Przejdź do menu Przejdź do treści
Klawiatura z klawiszami osób z niepełnosparawnościami

 

 

 

W WIM-PIB zostało zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności Wojskowego Instytutu Medycznego dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Celem grantu jest zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej oraz jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w szpitalu. Grant realizowany był od maja 2021 r. do końca października 2022 r.

 

W ramach Programu Dostępność Plus został wykonany szereg zadań w celu poprawy dostępności Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego dla osób ze szczególnymi potrzebami, m. in. roboty budowlane, dostosowanie strony internetowej, zakup sprzętu medycznego czy szkolenia w celu ułatwienia komunikacji personelu z pacjentem.

 

W ramach robót budowlanych zostały wykonane poniższe zadania:

 

1. Montaż drzwi automatycznych w wejściu do głównego budynku szpitala , szczególnie z myślą o osobach na wózkach inwalidzkich i niewidomych;

2. Przebudowa istniejących schodów w zejściu od informacji WIM do Izby Przyjęć i SOR na schody wykonane z materiałów szorstkich, antypoślizgowych wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych;

3. Wykonanie montażu poręczy wzdłuż ciągów komunikacyjnych w celu zapewnienia pewnego chwytu wszystkim ich użytkownikom;

4. Dostosowanie punktów higieniczno-sanitarnych w rejonie punktów rejestracyjno-informacyjnych, w których sąsiedztwie powinna znajdować się minimum 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

5. Dostosowanie infrastruktury terenu zewnętrznego nawierzchni dróg, chodników w celu poprawy dojść do budynku szpitala z miejsc postojowych (parkingów).

 

W celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnej strony internetowej, został stworzony nowy, atrakcyjny portal WIM, uwzględniający potrzeby osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. wdrożono usługę tłumacza migowego on-line, a także dodano audiodeskrypcję do niektórych filmów znajdujących się na stronie internetowej.

 

W ramach projektu zostały także zorganizowane szkolenia dla pracowników WIM, w tym:

  • szkolenie dla kadry zarządzającej i pełnomocnika ds. dostępności wz. uniwersalnego projektowania
  • szkolenie dla kadry zarządzającej wz. kompetencji społecznych w obszarze komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
  • szkolenia dla ponad 1500 pracowników szpitala z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

 

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 1 534 osób, co stanowi ok. 1/3 wszystkich pracowników WIM. Szkolenia te wpłynęły korzystnie na poprawę komunikacji personelu szpitala z pacjentami. Zostały także opracowane instrukcje w powyższych zakresach, które w celu utrwalenia i rozpowszechnienia wiedzy ze szkoleń zostały przekazane wszystkim jednostkom organizacyjnym.

 

Ponadto, 5 osób wzięło udział w szkoleniach z polskiego języka migowego, dzięki któremu potrafią posługiwać się językiem migowym na poziomie A1 i w razie potrzeby usprawnić komunikację z pacjentem głuchym lub niedosłyszącym.

 

Zostały także zakupione dla klinik sprzęty pomocnicze i sprzęty medyczne dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 

  • łóżka bariatryczne – 11 szt.
  • wózki transportowe leżące bariatryczne – 10 szt.
  • wózki inwalidzkie siedzące bariatryczne – 8 szt.
  • wózki inwalidzkie siedzące zwykłe – 30 szt.
  • przenośne pętle indukcyjne podnoszące komfort komunikacji osobom niedosłyszącym – 29 szt.
  • materace odleżynowe – 11 szt.

 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu, został powołany zespół ds. dostępności, w którego skład wchodzi m.in. Pełnomocnik ds. dostępności, a także osoba z niepełnosprawnością współpracująca w ramach przedsięwzięcia, będąca reprezentantem osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Przeprowadzono także audyty dostępności (zewnętrzny i wewnętrzny) w oparciu o wizję lokalną oraz o informacje uzyskane od pracowników obiektu, pacjentów, osoby odwiedzające szpital, które pomogą zrozumieć z czym zmaga się pacjent odwiedzający szpital.

 

W ramach projektu WIM-PIB rozpoczął realizację zadania zaprojektowania i wykonania oznakowania korytarzy, hallów i otoczenia licznych budynków WIM za pomocą środków takich jak tablice informacyjne, napisy i piktogramy, które znacznie zwiększą dostępność WIM, zwłaszcza dla pacjentów o szczególnych potrzebach, poprzez ułatwienie poruszania się po kompleksie szpitalnym. Projekt zapewnił środki na etap pierwszy, tj. projekt funkcjonalny oznakowania. Obecnie toczą się prace nad koncepcją graficzną.

 

Realizacja grantu sfinansowana była ze środków Funduszy Europejskich oraz Ministerstwa Zdrowia.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

 

 

Raport z audytu końcowego w ramach projektu Dostępność Plus

Logotypy dostępność plus