Przejdź do menu Przejdź do treści

O Centrum Leczenia Weterana


Koncepcja powołania Centrum powstała na kanwie doświadczeń personelu medycznego, który od połowy 2009 r. zajmuje się leczeniem żołnierzy rannych i poszkodowanych w czasie odbywania misji poza granicami kraju a także dzięki ścisłej współpracy z DWSZdr MON. A głównym celem CLW jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej opieki nad weteranami poszkodowanymi.


Posiadając największe w wojskowej służbie zdrowia zaplecze diagnostyczne, terapeutyczne, psychologiczne oraz naukowo-badawcze jesteśmy najlepszym miejscem zapewniającym leczenie w ujęciu kompleksowym. Nasz system leczenia jest na bieżąco rozbudowywany i uzupełniany, tak aby w sposób optymalny dbać o zdrowie poszkodowanych. Prowadzimy analizy w zakresie udzielanych usług medycznych, które zaowocują w przyszłości wypracowaniem najskuteczniejszych metod postępowania z rannymi na polu walki żołnierzami. Wiedza i praktyka jaką personel medyczny zdobywa na co dzień w swojej pracy służy jako baza w szkoleniu kadr medycznych i jest stosowana w zagranicznych kontyngentach wojskowych. Czerpiemy także z doświadczenia jakie w tym zakresie mają inne państwa należące do NATO, gdzie leczenie i kuratela nad weteranami ma dużo dłuższą historię.Jesteśmy przekonani, że Centrum Leczenia Weterana WIM jest brakującym ogniwem w zapewnieniu weteranom poszkodowanym szeroko pojętej opieki medycznej przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego standardu świadczonych usług.Zespół Centrum Leczenia Weterana tworzą osoby z ogromnym doświadczeniem w leczeniu i znajomością problematyki pracy z weteranami.

Kontakt

Wybierz jednostkę: