Przejdź do menu Przejdź do treści

Program KOS-zawał – kompleksowa opieka i rehabilitacja kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego

W ramach programu pacjenci mają zapewnioną ciągłość diagnostyki i leczenia, w tym również rehabilitacji kardiologicznej oraz edukacji na temat czynników ryzyka chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od wypisu ze szpitala.

KOS-zawał jest refundowany przez NFZ

Udział w Programie KOS-zawał jest bezpłatny, realizowany w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowany jest przez NFZ.

Koordynator programu KOS-zawał w Wojskowym Instytucie Medycznym Państwowym Instytucie Badawczym

Koordynator programu KOS-zawał

Telefon:  22 261 816 010