Przejdź do menu Przejdź do treści
p.o Kierownika
dr n med. Agnieszka Synowiec

tel. 261 818 403
e-mail: pim@wim.mil.pl

Oferowane badania

W nowopowstałej Pracowni Immunologii Molekularnej będziemy oferowali:

 

 • diagnostykę molekularną alergii wziewnej i pokarmowej z wykorzystaniem nowoczesnego, opartego na nanotechnologii testu immunologicznego w fazie stałej (tekst do diagnostyki molekularnej alergii), oferującego obecnie na rynku największy panel badanych równocześnie 295 alergenów, obejmujący 117 ekstraktów alergenowych i 178 molekuł oraz półilościowy pomiar całkowitej Immunoglobuliny E (tIgE) w małej ilości osocza lub surowicy ludzkiej. Uzyskane wyniki umożliwiają m.in. pogłębienie dotychczasowej diagnostyki alergii; skracają czas na postawienie prawidłowej diagnozy; wskazują zasadniczy alergen wywołujący objawy kliniczne; umożliwiają rozpoznanie alergii i dobór optymalnego, spersonalizowanego leczenia oraz identyfikację osób o zwiększonym ryzyku cięższego przebiegu alergii (m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji krzyżowych na kilka alergenów łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym).

 

 

 

Wykonanie testu umożliwia m.in:

 • przyspieszenie diagnostyki alergii wraz z towarzyszącymi objawami klinicznymi
 • identyfikację profilu uczuleniowego u pacjenta przewidzieć rozwój alergii
 • odróżnienie uczulenia pierwotnego od wtórnego (następstwa reakcji krzyżowych)
 • wskazanie potencjalnego ryzyka wystąpienia alergii pokarmowych, reakcji krzyżowych i ocenę stopnia ich ciężkości – od łagodnych do wstrząsu anafilaktycznego
 • opracowanie indywidualnych zaleceń terapeutycznych (dobór odpowiedniej immunoterapii lub diety eliminującej dany alergen przez specjalistów)

 

test nowej generacji wykorzystujący nanotechnologię

 • pomiar swoistych przeciwciał IgE wobec 178 molekuł i 117 ekstraktów alergenowych i całkowitego IgE w pobranej jednorazowo próbce krwi
 • dostarcza informacji o obecności uczulenia wobec alergenów:
  pokarmowych – owoce, warzywa, grzyby, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, zboża, przyprawy, ryby i owoce morza, mięso, jaja, mleko, drożdże
  wziewnych – pyłki drzew, traw i chwastów, naskórków i białek zwierzęcych, pleśni, roztoczy kurzu domowego, insektów
  użądleń – jady owadów
  kontaktowych – lateks, fikus
Infografika katar alergiczny

 

 • zalecany zarówno dla dzieci i dorosłych
 • bez konieczności odstawiania leków przeciwhistaminowych i bycia na czczo
 • zastosowanie inhibitora przeciwciał anty-CCD zmniejsza ryzyko otrzymania wyników fałszywie dodatnich
 • wynik badania należy koniecznie skonsultować z lekarzem
 • badanie przesiewowe w kierunku diagnostyki alergii pokarmowej, wziewnej oraz chorób autoimmunizacyjnych (Celiakii) z wykorzystaniem nowoczesnego immunoenzymatycznego testu o wysokiej czułości 92,3% i swoistości 93,6%. Test służy do ilościowego pomiaru przeciwciał IgE swoistych przeciwko określonym alergenom wziewnym lub pokarmowym i umożliwia jednoczasową ocenę 10, 20 lub 30 alergenów (w zależności od wybranego panelu) w surowicy ludzkiej. W przypadku testu w kierunku Celiakii dostępne są 2 panele: IgG oraz IgA + IgA całkowite. Uzyskane wyniki umożliwiają potwierdzenie lub wykluczenie alergii na alergeny wchodzące skład danego panelu i ukierunkowanie dalszej diagnostyki.