Przejdź do menu Przejdź do treści

Realizowane projekty

  • Rola białka TCTP (Translationally Contolled Tumor-associated Protein) w regulacji podziałów komórkowych, cytoszkieletu i motoryki komórek nowotworowych i nietransformowanych. Projekt statutowy WIM-PIB nr 613. Kierownik: dr hab. Jacek Kubiak, 2023-2025
  • Charakterystyka nowoodkrytej populacji komórek ESGCs biorących udział w najwcześniejszych fazach rozwoju gonad i ich ewentualny wpływ na zaburzenia rozwoju płciowego i płodności. Projekt statutowy WIM-PIB nr 612. Kierownik: dr hab. Jacek Kubiak, 2023-2024
  • Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (Diagnotrop). NCBiR; DOB-BIO-12-04-001- 2022, Kierownik: dr Robert Zdanowski, Wykonawca : dr hab. Jacek Kubiak,2022-2026