Przejdź do menu Przejdź do treści
Jarosław Świstak
Kierownik Centrum Leczenia Weterana
płk dr n. med. Jarosław Świstak
Specjalista neurolog
Robert Tworus Specjalista psychiatra
Specjalista psychiatra
płk dr n. med. Radosław Tworus
Michał Kuroń
Specjalista psycholog kliniczny
mgr Michał Kuroń
Urszula Marszałkiewicz-Flis
Pielęgniarka
mgr Urszula Marszałkowicz-Flis
Karolina Wyczółkowska
Koordynator administracyjny
mgr Karolina Wyczółkowska

Koncepcja powołania Centrum powstała na kanwie doświadczeń personelu medycznego, który od połowy 2009 r. zajmuje się leczeniem żołnierzy rannych i poszkodowanych w czasie odbywania misji poza granicami kraju a także dzięki ścisłej współpracy z DWSZ dr MON. A głównym celem CLW jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej opieki nad weteranami poszkodowanymi.

Zespół Centrum Leczenia Weterana
Zespół Centrum Leczenia Weterana

Posiadając największe w wojskowej służbie zdrowia zaplecze diagnostyczne, terapeutyczne, psychologiczne oraz naukowo-badawcze jesteśmy najlepszym miejscem zapewniającym leczenie w ujęciu kompleksowym. Nasz system leczenia jest na bieżąco rozbudowywany i uzupełniany, tak aby w sposób optymalny dbać o zdrowie poszkodowanych. Prowadzimy analizy w zakresie udzielanych usług medycznych, które zaowocują w przyszłości wypracowaniem najskuteczniejszych metod postępowania z rannymi na polu walki żołnierzami. Wiedza i praktyka jaką personel medyczny zdobywa na co dzień w swojej pracy służy jako baza w szkoleniu kadr medycznych i jest stosowana w zagranicznych kontyngentach wojskowych. Czerpiemy także z doświadczenia jakie w tym zakresie mają inne państwa należące do NATO, gdzie leczenie i kuratela nad weteranami ma dużo dłuższą historię.

Jesteśmy przekonani, że Centrum Leczenia Weterana WIM jest brakującym ogniwem w zapewnieniu weteranom poszkodowanym szeroko pojętej opieki medycznej przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego standardu świadczonych usług.

Zespół Centrum Leczenia Weterana tworzą osoby z ogromnym doświadczeniem w leczeniu i znajomością problematyki pracy z weteranami.