Przejdź do menu Przejdź do treści

Absolwent Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne ukończył w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM. Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii.

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne ukończył w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM. Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej oraz implantologii.

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej. Szkolenie specjalizacyjne ukończyła w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej. Wykonuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z protetyki stomatologicznej, którą zajmuje się w naszej Poradni.

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gdzie ukończył licencjat z ratownictwa medycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej. Wykonuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz chirurgii stomatologicznej.

Dyplomowana asystentka stomatologiczna Małgorzata Laskowska, ukończyła również Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.