Przejdź do menu Przejdź do treści

Parking


Wojskowy Instytut Medyczny
04-141 Warszawa
ul. Szaserów 128
tel. 665 707 664

 

Czynny całą dobę


Informacja o parkingu na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego

Na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) znajduje się ogólnodostępny Parking.

Zasady funkcjonowania parkingu określa ,,Regulamin Parkingu Niestrzeżonego” zatwierdzony przez Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM).

I. Przedmiot umowy
Poprzez wjazd pojazdu na parking jego kierowca (Najemca) zawiera z WIM, jako wynajmującym, umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w Regulaminie. Parking nie ma statusu parkingu strzeżonego, a WIM statusu przechowawcy pojazdów i nie ponosi odpowiedzialności za parkowane pojazdy ani za pozostawione w nich rzeczy. Czas trwania umowy najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. Dowodem zawarcia umowy najmu jest aktualny bilet lub ważna elektroniczna karta parkingowa.

II. Funkcjonowanie parkingu
WIM zapewnia wjazd pojazdów na parking:

a) bramą od ul. Szaserów – całodobowo
b) bramą od ul. Garwolińskiej – 06.30-16.00 (pon. – pt.)
c) bramą od ul. Wiatracznej – 06.30-16.00 (pon. – pt.)

Parking czynny jest 7 dni w tygodniu przez 24 h /dobę.

Parking wyposażony jest w system parkingowy firmy SKIDATA. Wjazd na parking odbywa się przez pobranie biletu z automatu przy wjeździe. Opłaty (czynsz najmu) za parkowanie pojazdu dokonywane są gotówką przy wyjeździe z parkingu, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu Parkingu.
Pojazdy wolno stawiać tylko na oznaczonych miejscach postojowych.
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu parkingu i odpowiednio przepisów Prawa o ruchu drogowym, WIM uprawniony jest do naliczenia kary umownej uwzględnionej w cenniku opłat.

Regulamin i cennik parkingu znajdują się przy każdym wjeździe na parking.

III. Cennik (wyciąg)
Honorowi dawcy krwi – bezpłatnie w dniu oddawania krwi
Osoby niepełnosprawne – bezpłatnie
Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym oznaczonym specjalną kartą parkingową i parkujący w dniu wjazdu (maks.12 godzin). Parkujący dłużej płacą stawkę podstawową według cennika.

Wjazd do 10 min – bezpłatnie
1 godzina postoju (od momentu wjazdu) – 5,00 zł
Każda następna rozpoczęta godzina postoju – 5,00 zł
1 doba postoju – 50,00 zł
1 doba postoju ( dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu) – 10 zł

Abonament miesięczny:

  • dla osób z zewnątrz (samochody osobowe) – 170,00 zł
  • dla osób z zewnątrz ( samochody dostawcze) – 230,00 zł

Wszelkie formalności dotyczące wykupu abonamentów odbywają się w Biurze Obsługi Parkingu od ul. Szaserów.

Kontakt do Biura Obsługi Parkingu: tel. 0-665707664
Kontakt do Kierownika Parkingu: tel. 0-665707492