Przejdź do menu Przejdź do treści
Realizowane projekty
  • Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (Diagnotrop). NCBiR; DOB-BIO-12-04-001-2022, Kierownik: dr Robert Zdanowski, 2022-2026
  • Bariera krew-mózg: Trójwymiarowy model komórkowy oraz jego ocena funkcjonalna z zastosowaniem wieloparametrowej platformy molekularnej. NCN; UMO-2021/41/B/ST4/02000, OPUS 21, we współpracy z Wydziałem Chemii UJ, Kierownik prof. dr hab. Kamilla Małek, Kierownik w WIM: dr Robert Zdanowski, 2022-2025
  • System do przygotowywania, hodowli oraz wizualizowania komórek w kontrolowanych warunkach O2. SPUB/SN/491340/2021, Kierownik: dr Robert Zdanowski, 2021-2023
  • ITPP jako preparat wspomagający leczenie postępującej niewydolności oddechowej w przebiegu COVID-19. ABM; 2020/ABM /COVID19/0034, Kierownik: Claudine Kieda, Koordynator naukowy: dr Robert Zdanowski, 2020-2022