Przejdź do menu Przejdź do treści
Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego
 • WALĘDZIAK MACIEJ
  Osiągnięcie naukowe art. 219 ust. 1 pkt 2 lit b – cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych: „Optymalizacja opieki bariatrycznej w warunkach pandemii na przykładzie COVID-19” Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dyscyplina: nauki medyczne. Specjalność: chirurgia.
 • TAŃSKI WOJCIECH
  Osiągnięcie naukowe: art. 219 ust. 1 pkt 2 lit b – cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych: „Analiza wybranych czynników mających związek z oceną jakości życia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów.” Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dyscyplina: nauki medyczne. Specjalność: reumatologia
 • SOCHA JOANNA
  Osiągnięcie naukowe: Wyznaczenie klinicznych objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory przewodu pokarmowego. Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu Dyscyplina: nauki medyczne Specjalność: radioterapia onkologiczna.
 • RYMARZ ALEKSANDRA
  Osiągnięcie naukowe: Biochemiczne i antropometryczne markery zaburzeń odżywienia chorych z przewlekłą chorobą nerek, czynniki etiologiczne niedożywienia białkowo-energetycznego oraz i ich wpływ na rokowanie odległe. Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu Dyscyplina: nauki medyczne Specjalność: nefrologia
 • UZIĘBŁO-ŻYCZKOWSKA BEATA
  Osiągnięcie naukowe: Rola echokardiograficznej techniki śledzenia markerów akustycznych w diagnostyce i monitorowaniu subklinicznej dysfunkcji serca w wybranych schorzeniach kardiologicznych i pozakardiologicznych Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu Dyscyplina: nauki medyczne Specjalność: kardiologia