Przejdź do menu Przejdź do treści
Oddział Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej
Sala rehabilitacyjna

Działalność medyczno – usługowa

 

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane są w ramach Poradni Rehabilitacyjnej, Fizjoterapii Ambulatoryjnej, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej.
Świadczenia wykonywane są w ramach NFZ oraz komercyjnie.

WYKAZ REALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

 

Kinezyterapia:

 • Ćwiczenia bierne
 • Ćwiczenia czynno-bierne
 • Ćwiczenia wspomagane
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • Ćwiczenia czynne
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Mobilizacje i manipulacje
 • Ćwiczenia na przyrządach
 • Metody neurofizjologiczne
 • Wyciągi
 • Nauka czynności lokomocji

Hydroterapia i balneoterapia:

 • Masaż wirowy kończyn górnych i kończyn dolnych
 • Masaż wibracyjny

Fizykoterapia i masaż:

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja mięśni
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS, Kotz’a, Traberta
 • Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – Terapuls
 • Diatermia krótkofalowa
 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości – Magnetronic
 • Naświetlania promieniami widzialnymi i IR – Sollux
 • Laseroterapia
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Ultrafonoforeza
 • Masaż leczniczy
 • Krioterapia miejscowa – z użyciem par ciekłego azotu
 • Krioterapia ogólnoustrojowa

 

TRYB KIEROWANIA NA REHABILITACJĘ

 

Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej i do Pracowni Fizjoterapii

wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w Ośrodku Dziennym Rehabilitacji

wystawiają lekarze specjaliści poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgicznej, neurochirurgicznej, chorób wewnętrznych, onkologicznej, urologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej.

 

Skierowanie w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych
wystawia lekarz POZ


Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną

wystawione powinno być przez lekarza: oddziału kardiologii, oddziału kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej, poradni rehabilitacyjnej.

 

Wykaz zabiegów komercyjnych

Wykaz zabiegów komercyjnych wraz z wysokością opłat określa Cennik usług medycznych WIM.

Za udzielone świadczenia zdrowotne wystawia się indywidualne rachunki w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa

 

 

Aktualności

Kontakt

Wybierz jednostkę: