Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępowanie habilitacyjne dr Beaty Uziębło-Życzkowskiej

Osiągnięcie naukowe: Rola echokardiograficznej techniki śledzenia markerów akustycznych w diagnostyce i monitorowaniu subklinicznej dysfunkcji serca w wybranych schorzeniach kardiologicznych i pozakardiologicznych.


Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina: nauki medyczne

Specjalność: kardiologia

 

Skład Komisji habilitacyjnej
Przewodniczący komisji – prof. Tomasz Brzostek (UJ w Krakowie),
Recenzenci komisji – prof. Anna Skoczyńska (UM we Wrocławiu), prof. Barbara Jarząb (Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie), prof. Robert Gil (CMKP w Warszawie) dr hab. Magdalena Lipczyńska (Narodowy Instytut Kardiologii – Państwowy Instytut Badawczy)
Sekretarz: dr hab. n. med. Bartłomiej Kisiel (WIM);
Członek: dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska (WIM).

 

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr n. med. Beaty Uziębło-Życzkowskiej
10.06.2021 r. – Pismo Rady Doskonałości Naukowej w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Beaty Uziębło-Życzkowskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Medycznego Warszawie
23.06.2021 r. – Uchwała Rady Naukowej WIM (nr 720/VI/2019) w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
27.09.2021 r. – Uchwała Rady Doskonałości Naukowej w sprawie wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr n. med. Beacie Uziębło-Życzkowskiej
17.11.2021 r. – Uchwała Rady Naukowej (nr 27/VII/2021) w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów
08.03.2022 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej. Uchwała Komisji Habilitacyjnej.
16.03.2022 r. – Posiedzenie Rady Naukowej WIM. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr n. med. Beacie Uziębło-Życzkowskiej. Decyzja RN WIM o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

Załączniki

Wniosek

Autoreferat

Recenzja prof. Barbary Jarząb

Recenzja prof. Magdaleny Lipczyńskiej

Recenzja prof. Anny Skoczyńskiej

Recenzja prof. Robert Gil

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Decyzja Rady Naukowej WIM