Przejdź do menu Przejdź do treści

Główne cele działalności Centrum:

  1. Zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej opieki nad weteranami poszkodowanymi poprzez usprawnienie dostępu do opieki zdrowotnej weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa.
  2. Prowadzenie punktu informacyjno – koordynującego w zakresie uzyskania wsparcia w procesie koordynacji uzyskania/ zabezpieczenia / realizacji usług medycznych.
  3. Prowadzenie działań związanych z edukacją zdrowotną związaną z ograniczeniem niepełnosprawności wśród weteranów poszkodowanych.
  4. Prowadzeniu działań związanych z edukacją zdrowotną, w tym z obszaru psychologii.
  5. Wsparcie psychologiczne weteranów oraz ich rodzin. W ramach CLW kontynuowane jest wdrażanie i rozwój zintegrowanego modelu oddziaływań psychiatryczno – psychologicznych.
  6. Monitorowanie dostępności do rodzajów i zakresu świadczeń.

Dodatkowe cele działalności Centrum:

  1. Inicjowanie, realizacja i koordynacja projektów badawczych i analitycznych prowadzenie działań związanych z edukacją zdrowotną oraz wsparcie psychologiczne weteranów i ich rodzin.
  2. Ograniczanie niepełnosprawności wśród weteranów poszkodowanych zmierzających do wypracowania optymalnych, dostosowanych do potrzeb zdrowotnych weteranów poszkodowanych metod diagnostyki i terapii.
  3. Prowadzenie analiz efektywności i skuteczności sprawowanej opieki medycznej oraz inicjowanie rozwiązań mających na celu stałe jej doskonalenie.
  4. Realizacja działań informacyjno-edukacyjnych w środowisku weteranów poszkodowanych w zakresie dostępności i uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej oraz koordynacja sposobów ich sprawnego i fachowego zaspokajania.

Działalność Centrum Leczenia Weterana WIM uwarunkowana jest przepisami zawartymi w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa z dnia 19 sierpnia 2011 r. z p.zm. i ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.

Wejście do Centrum Leczenia Weterana