Przejdź do menu Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Przemysława Banta – 14.02.2023 r.

Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2023 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Przemysława Banta z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej.

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane badania immunohistochemiczne w diagnostyce różnicowej chorób migdałków podniebiennych.”

Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim: „Selected immunhistochemical tests in diagnostics of palatine tonsils diseases.”

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
Promotor pomocniczy: płk dr n. med. Szczepan Cierniak

 

Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne
Specjalność: otorynolaryngologia

Postępowanie doktorskie lek. Przemysława Banta

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane badania immunohistochemiczne w diagnostyce różnicowej chorób migdałków podniebiennych.”

Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim: „Selected immunhistochemical tests in diagnostics of palatine tonsils diseases.”

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
Promotor pomocniczy: płk dr n. med. Szczepan Cierniak

 

Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne
Specjalność: otorynolaryngologia

Załączniki

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja prof. Jurek Olszewski

Recenzja prof. Jarosław Markowski

Recenzja prof. Jacek Składzień