Przejdź do menu Przejdź do treści

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna


Szpital w Legionowie Wojskowego Instytutu Medycznego udziela Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Kontakt telefoniczny: 261 866 232


Z dniem 1 listopada 2022 r. o godz. 08:00 Szpital w Legionowie Wojskowego Instytutu Medycznego
rozpoczyna udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
 
 

Z POMOCY LEKARSKIEJ I PIELĘGNIARSKIEJ W RAMACH PORADNI NIŚOZ W NOCY, W DNI WOLNE I W ŚWIĘTA MOŻNA SKORZYSTAĆ W RAZIE:

 

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

 

W przypadkach zagrożenia życia lekarz Poradni NiŚOZ może skierować pacjenta do Izby Przyjęć lub wezwać karetkę pogotowia (jeżeli zachorowanie wykracza poza zakres możliwości zaopatrzenia w Szpitalu w Legionowie, jak np. podejrzenie udaru mózgu, urazy ortopedyczne, zachorowania dzieci).

 

W ramach Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane są porady:

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych, na podstawie decyzji lekarza)
 • telefonicznie

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np., zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym, lub w medycznie uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta.

 

 

Miejsce udzielania świadczeń:
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo

W godzinach funkcjonowania NiŚOZ wejście na teren szpitala możliwe jest bramą od strony ulicy Strużańskiej. Gabinety poradni zlokalizowane są w budynku szpitala na 1 piętrze (wejście główne do szpitala).

 

 

W trakcie wizyty pacjent nie może uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.
 • skierowania do specjalisty
 • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych
 • obdukcji

 

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej porady będą udzielane pacjentom mającym prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z art. 2.1, art. 3.1, art. 4 (Dz.U. 2021 poz.1285).

 

W sytuacjach wymagających natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych w stosunku do osoby znajdującej się stanie zagrożenia zdrowotnego należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy 112 lub pogotowia ratunkowego 999. 

 

Dowiedź się więcej o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej:

 

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/

https://pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

 

 

 

 

 

Wybierz interesujący Cię dział