanych w Klinice Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2002 – 2012″

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Witold Owczarek
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Farmaceutyczny; Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło,  Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 2 czerwca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: dermatologia i wenerologia – 17.06.2015 r.

 


lek. Paulinie Zielińskiej z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Jakościowe i ilościowe zaburzenia smaku u chorych poddanych tonsillektomii oraz tonsillektomii z uwulopalatofaryngoplastyką”

 

Promotor:  płk prof. dr  hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
Promotor pomocniczy: dr n. med. Piotr Rapiejko
Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak  Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski; Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, prof. dr hab.  Marek Rogowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; Klinika Otolaryngologii

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 2 czerwca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: otorynolaryngologia – 17.06.2015 r.

 


lek. Ewie Zwolińskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena występowania i ryzyka zarażeń pasożytami jelitowymi na przykładzie środowiska wojskowego”

 

Promotor:  płk dr  hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
Recenzenci: prof. dr hab.  Kazimierz  Dęga, prof. dr hab.  Piotr  Zaborowski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16 czerwca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: epidemiologia – 17.06.2015 r.

 


lek. Sylwii Miernik z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena żywotności mięśnia sercowego za pomocą GSPECT oraz PET-CT u chorych z przewlekłą pozawałową niewydolnością serca”

 

Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski II; Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, dr hab.  Magdalena  Kostkiewicz, Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Lekarski; Instytut Kardiologii

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 21 kwietnia 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: kardiologia – 22.04.2015 r.

 


lek. Katarzynie Szostakiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena głębokości znieczulenia ogólnego za pomocą parametrów klinicznych oraz słuchowych potencjałów wywołanych”

 

Promotor: prof. dr  hab. n. med. Zbigniew Rybicki
Promotor pomocniczy: dr n. med. Dariusz Tomaszewski
Recenzenci: dr hab.  Waldemar  Machała, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr hab. Andrzej Kańsk,  Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapiii

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 3 marca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: anestezjologia i intensywna terapia – 18.03.2015 r.

 


lek. Agnieszce Pszonak z Kliniki Dermatologii

Tytuł rozprawy: „Ocena zależności stężeń interleukiny-13,interleukiny-31 i  interleukiny 33 z wybranymi parametrami klinicznymi a także immunologicznymi w surowicy dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry”

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Witold Owczarek
Recenzenci: dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, I Katedra Dermatologii i Wenerologii; prof. dr hab. Waldemar Placek,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Medycznych; Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 10 marca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: dermatologia i wenerologia – 18.03.2015 r.

 


lek. Przemysławowi Kwasiborskiemu

Tytuł rozprawy:„Ocena możliwości klinicznego wykorzystania oznaczeń stężenia cytokin uwalnianych przez HIF-1 w odpowiedzi na hipoksję u chorych kardiodiabetologicznych”

 

Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Cwetsch
Recenzenci: prof.dr hab. Zbigniew Antoni Gaciong,Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii; prof. dr hab. Artur Mamcarz,  Warszawski Uniwersytet Medyczny; II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii; III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 3 marca 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: kardiologia – 18.03.2015 r.

 


lek. Annie Torskiej

Tytuł rozprawy:„Analiza cech dyserytropoezy w różnego typu niedokrwistościach”

 

Promotor: prof.dr hab. n. med. Kazimierz Sułek
Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda,Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
prof. dr hab. Milena Dąbrowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej; Zakład Diagnostyki Hematologicznej

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 10 lutego 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność hematologia: 18.02.2015 r.

 


mgr Sylwii Chełstowskiej z Kliniki Hematologii i Chorób Wewnętrznych

Tytuł rozprawy:„Znaczenie oznaczania populacji komórek progenitorowych (CD34+), wskaźnika CD4/CD8 oraz testu IGRA w patogenezie i rozpoznawaniu sarkoidozy.”

 

Promotor: prof.dr hab. n. med. Tadeusz Płusa
Recenzenci:
dr hab. n. med. Anna Dubaniewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny; Klinika Pneumonologii
prof.dr hab. n. med. Paweł Śliwiński, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie IV Klinika Chorób Płuc

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 22 października 2014 r.

Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: immunologia kliniczna – 18.02.2015 r.

 


lek. Jakubowi Klimkiewiczowi z Kliniki Aneztezjologii i Intensywnej Terapii

Tytuł rozprawy:„Ocena wpływu opioidu stosowanego podczas anestezji na występowanie pooperacyjnych nudności i wymiotów”

 

Promotor: dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska

dr hab. n. med.Waldemar Machała, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski, kademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 18 czerwca 2014 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: anestezjologia i intensywna terapia – 18.02.2015 r.

 


mgr Agnieszce Rzeszotarskiej z Zakładu Transfuzjologii 
Tytuł rozprawy:„Ocena występowania polimorfizmów genów kodujących cytokiny i antygenów HLA u chorych ze stwardnieniem rozsianym”

 

Promotor: dr hab. n. med. Jolanta Korsak
Recenzenci:
dr hab. n. med. Jan Kochanowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13 stycznia 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: immunologia kliniczna: 21.01.2015 r.

 


lek. Grzegorzowi Skoniecznemu z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Tytuł rozprawy:„Telemetryczne EKG u pacjenta z bólem w klatce piersiowej – ocena przydatności metody”

 

Promotor:    dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
Recenzenci:

dr hab. Marcin Grabowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Maciej Karcz,Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13 stycznia 2015 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: kardiologia – 21.01.2015 r.

 


lek. Mirosławowi Marciniakowi z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu – Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Tytuł rozprawy:„Wczesna ocena wpływu stymulacji przegrody międzykomorowej na funkcję lewej komory serca u pacjentów po wszczepieniu układu stymulującego”

 

Promotor: dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym; Katedra i Klinika Kardiologii

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16 grudnia 2014 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: kardiologia – 17.12.2014 r.

 


ppłk. lek. Sławomirowi Pieniucie z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu

Tytuł rozprawy: „Analiza chorób i obrażeń ciała żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie w latach 2010-2013″

 

Promotor:    płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski,  Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu; Instytut Fizjoterapii
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Dęga

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16 grudnia 2014 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: epidemiologia – 17.12.2014 r.

 


mgr Małgorzacie Bujar-Misztal z Kliniki Kardiochirurgii

Tytuł rozprawy:„Ocena skuteczności rehabilitacji wybranymi metodami fizjoterapeutycznymi na funkcje płuc u chorych poddanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych z dostępu przez sternotomię pośrodkową”

 

Promotor:  płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski,  WIM
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński,  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu; Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 9 grudnia 2014 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych, w zakresie medycyny, specjalność:  rehabilitacja medyczna -17.12.2014 r.

 


lek. Beatcie Pawlik z Kliniki Okulistyki

Tytuł rozprawy:„Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z jaskrą przewlekłą otwartego kąta z zastosowaniem Gold Micro Shunt jako pierwszej procedury chirurgicznej z jednoczesną fakoemulsyfikacją”

 

Promotor:  płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, Klinika Okulistyki WIM
Recenzenci:
dr hab. n. med. Dorota Tarnawska,Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski; Zakład Optometrii

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 9 grudnia 2014 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: okulistyka – 17.12.2014 r.

 


lek. Oldze Bujakowskiej z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Tytuł rozprawy: „Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów”

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosonowska, Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski I; Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 4 listopada 2014 r.
Data nadania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: reumatologia –  26.11.2014 r.

 

Rok akademicki 2013/2014

Nominacje profesorskie 2014

 

Tytuł profesora nauk medycznych na wniosek Rady Naukowej WIM oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskali:

 

28 lipca 2014 roku  dr hab. n. med. Piotr Rzepecki – Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii WIM
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r.  nr 115-12-14 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. 2014 poz. 1012)

 

27 marca 2014 roku  płk dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński – Kierownik Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej WIM
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-6-14 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. 2014 poz. 331)

 

27 marca 2014 roku płk dr hab. n. med. Marek Rękas – Kierownik Kliniki Okulistyki WIM
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-5-14 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. 2014 poz. 330)

W roku akademickim 2013/2014 Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu:

stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

dr n. med. Katarzynie Jobs z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Tytuł rozprawy: „Ocena stężeń wybranych makromolekuł w moczu dzieci z kamicą układu moczowego w przebiegu hiperkalciurii idiopatycznej”

 

Recenzenci rozprawy:
prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska, Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii, ŚUM Katowice
dr hab. n. med. Tadeusz Porowski, Dziecięcy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 24 września 2014 r.


ppłk. dr. n. med. Piotrowi Siermontowskiemu z Zakładu Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej

Tytuł rozprawy: „Patoklinika zmian sercowo-naczyniowych w leczonym i nieleczonym rekompresją leczniczą urazie ciśnieniowym płuc na modelu zwierzęcym”

 

Recenzenci rozprawy:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Dęga
dr hab. inż.  Tadeusz Graczyk
dr hab. n. med. Maciej Karcz

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 18 czerwca 2014 r.


ppłk. dr. n. med. Lubomirowi Bodnar z Kliniki Onkologii

Tytuł rozprawy: „Znaczenie prognostyczne i predykcyjne ekspresji wybranych komponentów szlaków WNT/BETA-KATENINA i PI3K/AKT/mTOR u chorych na zaawansowanego raka nerki  leczonych ewerolimusem”

 

Recenzenci rozprawy:
prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 21 maja 2014 r.


ppłk. dr. n. med. Mirosławowi Dziekiewiczowi z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

Tytuł rozprawy: „Analiza topografii i morfologii tętnic biodrowych i udowych w angiografii komputerowej u chorych z miażdżycą”

stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

lek. Tomaszowi Kleczkowskiemu

Tytuł rozprawy: Leczenie złamań bliższego końca kości udowej z użyciem systemu Dynamic Hip Screw (DHS)

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
Recenzenci: dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz
płk dr hab. n. med. Janusz Płomiński

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 7.06.2011 r.


lek. Konstantemu Radziwiłłowi z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii

Tytuł rozprawy: Ocena wielkości efektu placebo w leczeniu chorób alergicznych i astmy na podstawie metaanalizy opublikowanych wysokiej jakości badań skuteczności leków

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
Recenzenci: płk prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 27.05.2011 r.


mjr. lek. Adamowi Klusiowi – starszemu asystentowi z Kliniki Okulistyki

Tytuł rozprawy: Zapobieganie zmętnieniu torebki tylnej po fakoemulsyfikacji wodą destylowaną w systemie szczelnej irygacji „Perfect capsule”

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
Recenzenci: płk dr hab. n. med. Marek Rękas
dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 3.06.2011 r.


lek. Waldemarowi Kurpiewskiemu

Tytuł rozprawy: Wyniki laparoskopowego wycięcia pęcherzyka żółciowego sposobem klasycznym w porównaniu z operacją przez jedno nacięcie w pępku

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12.04.2011 r.


lek. Markowi Kowalczykowi

Tytuł rozprawy: Analiza patologii krypt jelitowych (ACF) jako prekursorów raka jelita grubego w standardowej kolonoskopii z użyciem błękitu metylenowego

 

Promotor: dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozłowski
dr hab. n. med. Krzysztof Zinkiewicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12.04.2011 r.


lek. Violetcie Bochniewskiej – asystentowi Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Tytuł rozprawy: Ocena czynników przyczynowych i przebiegu klinicznego kamicy układu moczowego u dzieci.

 

Promotor: prof. dr hab.n. med. Anna Jung
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Anna Zwolińska
prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 1.02.2011 r.


lek. Jarosławowi Muzolfowi

Tytuł rozprawy:Indeks bispektralny i entropia EEG w znieczuleniu całkowicie dożylnym.

 

Promotor: dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16.11.2010 r.


lek. Grzegorzowi Suwalskiemu – asystentowi z Kliniki Kardiochirurgii

Tytuł rozprawy: Odległa ocena elektrokardiograficzna, zmienności rytmu serca i aktywności autonomicznego układu nerwowego po chirurgicznej ablacji w migotaniu przedsionków.

 

Promotor: dr hab. n. med. Piotr Hendzel
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 19.11.2010 r.


mjr. lek. Markowi Kwiatkowskiemu – asystentowi z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Totakochirurgii

Tytuł rozprawy: Analiza czynników ryzyka rabdomiolizy po wybranych operacjach chirurgicznych.

 

Promotor: dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16.11.2010 r.


mjr. lek. Arturowi Bachcie – asystentowi naukowemu z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Tytuł rozprawy:. Odległe wyniki leczenia systemowego nawrotowego idiopatycznego zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16.11.2010 r.


kpt. lek.Pawłowi Krzesińskiemu – asystentowi naukowemu z Kliniki Kardiologii Chorób Wewnętrznych

Tytuł rozprawy: Przydatność kardiografii impedancyjnej w leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym.

 

Promotor: gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 2.07.2010 r.


dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk
dr hab. n. med. Wacław Kuczmik
prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 16 kwietnia 2014 r.


ppłk. dr. n. med. Andrzejowi Wojdasowi z Kliniki Otolaryngologii

Tytuł rozprawy: „Wybrane czynniki zapalne w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej jamy nosowej i zatok przynosowych”

 

Recenzenci rozprawy:
prof. dr hab. n. med. Krystyna Sztefko
dr hab. n. med. Jarosław Markowski
prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 19 marca 2014 r.


dr. n. med. Bolesławowi Kalickiemu z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Tytuł rozprawy: „Analiza wybranych wskaźników alergicznego procesu zapalnego oraz ocena ich przydatności w rozpoznawaniu astmy u dzieci”

 

Recenzenci:rozprawy:
prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka
prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 22 stycznia 2014 r.


ppłk. dr. n. med. Karolowi Makowskiemu

Tytuł rozprawy: „Związek rozkurczowej funkcji lewej komory serca z aktywnością autonomiczną u chorych na nadciśnienie tętnicze. Znaczenie leczenia hipotensyjnego antagonistą receptora AT1 dla angiotensyny II”

 

Recenzenci:rozprawy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
prof. hab. n. med. Romuald Ochotny
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 18 grudnia 2013 r.


dr. n. med. Radosławowi Grabysie

Tytuł rozprawy: „Skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego a występowanie subklinicznych uszkodzeń narządowych w populacji mężczyzn województwa warmińsko-mazurskiego”

 

Recenzenci:rozprawy:
prof. dr hab. n. med. Jacek Dubiel
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
prof. hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 20 listopada 2013 r.

stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

lek. Małgorzacie Sawickiej-Parobczyk 
Tytuł rozprawy: „Analiza odstępu QT w zapisie EKG u zdrowych dzieci”

 

Promotor: dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
Recenzenci:
dr hab. n. med. Joanna Kwiatkowska
dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 10 czerwca 2014 r.


mjr. lek. Michałowi Abramowiczowi z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii

Tytuł rozprawy: „Udział efektu placebo w badaniach skuteczności immunoterapii alergenowej – metaanaliza randomizowanych i kontrolowanych badań z placebo”

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
płk prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 14 stycznia 2014 r.


lek. Aleksandrze Rymarz z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii

Tytuł rozprawy: „Ocena wybranych metod pomiaru stanu odżywienia chorych hemodializowanych i w IV/V stadium przewlekłej choroby nerek”

 

Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
prof. dr hab. n. med. Ewa Żukowska-Szczechowska

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 14 stycznia 2014 r.


lek. Dorocie Szczeblowskiej z 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie

Tytuł rozprawy: „Częstość występowania chorób tarczycy w przebiegu klasycznych nieswoistych chorób zapalnych jelit”

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Stanisław Wojtuń
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach
dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 14 stycznia 2014 r.


lek. Krystianowi Krzyżanowskiemu z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Tytuł rozprawy.: „Wpływ minimalizacji stymulacji prawej komory na wydolność serca i jakość życia u pacjentów z chorobą węzła zatokowego i wydłużonym odstępem PQ”

 

Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Cwetsch
Recenzenci:
dr hab. n. med. £ukasz Szumowski
dr hab. n. med. Mirosław Dziuk

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 3 grudnia 2013 r.


lek. Ewie Straż-Żebrowskiej z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Tytuł rozprawy: „Ocena czynności nerek u dzieci z kamicą układu moczowego leczonych metodą ESWL”

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Maria Małgorzata Zajączkowska
dr hab. n. med. Maria Szczepańska

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 3 grudnia 2013 r.


mjr. lek. i lek. stom. Tomaszowi Piętka z Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej

Tytuł rozprawy: „Ocena wartości badania PET-CT w diagnostyce nowotworów okolicy szczękowo-twarzowej”

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krzymański

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Dziuk
prof. dr hab. n. med. Danuta Samolczyk-Wanyura

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12 listopada 2013 r.


lek. Justynie Barzał z Kliniki Onkologii

Tytuł rozprawy: „Osoczowe stężenie cytruliny w ocenie klinicznej toksyczności jelitowej u chorych na nowotwory złośliwe poddanych chemioterapii wysokodawkowej”

 

Promotor: dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś
dr hab. n. med. Gabriel Wcisło

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 5 listopada 2013 r.


lek. Annie Waśko-Grabowskiej z Kliniki Onkologii

Tytuł rozprawy: „Ocena skuteczności roztworu przesyconego fosforanu wapnia w profilaktyce i leczenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u chorych poddawanych chemioterapii wysokodawkowej z następczym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych”

 

Promotor: dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
dr hab. n. med. Gabriel Wcisło

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 5 listopada 2013 r.

Rok akademicki 2012/2013

Postępowanie habilitacyjne poza Wojskowym Instytutem Medycznym

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

płk. dr n. med. Robertowi Olszewskiemu z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych przez Radę II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie uchwały z dnia 18 września 2013 r. zawierającej opinię i ocenę dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. Roberta Olszewskiego, podjętej przez Komisję Habilitacyjną powołaną Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.


W roku akademickim 2012/2013 Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu:

stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

dr n. med. Rafałowi Stec adiunktowi z Kliniki Onkologii

Tytuł rozprawy: Mutacja B-RAF i K-RAS jako czynnik prognostyczny i predykcyjny u chorych na raka jelita grubego

 

Recenzenci rozprawy:
prof. Edward Stanowski
prof. Adam Dziki
prof. Maciej Krzakowski
prof. Andrzej Mackiewicz

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 20 marca 2013 r.


dr n. med. Małgorzacie Figurskiej adiunktowi z Kliniki Okulistyki

Tytuł rozprawy: Ocena efektów terapii nieselektywnym inhibitorem czynnika wzrostu śródbłonka naczyń w oparciu o kryteria aktywności wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

 

Recenzenci rozprawy:
dr hab. Jarosław Kocięcki
prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 21 listopada 2012 r.


dr n. med. Elżbiecie Annie Kowalskiej-Olędzkiej

Tytuł rozprawy: Znaczenie trichoskopii w diagnostyce różnicowej łysienia u kobiet

 

Recenzenci rozprawy:
prof. dr hab. n. med. Stanisław Zabielski
prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk-Dyła
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło
prof. dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 19 grudnia 2012 r.


dr. n. med. Maciejowi Michalikowi ze Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie (Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej)

Osiągnięcie naukowe: wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) cykl publikacji dotyczących wykorzystania współczesnych technik chirurgii minimalnie inwazyjnej w uzyskaniu dostępu do narządu chorego

 

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysocki
prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński – Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

 

Uchwała i nadanie dr. Maciejowi Michalikowi stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna specjalności chirurgia:19. grudnia 2012 r.

stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

mjr. lek. Andrzejowi Mazurkowi z Zakładu Medycyny Nuklearnej

Tytuł rozprawy: Scyntygrafia płuc skojarzona z tomografią komputerową wykonana za pomocą hybrydowych gammakamer SPECT/CT w rozpoznawaniu zatorowości płucnej

 

Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
Recenzenci:
płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 2 lipca 2013 r.


lek. Aleksandrze Jakubaszek z Kliniki Okulistyki

Tytuł rozprawy: Ocena leczenia niedrożności dróg łzowych zewnętrznym zespoleniem workowo-nosowym

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Marek Rękas
Recenzenci:
płk prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
dr hab. n. med. Piotr Jurowski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 11 czerwca 2013 r.


mgr Annie Doszyń

Tytuł rozprawy:Epidemiologiczna i laboratoryjna ocena zakażeń Borrelia burgdorferi w powiecie wałeckim

 

Promotor: dr hab. n. med. Jolanta Korsak
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 11 czerwca 2013 r.


lek. Krzysztofowi Skórczewskiemu

Tytuł rozprawy:Analiza zachorowań oraz działania medycyny zapobiegawczej w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Czadziek

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski
dr hab. n. med. Wiesław Gall

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 7 maja 2013 r.


mjr. lek. Marcinowi Możańskiemu z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Tytuł roprawy: Porównanie znieczulenia ogólnego z użyciem etomidatu lub tiopentalu, jako środków do indukcji na wydzielanie kortyzolu u pacjentów z otyłością olbrzymią

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kański

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 7 maja 2013 r.


mjr. lek. Tomaszowi Syryło z Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej

Tytuł rozprawy: Wpływ embolizacji tętnicy nerkowej na sprawność układu odpornościowego u chorych na raka nerki

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Anna Stasiak-Barmuta
prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12 marca 2013 r.


mjr lek. Krzysztofowi Gawrońskiemu z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii

Tytuł rozprawy: Kinetyka zmian białek ostrej fazy i wybranych cytokin zapalnych w monitorowaniu wczesnej regeneracji układu krwiotwórczego po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych

 

Promotor: dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
dr hab. n. med. Gabriel Wcisło

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12 marca 2013 r.


mjr. lek. Przemysławowi Dyrla z Kliniki Gastroenterologii

Tytuł rozprawy: Zastosowanie ultrasonografii endoskopowej w diagnostyce i leczeniu patologii w obrębie ściany górnego odcinka przewodu pokarmowego

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Stanisław Wojtuń
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 15 stycznia 2013 r.


lek. Andrzejowi Jaroszukowi z Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej

Tytuł rozprawy:Ocena embolizacji tętnic tarczowych jako metody leczenia wybranych chorób tarczycy

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 15 stycznia 2013 r.


lek. Agnieszce Gąsowskiej-Bodnar z Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Tytuł rozprawy: Rola predykcyjna i prognostyczna surwiwiny I P53 oraz innych zmiennych patoklinicznych u chorych na zaawansowanego raka jajnika poddanych chemioterapii neoadjuwantowej

 

Promotor: dr hab. n. med. Małgorzata Jerzak
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 4 grudnia 2012 r.


lek. Arturowi Malborskiemu z Zakładu Radiologii Lekarskiej

Tytuł rozprawy:Wartość diagnostyczna dakriocystografii w obrazowaniu patologii dróg łzowych

Promotor: prof. dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med. Bogdan Pruszyński

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 4 grudnia 2012 r.


lek. Katarzynie Chmielewskiej z Kliniki Okulistyki

Tytuł rozprawy: Skojarzone leczenie maculopathia diabetica – rola terapii anty-VEGF

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Roman Goś
dr hab. n. med. Ewa Proniewska-Skrętek

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 27 listopada 2012 r.


lek. Karolinie Krix-Jachym z Kliniki Okulistyki

Tytuł rozprawy:Ocena leczenia jaskry złośliwej jako powikłania operacji przetokowych

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Marek Rękas
Recenzenci:
dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 20 listopada 2012 r.


lek. Katarzynie Lewczuk z Kliniki Okulistyki

Tytuł rozprawy: Ocena wyników obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego i profilu bezpieczeństwa fakosklerektomii głębokiej nieperforującej z implantacją SK-gelu – obserwacje średnioterminowe

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Marek Rękas
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 20 listopada 2012 r.


lek. Justynie Swarowskiej-Knap z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Tytuł rozprawy:Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia skojarzonego chorych na układowe zapalenie małych i średnich naczyń

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13 listopada 2012 r.

Rok akademicki 2011/2012

Nominacje profesorskie 2012

 

Tytuł profesora nauk medycznych na wniosek Rady Naukowej WIM oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskali 11 kwietnia 2012 roku:

 

dr hab. n. med. Romuald Olszański – z Zakładu Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej
dr hab. n. med. Aleksander Goch – z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr 115-5-12 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. 2012 nr poz. 376)

W roku akademickim 2011/2012 Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu:

stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

dr. n. med. Janowi Magdalanowi z Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Tytuł rozprawy: Badania na hepatocytach nad patomechanizmem i leczeniem zatruć α-amanityną

 

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar
prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk
prof. dr hab. n. med. Andrzej Starek
prof. dr hab. n. med. Marcin Kamiński

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 21.12.2011 r.

stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

lek. Aleksandrze Juszkiewicz – starszemu asystentowi z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Tytuł rozprawy: Czynność tarczycy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
Recenzenci: dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz
płk dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 19 czerwca 2012 r.


lek. Waldemarowi Sawickiemu – starszemu asystentowi z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii

Tytuł rozprawy: Wartość diagnostyczna i różnicująca cech dysplazji granulocytów w wybranych chorobach układu szpikowego

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek
Recenzenci: dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 19 czerwca 2012 r.


mjr. lek. Jarosławowi Wajs – starszemu asystentowi z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii
Tytuł rozprawy: Charakterystyka morfologiczna komórek szpiczakowych w chorobie świeżo rozpoznanej oraz w chorobie opornej i nawrotowej.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek
Recenzenci: dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
prof. dr hab. n. med. Maria Kraj

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 19 czerwca 2012 r.


lek. Katarzynie Szarlej-Wcisło – asystentowi naukowemu z Kliniki Onkologii
Tytuł rozprawy: Porównawcza ocena przydatności regresji r-CA125 oraz regresji r-M-CSF jako czynników predykcyjnych i prognostycznych u chorych na raka jajnika

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 15 czerwca 2012 r.


lek. Marcinowi Jadczakowi – starszemu asystentowi z Kliniki Otolaryngolologii
Tytuł rozprawy: Wykorzystanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu nagłej głuchoty

 

Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
dr hab. n. med. Waldemar Narożny

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 15 czerwca 2012 r.


lek. Joannie Kur-Zalewskiej – asystentowi z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
Tytuł rozprawy: Czynniki ryzyka a rozwój śródmiąższowej choroby płuc u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

 

Promotor: prof.. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
płk. dr hab. n. med. Andrzek Chciałowski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 5 czerwca 2012 r.


mjr. lek. Zbigniewowi Podgajnemu – straszemu asystentowi z Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej z Poradnią Endokrynologiczną
Tytuł rozprawy: ¹⁸ F-FDG PET CT w różnicowaniu zmian ogniskowych nadnerczy u chorych z niedrobnokomćrkowym rakiem płuca

 

Promotor: płk. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Izabella Kozłowicz-Grudzińska
prof. dr hab. n. med. Franciszek Rogowski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 22 maja 2012 r.


lek. Piotrowi Jasińskiemu ze Szpitala Tarumatologii w Wiedniu
Tytuł rozprawy: Przedkliniczna ocena aktywności MT 477, nowego związku o działaniu przeciwnowotworowym

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
Recenzenci: dr hab. n. med. Piotr Wysocki
dr hab. n. med. Gabriel Wcisło

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 22 maja 2012 r.


lek. Kindze Giers – starszemu asytsentowi z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii
Tytuł rozprawy: Ocena insulinooporności u chorych ze schyłkowq niewydolnosciq nerek leczonych powtarzanymi hemodializami

 

Promotor : dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk
Recenzenci : prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 18 maja 2012 r.


lek. Krzysztofowi Laudańskiemu
Tytuł rozprawy: Zaburzenia różnicowania i funkcji monocytów u chorych w ciężkich obrażeniach

 

Promotor: dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 17 kwietnia 2012 r.


mjr. lek. Markowi Bilskiemu – starszemu asystentowi z Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej z Poradnią Endokrynologiczną
Tytuł rozprawy: Radioizotopowa ocena koniugatu mAb-131I w doświadczalnych modelach nowotworowych

 

Promotor: płk dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński
Recenzenci: dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 17 kwietnia 2012 r.


lek. Jarosławowi Lesiowi – starszemu asystentowi z Klinki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Tytuł rozprawy:Cewniki długoterminowe jako pierwotny lub wtórny dostęp naczyniowy w hemodializoterapii

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 3 kwietnia 2012 r.


lek. Janowi Kirylukowi
Tytuł rozprawy: Wpływ stabilizacji złamań krętarzowych kości udowej metodą Endera na jakość życia chorych
Promotor: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski
prof. dr hab. n. med. Janusz Popko

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13 kwietnia 2012 r.


mgr Małgorzacie Sidor
Tytuł rozprawy: Badania porównawcze mikrokrążenia krwionośnego i limfatycznego w węzłach chłonnych

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski
dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13 kwietnia 2012 r.


lek. Jolancie Kołakowskiej
Tytuł rozprawy: Ocena wpływu reakcji hipertensyjnej na wynik testu wysiłkowego

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Kochmański
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Edward Franek
dr hab. n. med. Marek Kuch

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 3 kwietnia 2012 r.


lek. Oldze Olszewskiej-Sosińskiej
Tytuł rozprawy: Charakterystyka flory bakteryjnej i biofilmu na powierzchni migdałka gardłowego u dzieci z przewlekłym zapaleniem migdałka gardłowego

 

Promotor : dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
dr hab. n. med. Anna Zakrzewska

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 20 marca 2012 r.


lek. Annie Bielickiej
Tytuł rozprawy: Występowanie Chlamydophila pneumoniae w tkance migdałka gardłowego u dzieci zakwalifikowanych do adenoidektomii

 

Promotor : dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 20 marca 2012 r.


mjr. lek.Marcinowi Świerkowskiemu – starszemu asystentowi z Kliniki Onkologii
Tytuł rozprawy: Ocena wpływu chemokin klasy CXC oraz CC na aktywność szlaków sygnałowych wewnątrzkomórkowych w ludzkich limfocytach B, ich komórkach prekursorowych oraz komórkach podścieliska szpiku kostnego

 

Promotor : dr hab. n. med. Gabriel Wcisło
Recenzenci : prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
dr hab. n. med. Piotr Rzepecki

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16 marca 2012 r.


mgr Jowicie Wesołowskiej-Waliszewskiej
Tytuł rozprawy: Wpływ niedoboru testosteronu na zależną od szlaku NO/sCG/cGMP regulację stężenia dopaminy prążkowia w doświadczalnym modelu parkinsonizmu

 

Promotor: dr hab. n. med. Małgorzata Chalimoniuk
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 10.01.2012 r.


lek. Przemysławowi Szałańskiemu – z Kliniki Kardiochirurgii
Tytuł rozprawy: Optymalizacja modelu stabilizacji serca podczas pomostowania gałęzi okalającej poprzez pomiar regionalnej saturacji mózgu

 

Promotor: dr hab. n. med. Piotr Hendzel
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16.12.2011 r.


lek. Karolowi Krawczykowi – z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Tytuł rozprawy: Hartowanie mięśnia sercowego poprzez niedokrwienie tkanek odległych w trakcie pomostowania tętnic wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
Recenzenci: dr hab. n. med. Elżbieta Kramarz
dr hab. n. med. Romuald Lango

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16.12.2011 r.


lek. Marcie Smoter – młodszemu asytentowi z Kliniki Onkologii
Tytuł rozprawy: Białko TAU – znaczenie predykcyjne i prognostyczne u chorych na raka jajnika leczonych paklitakselem i analogiem platyny

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13.12.2011 r.

 

lek. Beacie Uziębło-Życzkowskiej – asystentowi z Kliniki Kardiologii Chorób Wewnętrznych
Tytuł rozprawy: Przydatność wywiadu oraz nieinwazyjnych wskaźników elektrokardiograficznych w przewidywaniu wyniku testu z ajmaliną u osób z podejrzeniem zespołu Brugadów

Promotor: gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Recenzenci: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
dr hab. n. med. Jerzy K. Wranicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 4.10.2011 r.


lek. Piotrowi Wesołowskiemu
Tytuł rozprawy: Wpływ ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej na insulinooporność u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu nefropatii niecukrzycowej

Promotor: prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Stanisław Czekalski
dr hab. n. med. Bożena Pietrzak

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 4.10.2011 r.

Rok akademicki 2010/2011

Nominacje profesorskie 2011

Tytuł profesora nauk medycznych na wniosek Rady Naukowej WIM oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskali:

 

1 sierpnia 2011 roku: dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, płk dr hab. n. med. Tomasz Targowski
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 r. nr 115-7-11 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. 2011 nr 77 poz. 749)

 

15 lipca 2011 roku: dr hab. n. med. Romana Bogusławska-Walecka
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. nr 115-6-11 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. 2011 nr 77 poz. 748)

 

19 stycznia 2011 roku dr hab. n. med. Henryk Józef Zieliński
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2011 r. nr 115-1-11 w sprawie nadania tytułu profesora
(M.P. 2011 nr 14 poz. 148)

W roku akademickim 2010/2011 Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu

stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

dr n. med. Joannie Wierzbowskiej z Kliniki Okulistyki

Tytuł rozprawy: Aktywność układu autonomicznego w korelacji z perfuzją obwodową i krążeniem pozagałkowym u chorych z jaskrą normalnego ciśnienia.

 

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Marta Msiuk-Hojło
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
prof. dr hab. n. med. Roman Goś
dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło sie 18.05.2011 r.


dr. n. med. Witoldowi Owczarkowi z Kliniki Dermatologii

Tytuł rozprawy: Eotaksyny w atopowym zapaleniu skóry

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Waldemar Placek
prof. dr hab. Jerzy Kruszewski
prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz
prof. dr hab. Anna Bodzenta-Łukaszyk

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 20.04.2011 r


dr. n. med. Krzysztofowi Karnickiemu
z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Tytuł rozprawy: Badania doświadczalne roli i znaczenia swoistego inhibitora czynnika Xa w hamowaniu rozwoju ostrej zakrzepicy.

 

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło sie 16.02.2011 r.

stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

lek. Tomaszowi Kleczkowskiemu

Tytuł rozprawy: Leczenie złamań bliższego końca kości udowej z użyciem systemu Dynamic Hip Screw (DHS)

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
Recenzenci: dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz
płk dr hab. n. med. Janusz Płomiński

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 7.06.2011 r.


lek. Konstantemu Radziwiłłowi z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii

Tytuł rozprawy: Ocena wielkości efektu placebo w leczeniu chorób alergicznych i astmy na podstawie metaanalizy opublikowanych wysokiej jakości badań skuteczności leków

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
Recenzenci: płk prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 27.05.2011 r.


mjr. lek. Adamowi Klusiowi – starszemu asystentowi z Kliniki Okulistyki

Tytuł rozprawy: Zapobieganie zmętnieniu torebki tylnej po fakoemulsyfikacji wodą destylowaną w systemie szczelnej irygacji „Perfect capsule”

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
Recenzenci: płk dr hab. n. med. Marek Rękas
dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 3.06.2011 r.


lek. Waldemarowi Kurpiewskiemu

Tytuł rozprawy: Wyniki laparoskopowego wycięcia pęcherzyka żółciowego sposobem klasycznym w porównaniu z operacją przez jedno nacięcie w pępku

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12.04.2011 r.


lek. Markowi Kowalczykowi

Tytuł rozprawy: Analiza patologii krypt jelitowych (ACF) jako prekursorów raka jelita grubego w standardowej kolonoskopii z użyciem błękitu metylenowego

 

Promotor: dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozłowski
dr hab. n. med. Krzysztof Zinkiewicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12.04.2011 r.


lek. Violetcie Bochniewskiej – asystentowi Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej

Tytuł rozprawy: Ocena czynników przyczynowych i przebiegu klinicznego kamicy układu moczowego u dzieci.

 

Promotor: prof. dr hab.n. med. Anna Jung
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Anna Zwolińska
prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 1.02.2011 r.


lek. Jarosławowi Muzolfowi

Tytuł rozprawy: Indeks bispektralny i entropia EEG w znieczuleniu całkowicie dożylnym.

 

Promotor: dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16.11.2010 r.


lek. Grzegorzowi Suwalskiemu – asystentowi z Kliniki Kardiochirurgii

Tytuł rozprawy: Odległa ocena elektrokardiograficzna, zmienności rytmu serca i aktywności autonomicznego układu nerwowego po chirurgicznej ablacji w migotaniu przedsionków.

 

Promotor: dr hab. n. med. Piotr Hendzel
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 19.11.2010 r.


mjr. lek. Markowi Kwiatkowskiemu – asystentowi z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Totakochirurgii

Tytuł rozprawy: Analiza czynników ryzyka rabdomiolizy po wybranych operacjach chirurgicznych.

 

Promotor: dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16.11.2010 r.


mjr. lek. Arturowi Bachcie – asystentowi naukowemu z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Tytuł rozprawy:. Odległe wyniki leczenia systemowego nawrotowego idiopatycznego zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka.

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16.11.2010 r.


kpt. lek.Pawłowi Krzesińskiemu – asystentowi naukowemu z Kliniki Kardiologii Chorób Wewnętrznych

Tytuł rozprawy: Przydatność kardiografii impedancyjnej w leczeniu chorych z nadciśnieniem tętniczym.

 

Promotor: gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 2.07.2010 r

Rok akademicki 2009/2010

W roku akademickim 2009/2010 Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu:

stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

dr. n. med. Gabrielowi Wcisło – adiunktowi z Kliniki Onkologii WIM CSK MON

Tytuł rozprawy: Suplementacja magnezu jako potencjalna metoda zmniejszania natężenia niedokrwistości u chorych na raka jajnika leczonych cisplatyną w skojarzeniu z paklitakselem. Randomizowane badanie fazy II.

 

Recenzenci: prof. dr hab.n.med. Włodzimierz Baranowski
prof. dr hab.n.med Mariusz Bidziński
prof. dr hab.n.med Wiesław Wiktor Jędrzejczak
prof. dr hab.n.med Janina Markowska

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 16.06.2010


płk. dr. n. med. Wojciechowi Lubińskiemu
– specjaliście chorób wewnętrznych i chorób płuc z Kliniki Kardiologii i Chorób
Wewnętrznych WIM CSK MON

Tytuł rozprawy: Nowe wartości należne zmiennych spirometrycznych oraz wskaźnik oceny obturacji w populacji polskiej.

 

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Darowski
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała
prof..dr hab. n. med. Paweł Górski

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 24.02.2010


dr. n. med. Andrzejowi Wiśniewskiemu – z Katedry Fizjologii i Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Tytuł rozprawy: Rozpoznawanie zespołu Turnera u noworodków – algorytm badań przesiewowych.

 

Recenzenci : prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz
prof. dr hab. n. med. Renata Wąsik
prof. dr hab. n. med. Marian Krawczyński
prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 16.12.2009


ppłk .dr. n. med. Markowi Rękasowi – adiunktowi Kliniki Okulistyki WIM CSK MON
Tytuł rozprawy: Odległe wyniki leczenia operacyjnego jaskry ze współistniejącą zaćmą, własną modyfikacją sklerektomii głębokiej.

 

Recenzenci : prof. dr hab. n.med. Jerzy Szaflik
prof. dr hab.n.med. Zofia Mariak
prof. dr hab. n.med. Wojciech Kozłowski
dr hab. Jarosław Kocięcki

 

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 18.11.2009

stopnia doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

 

lek. Marcinowi Sierocińskiemu – straszemu asystentowi z Zachodniopomorskiego Centrum leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach

Tytuł rozprawy: Ocena wczesnego chirurgicznego leczenia oparzeń elektrycznych kończyn górnych.

 

Promotor : prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna
Recenzenci : prof. dr hab. n. med. Julia Kruk-Jeromin
dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 8.06.2010


lek. Wojciechowi Kowalczykowi – asystentowi z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM CSK MON

Tytuł rozprawy: Porównanie różnych sposobów pobierania materiału z dolnych dróg oddechowych w oparciu o ocenę mikrobiologiczną u chorych z respiratorowym zapaleniem płuc.

 

Promotor : prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki
Recenzenci : dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 7.05.2010


mgr Agnieszce Synowiec – asystentowi naukowemu z Kliniki Onkologii WIM CSK MON

Tytuł rozprawy: Częstość występowania i wpływ mutacji genu BRCA1 na przebieg kliniczny raka jajnika.

Promotor : prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
Recenzenci : prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13.04.2010


lek. Magdalenie Gieradzie – z Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Tytuł rozprawy: Ocena leczenia oraz rokowanie w obrażeniach w następstwie urazów otwartych gałki ocznej.

 

Promotor dr hab. n. med. Andrzej Fryczkowski
Recenzenci : prof. dr hab. n. med. Roman Goś
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 13.04.2010


kmdr. ppor. lek. Bartoszowi Morawiec- z Zakładu Medycyny Morskiej WIM w Gdyni

Tytuł rozprawy: Optymalizacja mikroskopowych badań koprologicznych.

 

Promotor dr hab. n. med. Romuald Olszański
Recenzenci : prof. dr hab. Barbara Machnicka-Rowińska
dr hab. n. med. Wiesław Piechota

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 12.03.2010


mjr. lek. Bogdanowi Brodackiemu – z Kliniki Neurologii WIM CSK MON

Tytuł rozprawy: Ocena leczenia udaru niedokrwiennego mózgu w ostrej fazie rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym w obserwacji krótkoterminowej i odległe.

 

Promotor prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Recenzenci prof. dr hab. n. med. Teofan Maria Domżał
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 16.02.2010


lek. Patrycji Grabowskiej-Krawiec – asystentowi naukowemu z Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej WIM CSK MON

Tytuł rozprawy: Wpływ aleksytymii, poziomu depresji i psychoedukacji na jakość życia i obraz kliniczny chorych na astmę lub POChP

 

Promotor prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Recenzenci prof. dr hab. n. med. Wacław Droszcz
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 2.02.2010


ppłk. lek. Cezaremu Rybackiemu – z Oddziału Klinicznego Pulmonologii i Alergologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy: Dopplerowska Przepływometria Laserowa w ocenie stopnia nasilenia procesu zapalnego oskrzeli u chorych.

Promotor płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
Recenzenci prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 2.02.2010


lek. Piotrowi Przekorze – specjaliście chorób dzieci i alergologii w Zakładzie Immunologii i Alergologii Klinicznej WIM CSK MON

Tytuł rozprawy: Analiza skuteczności klinicznej i kosztów bezpośrednich trzyletniej swoistej immunoterapii alergenowej.

 

Promotor : ppłk dr hab. n. med. Tomasz Targowski
Recenzenci : prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 5.01.2010


kmdr. ppor. lek. Krzysztofowi Zabieglińskiemu – p.o. Przewodniczącego Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku-Oliwie

 

Tytuł rozprawy: Analiza trendów w występowaniu chorób będących najczęstszymi przyczynami niezdolności do czynnej służby wojskowej w latach 2000-2007 w świetle orzecznictwa Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej.

Promotor : płk dr hab. n. med. Tomasz Targowski
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa
dr hab. n. med. Janusz Jerzemowski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 5.01.2010


mgr fizjoterapii Joannie Stodolnej -Tukendorf – młodszemu asystentowi Kliniki Traumatologii i Ortopedii WIM CSK MON

Tytuł rozprawy: Hipermobilność konstytucjonalna w zespołach bólowych kręgosłupa – analiza.

 

Promotor : prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
Recenzenci : płk prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 8.12.2009


kpt. lek. Rafałowi Święcickiemu
– asystentowi Kliniki Rehabilitacji 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z PSPZOZ w Bydgoszczy

Tytuł rozprawy: Charakterystyka urodynamiczna chorych po urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

 

Promotor : dr hab. n. med. Henryk Zieliński
Recenzenci : prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 17.11.2009


lek. Markowi Zaliszowi – zastępcy Ordynatora Oddziału Neurologicznego SPZOZ w Działdowie

Tytuł rozprawy: Wpływ stopnia wyrównania cukrzycy typu 2 na przebieg udaru niedokrwiennego mózgu.

 

Promotor : prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
Recenzenci : prof. dr hab. n. med. Teofan Maria Domżał
prof. dr hab. n. med. Henryk Chmielewski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 17.11.2009


lek. Rafałowi Stecowi – starszemu asystentowi w Klinice Onkologii WIM CSK MON

Tytuł rozprawy: Porównanie skuteczności i tolerancji chemioterapii kapecytabiną lub schematem folfiri u chorych powyżej 65 roku życia na rozsianego lub miejscowo zaawansowanego raka jelita grubego.

 

Promotor : prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
Recenzenci : prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 10.11.2009


lek. Pawłowi Zwolakowi – rezydentowi Kliniki Ortopedii Uniwersytetu Kolonia w Niemczech

Tytuł rozprawy:Przeciwnowotworowy efekt łączonej terapii – lokalnym napromieniowaniem i inhibitorem receptora kinazy tyrozynowej w modelu przerzutowego raka piersi do kości.

 

Promotor : prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
Recenzenci : dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
dr hab. n. med. Piotr Wysocki

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 10.11.2009


lek. Beacie Żelichowskiej – starszemu asystentowi w Klinice Okulistyki WIM CSK MON

Tytuł rozprawy: „Ocena jakości widzenia po implantacji wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych”

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 30.06.2009