Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca naukowa

Lista jednostek współpracujących z Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych (LOMTI)

 

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PANUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Centrum Bioinżynierii, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Houston Methodist Research Institute
 • Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej
 • BIOMED, Wytwórnia Surowic i Szczepionek
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Katedra Kliniki i Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Onkologicznej, Katedra i Klinika Neurologii

Wyposażenie

 

Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych (LOMTI) wyposażone jest w:

 

 • Cytometr 3-laserowy, CytoFlex, Beckman Caulter
 • Komora do hodowli in vitro w kontrolowanych warunkach pO2, XVivo, BiospherixTermocyklery do reakcji qPCR (na płytki 96 i 384 dołkowe), CFXConnect, Bio-Rad
 • Czytnik płytek wielodołkowych z pomiarem fluorescencji i absorbancji, z możliwością hodowli, Varioscan Lux, Thermo
 • Ultrawirówka do prędkości do 800 000x g, Optima XPN-100, Beckman Caulter
 • Kriosystem do przechowywania próbek w oparach ciekłego azotu, z automatycznym uzupełnianiem, CryoPlus2, Thermo
 • System do dokumentacji żeli z możliwością wizualizacji fluorescencji i chemiluminescencji New Alliance Q9-Advanced Auto, AFI Groups
 • Komory laminarne i inkubatory do standardowych hodowli komórkowych
 • Systemy do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych oraz metody Western blot