Przejdź do menu Przejdź do treści
Postępowanie o nadanie stopnia doktora
 • KARAŚ – DĄBROWSKA JOANNA Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 14.11.2023 r.

  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena jakości życia pacjentów operowanych z powodu nowotworów jamy ustnej.” (zmiana tytułu na 16/VII/2023 Posiedzeniu Rady Naukowej 15.03.2023 r.) Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim: „Assessing the quality of life of patients undergoing surgery for oral cancer.”

 • BETKIER – LIPIŃSKA KATARZYNA Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 14.11.2023 r.

  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przydatność wieloczynnikowego kryterium echokardiograficznego oceny funkcji prawej komory serca u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową.” Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim: „The usefulness of the multi-parameter echocardiographic criterion for the assessment of right ventricular function in patients with dilated cardiomyopathy.”

 • KONIECZNIAK KAROLINA Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 28.11.2023 r.

  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena znaczenia wybranych cząsteczek microRNA w diagnostyce nefropatii IgA.” Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim: „The importance of selected microRNA molecules in the diagnosis of IgA nephropathy.”

 • BARTOSIAK KATARZYNA ZOFIA Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 06.06.2023 r.

  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena efektywności leczenia i poziomu zadowolenia z podjętej decyzji w wybranej grupie pacjentów leczonych operacyjnie z powodu otyłości – cykl trzech oryginalnych artykułów naukowych.” Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim: „Evaluation of the effectiveness and regret score in a selected group of surgically treated bariatric patients.”

 • KOZERA MILENA Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 29.03.2022 r.

  Tytuł rozprawy doktorskiej (cykl trzech oryginalnych artykułów naukowych): „Skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania mikroimplantu istent podczas operacji fakoemulsyfikacji w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania” Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim: „Effectiveness and safety of the istent implantation with phacoemulsification for the treatment of open-angle glaucoma.”

 • BANT PRZEMYSŁAW Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 14.02.2023 r.

  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane badania immunohistochemiczne w diagnostyce różnicowej chorób migdałków podniebiennych.” Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim: „Selected immunhistochemical tests in diagnostics of palatine tonsils diseases.”

 • RADKO MARCIN ADAM Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 04.04.2023 r.

  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Porównanie skuteczności 24 i 72-godzinnej okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej u chorych z kolonizacją układu moczowego poddawanych zabiegom urologicznym.” Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim: „Comparison of the effectiveness 24 and 72 hour periprocedural antibiotic prophylaxis in patients with bacterial colonization of urinary tract subjected to selected urological procedures.”