Przejdź do menu Przejdź do treści

Sylwetka Lidera Zespołu

dr hab. Jacek Z. Kubiak
Lider Zespołu
dr hab. Jacek Z. Kubiak

Dr Jacek Z. Kubiak studiował biologię na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał tytuł magistra w 1983 roku za pracę nad rolą mikrotubul w komórkach korzenia cebuli. Następnie dołączył do grupy badawczej prof. Andrzeja K. Tarkowskiego w Zakładzie Embriologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Stopień doktora uzyskał w 1988 roku na tej samej uczelni za pracę na temat rozwoju przedjądrzy, roli lamin jądrowych i mikrotubul w zarodkach myszy. Po trzech latach stażu podoktorskiego pod kierunkiem dr Bernarda Maro w Instytucie Jacquesa Monoda w Paryżu uzyskał stanowisko w CNRS we Francji. Habilitował się w roku 2000 na Uniwersytecie Rennes i uzyskał stanowisko Directeur de Recherche (odpowiednik profesury) w CNRS.

Obecnie jest adiunktem w Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych WIM-PIB. Opublikował ponad 180 artykułów naukowych, większość w czasopismach z listy filadelfijskiej (ponad 150 z nich znajduje się w bazie danych PubMed). Kierował wieloma doktoratami we Francji i w Polsce. Jego główne pola zainteresowań to nadal wczesny rozwój zarodkowy, rozwój gonad, regulacja cyklu komórkowego, proces nowotworzenia, rola monocytów i makrofagów w procesach homeostazy tkanek i w procesach zapalnych, a szczególnie w COVID-19.