Przejdź do menu Przejdź do treści

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem oraz cennikiem świadczonych usług w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Opłaty za świadczenia medyczne dotyczą:

 

  • pacjentów nieubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • usług niefinansowych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • innych odpłatnych usług.

Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od podatku VAT są: usługi
w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane,
wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej.
W zależności od warunków postępowania konkursowego albo innego postępowania wysokość
opłat dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą może być ustalana w wysokości
odmiennej (wyższej lub niższej) niż wskazana w cenniku