Przejdź do menu Przejdź do treści
Oddział Chirurgii Okulistycznej Legionowo
Badanie okulistyczne

Działalność medyczno – usługowa

 

W Oddziale Chirurgii Okulistycznej zajmujemy się chirurgią zaćmy, zmianami na powierzchni gałki ocznej, diagnostyką i terapią zachowawczą jaskry, diagnostyką i terapią chorób plamki. Prowadzimy programy lekowe plamki. „Leczenie neowaskularnej (wysiekowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z  wiekiem (AMD)”.

 

Odział Chirurgii Okulistycznej Szpitala w Legionowie ściśle współpracuje i jest filią Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

 

W Poradni prowadzony jest:

Program lekowy – „LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)

 

Kryteria kwalifikacji: 
Zgodnie z załącznikiem B.70 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, kryteriami kwalifikacji do leczenia w ramach programu są:

  • obecność aktywnej (pierwotnej lub wtórnej), klasycznej, ukrytej lub mieszanej neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) zajmującej ponad 50% zmiany w przebiegu AMD potwierdzona w OCT (optycznej koherentnej tomografii) i angiografii fluoresceinowej lub badaniu angio-OCT
  • wiek powyżej 45. roku życia
  • wielkość zmiany mniejsza niż 12 DA (12 powierzchni tarczy nerwu wzrokowego);
  • najlepsza skorygowana ostrość wzroku (BCVA) w leczonym oku 0,2-0,8 określona według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS)
  • zgoda pacjenta na wykonanie iniekcji doszklistkowych
  • brak dominującego zaniku geograficznego
  • brak dominującego wylewu krwi
  • przed rozpoczęciem leczenia brak istotnego, trwałego uszkodzenia struktury dołka (istotne uszkodzenie struktury jest zdefiniowane jako obecne zwłóknienie lub atrofia w dołku albo istotna przewlekła tarczowata blizna).

    Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie. Pacjent jest kwalifikowany do programu przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdorazowo  pacjenta do podania kolejnej dawki leku kwalifikuje lekarz prowadzący. W całej Polsce aktualnie w ramach programu lekowego leczonych jest ponad 19 tys. chorych.

Kontakt

Wybierz jednostkę: