Przejdź do menu Przejdź do treści

Opieka koordynowana – Pacjent w centrum uwagi

 

Koordynowana opieka zdrowotna zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność na całym świecie. Dzięki tego typu rozwiązaniom opieka medyczna przestaje być skoncentrowana na udzielaniu poszczególnych świadczeń medycznych i wykonywaniu procedur, a skupia się wokół pacjenta.

Jednostki medyczne, które wdrożyły u siebie model opieki koordynowanej, przestają dzielić świadczenia na ambulatoryjne, szpitalne, czy specjalistyczne, a zamiast tego koncentrują się na rozwiązaniu konkretnego problemu zdrowotnego i na opiece nad pacjentem cierpiącym na określone schorzenie, bez dzielenia leczenia na pojedyncze świadczenia.

 

Świadczeniodawca skupia się na rozwiązaniu określonego problemu zdrowotnego, natomiast płatnik finansuje całość leczenia, a nie jego poszczególne etapy.

W ostatnich latach opieka koordynowana budzi duże zainteresowanie także w Polsce. Jak dotąd opracowano i wdrożono kilka systemów takiej opieki: KOS-ZAWAŁ, KON-PIERŚ, KOS-BAR czy KOSM, które dostępne są w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Aktualności