Przejdź do menu Przejdź do treści

Oferowane badania

W nowopowstałej Pracowni Immunologii Molekularnej będziemy oferowali:

 

  • diagnostykę molekularną alergii wziewnej i pokarmowej z wykorzystaniem nowoczesnego, opartego na nanotechnologii testu immunologicznego w fazie stałej (tekst do diagnostyki molekularnej alergii), oferującego obecnie na rynku największy panel badanych równocześnie 295 alergenów, obejmujący 117 ekstraktów alergenowych i 178 molekuł oraz półilościowy pomiar całkowitej Immunoglobuliny E (tIgE) w małej ilości osocza lub surowicy ludzkiej. Uzyskane wyniki umożliwiają m.in. pogłębienie dotychczasowej diagnostyki alergii; skracają czas na postawienie prawidłowej diagnozy; wskazują zasadniczy alergen wywołujący objawy kliniczne; umożliwiają rozpoznanie alergii i dobór optymalnego, spersonalizowanego leczenia oraz identyfikację osób o zwiększonym ryzyku cięższego przebiegu alergii (m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji krzyżowych na kilka alergenów łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym).

 

  • badanie przesiewowe w kierunku diagnostyki alergii pokarmowej, wziewnej oraz chorób autoimmunizacyjnych (Celiakii) z wykorzystaniem nowoczesnego immunoenzymatycznego testu o wysokiej czułości 92,3% i swoistości 93,6%. Test służy do ilościowego pomiaru przeciwciał IgE swoistych przeciwko określonym alergenom wziewnym lub pokarmowym i umożliwia jednoczasową ocenę 10, 20 lub 30 alergenów (w zależności od wybranego panelu) w surowicy ludzkiej. W przypadku testu w kierunku Celiakii dostępne są 2 panele: IgG oraz IgA + IgA całkowite. Uzyskane wyniki umożliwiają potwierdzenie lub wykluczenie alergii na alergeny wchodzące skład danego panelu i ukierunkowanie dalszej diagnostyki.