Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępowanie habilitacyjne dr Aleksandry Rymarz

Załączniki

Wniosek dr Aleksandry Rymarz

Autoreferat

Recenzja prof. R.Gellert

Recenzja prof. K.Strojek

Recenzja prof. B.Naumnik

Recenzja prof.M. Nowicki

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Decyzja RN WIM-PIB