Przejdź do menu Przejdź do treści
okładka albumu priorytety innowacje przyszłość

Album WIM-PIB Priorytety Innowacje Przyszłość

Ćwierć wieku, 25 lat, w przybliżeniu okres trwania jednego pokolenia, to dostatecznie długi czas, by na jego podstawie wiarygodnie podsumować dotychczasową współpracę, wynikające z niej mierzalne i niemierzalne, materialne oraz niematerialne korzyści – wartość dodaną wytworzonego wspólnie społecznego i publicznego dobra. Zawiązane formalną umową, ale przede wszystkim oparte na partnerstwie i zaufaniu relacje między WIM a firmą Agat są przykładem działań, które urzeczywistniają w najlepszej możliwej formie ideę społecznej misji biznesu: strategię uwzględniającą interesy społeczne i współpracę z innymi grupami interesariuszy, mającą pozytywny wpływ na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej. Nic tak bowiem nie wyraża wrażliwości i odpowiedzialności pracodawcy jak troska o zdrowie pracowników, dążenie do jego zachowania w jak najlepszej formie oraz przez maksymalnie długi czas. Zwłaszcza, jeśli bezcenna wartość, jaką jest zdrowie, może być – dzięki zawiązanej współpracy – dostarczana przez podmiot leczniczy o najwyższym poziomie referencyjnym, którego utrzymanie i stałe doskonalenie nie byłoby możliwe bez pomocy i wsparcia udzielanego przez tak solidnego i odpowiedzialnego partnera, jakim jest firma Agat SA.

 

Pobierz: Album WIM-PIB Priorytety Innowacje Przyszłość

okładka publikacji Dokonania 2023

Album Dokonania 2023

Rok 2023 w WIM-PIB był kolejnym okresem intensywnych zmian organizacyjnych, realizowanych z rozmachem inwestycji i zabiegów modernizacyjnych zmierzających do doskonalenia jakości, bezpieczeństwa i zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, a także prowadzonej działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej i dydaktycznej. Poprawiamy w ten sposób nie tylko warunki i zakres udzielanych usług, lecz także dostosowujemy miejsca pracy do oczekiwań i potrzeb personelu medycznego, kierując się zasadą wypływającą z naszego głębokiego przekonania, że zdrowie nie jest kosztem, ale wartościową inwestycją, którą należy planować i realizować w sposób możliwie najbardziej skuteczny i efektywny. Jak zawsze w centrum naszej uwagi znajdują się chorzy i ich problemy zdrowotne, które wyznaczają skalę i zakres naszego zaangażowania. Określają kierunki rozwoju i inwestycji zarówno w obszarze infrastruktury, jak i kompetencji zawodowych. Bliższe informacje na temat wspomnianych wydarzeń oraz wielu innych okoliczności, ważnych chwil, jakie zaszły w instytucie w roku 2023, o których warto przypomnieć i pamiętać, znajdą Państwo w niniejszym roczniku.

 

Pobierz: Album Dokonania 2023

okładka publikacji Dokonania 2022

Album Dokonania 2022

Działalność Instytutu to przede wszystkim wymierne osiągnięcia pracujących w nim ludzi. Wartościowane zarówno spektakularnymi wynikami prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, jak i sukcesami w rozwoju zawodowym. Wszystkie te sytuacje, wydarzenia, okoliczności oraz najważniejsze informacje dotyczące twórców wiedzy, nauki, profesjonalistów medycznych i niemedycznych mających swój udział w sile marki, jaką prezentuje dziś sobą WIM-PIB, postanowiliśmy przypomnieć w podsumowaniu 2022 roku. Trwale zachować w dobrej pamięci obecnego i przyszłych pokoleń pracowników naszej jednostki.

 

Pobierz: Album Dokonania 2022