Przejdź do menu Przejdź do treści

SZPITAL WIM WARSZAWAInformacja Medyczna
Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON
tel. 261 817 666
Сzynna od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt)
w godzinach 7.00 – 17.00  
Oddział Przyjęć czynny całą dobę – 261 818 396
Szpitalny Oddział Ratunkowy – tel. 261 817 522; tel/fax. 22 610 49 22
Pielęgniarka dyżurna Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – tel. 22 810 08 16, 22 810 44 80
Informacja o chorym – tel. 22 810 80 80
Oficer Dyżurny WIM –  tel. 261 816 762
Kaplica Szpitalna – tel. 261 817 237
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nasze poradnie POZ pracują do godziny 18:00.

Po godzinie 18:00 możecie Państwo skorzystać z pomocy w zakresie podstawowej pomocy zdrowotnej w ramach Nocnej i świątecznej opieka zdrowotnej.
Pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wnioski przyjmowane tylko w środy w godzinach 8:00 – 15:00 – Kancelaria Ogólna Warszawa
Lokalizacja: budynek 31, 1 piętro, pokój 131, na prawo przy windach

Wnioski w godzinach: 7:30 – 15:00 (Pon., wt., czw., pt.) – Archiwum Medyczne Warszawa
Lokalizacja: budynek nr 32, poziom 3a, pokój 359 (kierując się od wind, korytarzem w lewo).

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej prosimy składać w zależności od godzin pracy w Archiwum Medycznym bądź Kancelarii Ogólnej Szpitala

 

Zamówiona przez pacjenta lub osobę upoważnioną dokumentacja medyczna jest przesyłana drogą pocztową na wskazany adres.

 

Więcej informacji w części Archiwum Medyczne oraz Kancelaria Medyczna. Wzory Wniosków znajdują się na dole strony.

Świadczenia zdrowotne dla pacjentów ubezpieczonych

Świadczenia zdrowotne dla pacjentów ubezpieczonych

Świadczenia zdrowotne dla pacjentów ubezpieczonych, realizowane w Wojskowym Instytucie Medycznym są w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawartych umów.

Uprawnienia dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy obrony terytorialnej

Uprawnienia dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy obrony terytorialnej

Wojskowy Instytut Medyczny, w strukturze którego znajduje się Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, jest spadkobiercą Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2022 r. o obronie Ojczyzny żołnierzom zawodowym i żołnierzom OT pełniącym terytorialną służbę wojskową przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych.

 

Dokumentem uprawniającym do korzystania poza kolejnością z prawa do świadczeń opieki zdrowotnej jest legitymacja służbowa stwierdzająca pełnienie zawodowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej, wydana przez właściwy organ.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska weteranów poszkodowanych Wojskowy Instytut Medyczny zachęca weteranów do skorzystania z kompleksowej pomocy w Centrum Leczenia Weterana, które działa na terenie Instytutu.
Centrum zapewnia profesjonalną i kompleksową opiekę nad weteranami poszkodowanymi poprzez usprawnienie dostępu do opieki zdrowotnej weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa.

Kancelaria Medyczna
261 817 111
22 515 06 11
kancelaria.medyczna@wim.mil.pl

Lokalizacja: budynek nr 32, poziom 3a, pokój 360 (kierując się od wind, korytarzem w lewo).

Godziny Przyjęć:

  • przyjęcia historii chorób osób zmarłych z Klinik/Oddziałów w godz. 07:30-10:00
  • wydawanie dokumentów dotyczących osób zmarłych w godz. 12:00-13:00
Archiwum Medyczne
261 816 179
261 816 605
archiwum.medyczne@wim.mil.pl

Lokalizacja: budynek nr 32, poziom 3a, pokój 359 (kierując się od wind, korytarzem w lewo).

 

 

Godziny Przyjęć:

  • wydawanie historii chorób zamawianych na rewers w godzinach: 11:00-14:30
  • wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej są przyjmowane w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 7:30 – 15:00
 
Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej w środy prosimy składać do Kancelarii Ogólnej Szpitala w godzinach 8:00-15:00 (budynek 31, 1 piętro, pokój 131, wejście przy windach).    

SZPITAL WIM LEGIONOWONocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

WWW: Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Legionowie

Lokalizacja i czas pracy

W godzinach funkcjonowania NiŚOZ wejście na teren szpitala możliwe jest bramą od strony ulicy Strużańskiej. Gabinety poradni zlokalizowane są w budynku szpitala na 1 piętrze (wejście główne do szpitala).

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego
oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej

Archiwum Medyczne Legionowo
261 866 315
jrichter@wim.mil.pl
kszulkowska@wim.mil.pl

Lokalizacja: budynek starej przychodni, wejście A, parter, pokój 16 (drzwi z napisem Kancelaria Medyczna).

 

Godziny Przyjęć:

  • wydawanie historii chorób zamawianych na rewers w godz. 10:00-14:30
  • wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej są przyjmowane w godz. 10:00-14:30

Wzory dokumentów potrzebne przy udostępnianiu dokumentacji medycznej WIM Warszawa i WIM Legionowo

Wybierz interesujący Cię dział