Przejdź do menu Przejdź do treści

O nas

Nasz zespół pracuje nad regulacją cyklu komórkowego i apoptozy w komórkach nowotworowych uzyskanych z wątroby i nerki. Głównym zadaniem jest określenie molekularnej roli tandemu regulujących się nawzajem białek TCTP i p53 oraz wpływu hipoksji na procesy kontrolowane przez te białka. Badania roli tych białek prowadzone są na liniach nowotworowych i nietransformowanych komórek wątroby hodowanych in vitro. Potencjalnym finalnym celem tych prac jest określenie możliwości zastosowania wyciszania ekspresji białka TCTP w terapii przeciwnowotworowej. Zespół interesuje się również wczesnymi etapami rozwoju gonad, a szczególnie procesami molekularnymi determinacji losów, różnicowania i regulacji cyklu komórkowego komórek somatycznych wczesnych gonad pochodzących z nabłonka płodowego mesonephros. Chcemy również określić role hipoksji w rozwoju gonad i w fizjologii ich komórek somatycznych. Badania prowadzone są na gonadach myszy. Natomiast na komórkach ludzkich hodowanych in vitro badamy rolę wybranych genów znanych z zaanagażowania w rozwój gonad w procesach nowotworzenia. Te badania prowadzimy na liniach nowotworowych i nietransformowanych komórek nerki o wspólnej ontogenezie z zawiązkami gonad.

 

W skład zespołu wchodzą:

 

dr hab. Jacek Z. Kubiak (kierownik zespołu)

mgr Weronika Andrzejczyk 

mgr Klaudia Porębska

 

 

Zespół dr hab. Jacka Kubiaka