Przejdź do menu Przejdź do treści
Lider Zespołu
Dr n. biol. Robert Zdanowski

– toksykolog, epidemiolog, biolog molekularny, doktor nauk biologicznych, diagnosta laboratoryjny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nauką oraz w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych. Z pracy w laboratorium wyniósł praktyczne umiejętności w badaniach immunologicznych opartych na technikach molekularnych, komórkowych i in vivo. Odznacza się doskonałymi umiejętnościami komunikacji interpersonalnej i zarządzania. https://orcid.org/0000-0003-0455-1072

Doświadczenie zawodowe

Od stycznia 2021 – Kierownik Laboratorium Onkologii Molekularnej i Innowacyjnych Terapii Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego

styczeń 2020 – grudzień 2020 asystent naukowy w Laboratorium Onkologii Molekularnej Wojskowego Instytutu Medycznego

2016-2019 Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie

2012 – 2016 Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

2012 – 2015 Diagnosta laboratoryjny, Pracownia Radioimmunologii Wojskowego Instytutu Medycznego

2010 – 2011 Kierownik Pracowni Immunotoksykologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

2000 – 2010 asystent naukowy w Zakładzie Toksykologii i Farmakologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

Wykształcenie

2004- 2007 doktor n. biologicznych, specjalność toksykologia, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa

Temat: Badanie wybranych procesów angiogenezy u myszy po podaniu estru izopropylowego kwasu metylofluorofosfonowego. Promotor: prof. dr hab. Janusza Bany.

2006- 2008 Dyplom magistra Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, Warszawa

Temat: Ocena możliwości wykorzystania chromatografii cienkowarstwowej do analizy zanieczyszczeń występujących na poligonach wojskowych. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Błądek.

Umiejętności i doświadczenie

metody cytologiczne; hodowle komórkowe (pierwotne oraz linie komórkowe), cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna, hodowle 3D (sferoidy i kokultury), hodowle komórkowe w hipoksji.

metody molekularne (ELISA, Western Blot, PCR, real-time PCR)

Zainteresowania naukowe

Odpowiedź immunologiczna w alergii, nowotworach i innych chorobach cywilizacyjnych; mechanizmy działania regulatorowego limfocytów T i B, angiogeneza i jej rola w fizjologii i patologii chorób. Immunotoksykologia i farmakologia związków naturalnych. Metody analizy cytometrycznej i ich zastosowanie w badaniach biologicznych i medycznych.