Przejdź do menu Przejdź do treści

O Centrum


Centrum Chirurgii Robotycznej rozpoczęło swoją działalność w  5.10.2020 r. Zespół tworzy personel zatrudniony na stałe oraz operatorzy i personel uzupełniający, towarzyszący operatorowi podczas wykonywania zabiegów specyficznych dla jego specjalności, oddelegowany na czas zabiegu z macierzystej kliniki.

Kierownikiem Centrum jest ppłk dr n. med. Jacek Doniec, który wraz z oddziałową mgr Joanną Łapkiewicz tworzą trzon organizacyjno-zarządczy Bloku.

 


W skład zespołu wykonującego zabiegi wchodzą:

 


Zabiegi chirurgiczne:

Operator: dr n. med. Andrzej Kwiatkowski – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM

 

Zabiegi ginekologiczne:

Operator: ppłk dr n. med. Jacek Doniec – specjalista ginekologii onkologicznej, specjalista położnictwa i ginekologii

Centrum Chirurgii Robotycznej, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

 

Zabiegi kardiochirurgiczne:

Operator: dr n. med. Leszek Gryszko

Klinika Kardiochirurgii

 

Zabiegi otolaryngologiczne:

Operator: ppłk dr hab. n. med. Kornel Szczygielski – specjalista otorynolaryngologii

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM

 

Zabiegi torakochirurgiczne:

Operator: dr n. med. Michał Wiłkojć – specjalista torakochirurgii

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii

 

Zabiegi urologiczne:

Operator: ppłk dr n. med. Tomasz Syryło – specjalista urologii

Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej WIM

 

Zabiegi w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej:

Operator: dr n. med. Aldona Chloupek

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

 

Zabiegi w zakresie tarczycy i przytarczyc:

Operator: dr n. med. Jarosław Szymczuk – specjalista chirurgii ogólnej oraz endokrynologi

Centrum Chirurgii Robotycznej

 

Zabiegi w zakresie wątroby i trzustki:

Marcin Zawadzki – specjalizacja w dziedzinie chirurgii ogólnej. Operacje robotyczne w zakresie wątroby i trzustki

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii

 

 

 

Centrum Chirurgii Robotycznej Wojskowego Instytutu Medycznego posiada Certificate of da Vinci System Training.

Aktualności

Centrum Chirurgii Robotycznej


ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
cchr@wim.mil.pl