Przejdź do menu Przejdź do treści

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Marcina Adama Radko – 4.04.2023 r.

Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2023 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcina Radko z Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej.

Publiczna obrona na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, specjalność: urologia

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Porównanie  skuteczności 24 i 72-godzinnej okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej u chorych z kolonizacją układu moczowego poddawanych zabiegom urologicznym.” (zmiana tytułu na 13/VII/2022 Posiedzeniu Rady Naukowej 21.12.2022 r.)


Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim: „Comparison  of  the  effectiveness  24  and  72  hour  periprocedural  antibiotic prophylaxis in patients with bacterial colonization of urinary tract subjected to selected urological procedures.”

Przewód doktorski Marcina Adama Radko

 

 

Dyscyplina: nauki medyczne
Specjalność: otorynolaryngologia

Załączniki

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzje w przewodzie doktorskim – Marcin Adam Radko Numer wniosku: 4-UD-27011-2023

Powrót do poprzedniej strony