Przejdź do menu Przejdź do treści
Postępowanie o nadanie stopnia doktora
 • BARTOSIAK KATARZYNA ZOFIA
  Tytuł rozprawy doktorskiej:
  Ocena efektywności leczenia i poziomu zadowolenia z podjętej decyzji w wybranej grupie pacjentów leczonych operacyjnie z powodu otyłości – cykl trzech oryginalnych artykułów naukowych.

  Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim:
  Evaluation of the effectiveness and regret score in a selected group of surgically treated bariatric patients
 • RADKO MARCIN ADAM
  Tytuł rozprawy doktorskiej:
  „Porównanie skuteczności 24 i 72-godzinnej okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej u chorych z kolonizacją układu moczowego poddawanych zabiegom urologicznym”

  Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim:
  „Comparison of the effectiveness 24 and 72 hour periprocedural antibiotic prophylaxis in patients with bacterial colonization of urinary tract subjected to selected urological procedures”
 • KOZERA MILENA
  Tytuł rozprawy doktorskiej (cykl trzech oryginalnych artykułów naukowych):
  „Skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania mikroimplantu istent podczas operacji fakoemulsyfikacji w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania”

  Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim:
  „Effectiveness and safety of the istent implantation with phacoemulsification for the treatment of open-angle glaucoma”
 • BANT PRZEMYSŁAW
  Tytuł rozprawy doktorskiej:
  „Wybrane badania immunohistochemiczne w diagnostyce różnicowej chorób migdałków podniebiennych”

  Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim:
  „Selected immunhistochemical tests in diagnostics of palatine tonsils diseases”